Înapoi la listă

CLIMATIZARE AUTOMATĂ: Comenzi A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzi A

Pentru a accesa setările controlului automat al climatizării de pe ecranul multimedia 1, consultaţi instrucţiunile multimedia.

Prezenţa comenzilor descrise în continuare depinde de modelul vehiculului.

2 Reglarea temperaturii pentru stânga şi dreapta.

3 Reciclare aer.

4 Reduce viteză de ventilare până la oprirea sistemului.

5 Porniţi ventilatorul şi creşteţi viteza acestuia.

6 Punere în funcţiune a modului automat.

7 Comandă rapidă pentru a reveni la pagina de climatizare.

8 SYNC Funcția „Sincronizare”.

9 Dezgheţare/dezaburire a lunetei spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

10 Funcţia „Vedere clară”.

11 Aer condiţionat.

12 Mod OFF climatizare.

13 Afișarea vitezei ventilatorului.

14, Programele 15 şi 16 în modul automat.

17,18 şi 19 Repartizare aer în habitaclu.

20 Mod Auto climatizare.

21 Mod Manual climatizare.

Anumite butoane prezintă un martor luminos care indică starea lor de funcţionare.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

Apăsaţi pe butonul 11 pentru:

- activați aerul condiționat manual (indicatorul luminos din controlul 11 se aprinde);

- dezactivați aerul condiționat manual (indicatorul luminos din controlul 11 se stinge);

Notă: în modul automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea climatizării în funcţie de condiţiile meteorologice de la exteriorul vehiculului.

Oprire instalaţie

Apăsați contactorul 4 în mod repetat pentru a opri sistemul.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Acţionaţi butonul 9. Martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite dezaburirea sau dezgheţarea rapidă a lunetei spate şi dezgheţarea retrovizoarelor (pe vehiculele astfel echipate).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou contactorul 9. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Este de preferat să folosiţi unul din programele automate NORMAL, SOFT sau FAST.

În modul automat (martorul luminos al contactorului 6 este aprins), toate funcţiile climatizării sunt controlate de către sistem.

Puteţi ieşi din programul selectat sau din modul automat apăsând pe contactorul 4 sau 5 în orice moment. Martorul luminos al contactorului 6 se stinge.

Pentru a reveni în modul automat, apăsaţi pe unul dintre programele (NORMAL 15, SOFT 14 sau FAST 16) sau comutaţi 6.

Funcţie „vedere clară”

Această funcţie permite o dezgheţare şi o dezaburire rapidă a parbrizului, a lunetei şi a geamurilor laterale faţă.

Aceasta declanşează pornirea automată a climatizării şi a dezgheţării lunetei şi, în funcţie de vehicul, a dezgheţării parbrizului şi a retrovizoarelor exterioare.

Acţionaţi butonul 10. Martorul luminos integrat se aprinde.

Apăsaţi butonul 9 pentru a dezactiva funcția lunetei încălzite. Indicatorul integrat se stinge.

Pentru a schimba viteza ventilatorului: apăsați butonul 4 sau 5.

Pentru a părăsi această funcţie,

apăsați:

- contactorul 6;

- contactorul 10 din nou;

- pe butonul 1415 sau 16.

Mod automat

Climatizarea automată este un sistem care garantează (cu excepţia cazurilor de utilizări extreme) confortul ambiant în habitaclu şi menţinerea unui nivel bun de vizibilitate optimizând consumul.

Sistemul acţionează asupra vitezei de ventilare, repartizarea aerului, reciclarea aerului, pornirea sau oprirea aerului condiţionat şi temperatura aerului.

În modul automat, sunt disponibile trei programe:

NORMAL: poate fi utilizat pentru a menţine un nivel optim de confort, indiferent de condiţiile meteo de la exterior. Apăsaţi contactorul 6 sau butonul 15.

SOFT: atinge nivelul de confort dorit mai uşor şi silenţios. Apăsaţi butonul 14.

FAST: creşte fluxul de aer în habitaclu. Acest mod este recomandat în special pentru optimizarea confortului pe locurile spate. Apăsaţi butonul 16.

Reglare viteză de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine nivelul de confort dorit.

Puteţi regla viteza ventilatorului în orice moment prin apăsarea contactoarelor 4 sau 5 (sistemul comută înapoi la modul Manual).

Notă: configuraţia aerului condiţionat depinde de modul selectat în meniul MULTI-SENSE MULTI-SENSE.

Reglare temperatură

Apăsaţi pe contactoarele 2 pentru a regla partea pasagerului independent de partea şoferului.

SYNC Funcţie

Pentru a sincroniza partea pasagerului şi partea şoferului, apăsaţi pe butonul 8.

Puteţi varia temperatura apăsând butonul de comandă 2 (partea şoferului).

Pentru a dezactiva funcția, apăsați butonul 8 din nou sau folosiți controlul 2 și reglați partea dreaptă separat de partea stângă.

Martorul luminos al butonului 2 se stinge.

Notă: configuraţia aerului condiţionat depinde de modul selectat în meniul MULTI-SENSE MULTI-SENSE.

Valorile temperaturii afişate traduc un nivel de confort.

În momentul pornirii vehiculului, creşterea sau diminuarea valorii afişate nu permite în nici un caz atingerea mai rapidă a nivelului de confort. Sistemul optimizează întotdeauna scăderea sau creşterea temperaturii (ventilarea nu porneşte instantaneu în viteză maximă: ea creşte progresiv) aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

În general, exceptând un impediment particular, aeratoarele de pe planşa de bord trebuie să rămână constant deschise.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Apăsaţi tastele 1718 şi 19 pentru a selecta modul de distribuţie aer dorit (este afişat modul de debit de aer selectat).

17 Fluxul de aer este dirijat în principal spre orificiile de dezaburire ale parbrizului şi ale geamurilor laterale.

18 Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

19 Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Notă:

- modul de debit de aer 17 poate fi combinat cu modul de debit de aer 18 sau 19;

- modul de debit de aer 18 poate fi combinat cu modul de debit de aer 19.

Reciclare aer

Această funcţie este gestionată automat dar puteţi să o activaţi manual.

Reglarea habitaclului

Apăsaţi

Notă:

- în timpul recirculării, aerul este preluat din habitaclu şi recirculat, neexistând aer preluat de la exteriorul vehiculului;

- recircularea aerului permite izolarea faţă de atmosfera exterioară (atunci când se rulează în zone poluate etc.) şi scăderea mai rapidă a temperaturii din habitaclu.

Utilizarea manuală

Acţionaţi contactorul 3. Un martor luminos integrat în contactor 3 se aprinde.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Este deci recomandat să treceţi în mod automat apăsând din nou pe contactorul 3 de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou contactorul 3.

Dezaburirea/dezgheţarea rămâne în toate cazurile prioritară pe reciclarea aerului.