Înapoi la listă

UTILIZAREA RECUNOAŞTERII VOCALE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem de recunoaştere vocală

Sistemul dvs. multimedia dispune de un sistem de recunoaştere vocală care permite comanda vocală a anumitor funcţii şi aplicaţii ale sistemului multimedia şi ale telefonului. Acesta vă permite să vă utilizaţi sistemul multimedia sau telefonul menţinând mâinile pe volan.

Activarea recunoaţterii vocale a sistemului multimedia

Puteţi să utilizaţi comanda vocală pentru a apela un contact din agenda telefonică, pentru a introduce o destinaţie, pentru a schimba postul de radio etc., fără să atingeţi ecranul. Apăsaţi scurt butonul de recunoaştere vocală 1 de pe volan sau 2 de pe maneta de pe comanda de direcţie a vehiculului. Ecranul multimedia va afişa meniul principal al comenzii vocale.

În meniul principal de comandă vocală, puteţi folosi comanda vocală pentru a controla trei funcţii ale sistemului multimedia:

- navigarea;

- telefonul;

- aplicaţiile instalate.

Notă: poziţia butonului de recunoaştere vocală variază (comanda se află pe volan sau pe coloana de direcţie). Consultaţi manualul de utilizare al vehiculului pentru mai multe informaţii.

Indicator de recunoaştere vocală 3

Indicatorul de recunoaştere vocală 3 este compus din repere de culoare şi dintr-o pictogramă centrală.

Repere de culoare

Reperele de culoare servesc la optimizarea recunoaşterii vocale:

- reper verde: recunoaştere vocală optimă;

- reper portocaliu: recunoaştere vocală corectă;

- reper roşu: recunoaştere vocală medie.

Pictogramă centrală

În funcţie de starea sistemului, se pot afişa diverse pictograme centrale:

- Pictograma „Micro”: sistemul este pregătit să primească comenzi vocale;

- Pictograma „Încărcare”: sistemul încarcă date;

- Pictograma „difuzor”: sistemul vă oferă informaţii prin sintetizatorul vocal.

Controlarea navigării cu ajutorul recunoaţterii vocale a sistemului multimedia

Puteţi introduce o adresă de navigare folosind comanda vocală integrată în sistemul multimedia. Pentru a face acest lucru:

- apăsaţi pe butonul de comandă vocală pentru afişarea meniului principal al comenzii vocale;

- atunci când sistemul emite un semnal sonor, spuneţi „destinaţie”;

- spuneţi „Locaţii” apoi dictaţi adresa de destinaţie completă (numărul străzii, numele străzii, oraşul de destinaţie);

- sistemul vă indică adresa introdusă, validaţi destinaţia pentru a începe ghidarea.

Notă: vorbiţi cu voce tare şi clar. Utilizaţi indicatorul de recunoaştere vocală pentru a optimiza recunoaşterea vocală.

Notă: puteţi, de asemenea, să introduceţi o adresă sau o destinaţie recentă din meniul principal pentru comenzile vocale. Pentru aceasta apăsaţi pe butonul de comandă vocală, apoi spuneţi „Locaţii” sau „Destinaţii recenteţii recente” şi apoi pronunţaţi o adresă sau selectaţi destinaţia dorită.

Precauţii referitoare la navigare

Utilizarea sistemului de navigare nu trebuie să înlocuiască, sub nicio formă, responsabilitatea şi vigilenţa conducătorului auto atunci când conduce vehiculul.

Apelarea unui contact/număr folosind recunoaţterea vocală

Puteţi apela un contact din agenda dvs. sau un număr folosind comanda vocală integrată în sistemul multimedia. Pentru a face acest lucru:

- asiguraţi-vă că telefonul este conectat la sistemul multimedia (consultaţi secţiunea „Conectare, deconectare telefon”);

- apăsaţi pe butonul de comandă vocală pentru afişarea meniului principal al comenzii vocale;

- atunci când sistemul emite un semnal sonor, spuneţi „Telefon”;

- rostiţi numele contactului pe care doriţi să îl apelaţi sau dictaţi numărul de telefon pe care doriţi să îl contactaţi;

Notă: este recomandat să dictaţi cifrele numărului una câte una.

- sistemul vă indică numărul introdus, spuneţi „Apelare” pentru a apela numărul dictat sau „Ştergere” pentru a dicta un alt număr.

Notă: puteţi apela, de asemenea, un contact memorat sau un număr din meniul principal de comandă vocală. Pentru a face acest lucru, apăsaţi butonul de comandă vocală, apoi rostiţi numele contactului sau numărul pe care doriţi să îl apelaţi.

Notă: puteţi să pronunţaţi direct numele sau numărul persoanei dorite de pe pagina principală. Pentru a întrerupe vocea artificială la pronunţarea numelui sau numărului persoanei dorite, apăsaţi butonul de întrerupere a sunetului de pe comanda aflată pe coloana de direcţie.

Lansarea unei aplicaţii a sistemului multimedia folosind recunoaţtereaţ vocală

Puteţi lansa o aplicaţie a sistemului multimedia folosind comanda vocală integrată în acesta. Pentru a face acest lucru:

- apăsaţi pe butonul de comandă vocală pentru afişarea meniului principal al comenzii vocale;

- atunci când sistemul emite un semnal sonor, spuneţi „aplicaţii”;

- spuneţi numele aplicaţiei pe care doriţi să o lansaţi pentru a începe utilizarea imediată a acesteia.

Notă: puteţi rula, de asemenea, aplicaţia R-Link Store din meniul principal de comandă vocală. În acest scop, apăsaţi butonul de comandă vocală şi rostiţi cuvintele „Lansează aplicaţia R-Link Store”.

Activarea recunoaţterii vocale a telefonului cu ajutorul sistemului multimedia

Pentru a utiliza sistemul de recunoaştere vocală al telefonului împreună cu sistemul multimedia, procedaţi după cum urmează:

- să conectaţi telefonul la sistemul multimedia (consultaţi secţiunea „Conectare, deconectare telefon”);

- asiguraţi/vă că telefonul dvs. prezintă o funcţie de recunoaţtere vocală compatibilă cu sistemul multimedia.

Notă: dacă recunoaşterea vocală de pe telefonul dvs. este compatibilă cu sistemul multimedia, apare pictograma 4 din meniul „Gestionare dispozitive”. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolele „Conectare, deconectare telefon” şi/sau „Împerechere, desperechere telefon”.

Notă: dacă doriţi să utilizaţi funcţia de recunoaţtere vocală a telefonului cu sistemul multimedia, asiguraţi-vă că vă aflaţi într-o zonă cu acoperire de reţea.

Pentru a activa sistemul de recunoaştere vocală al telefonului cu ajutorul sistemului multimedia, menţineţi apăsat butonul de recunoaştere vocală al vehiculului. Ecranul multimedia afişează meniul principal al comenzii vocale a telefonului dvs.

Pentru a reporni sistemul de recunoaştere vocală al telefonului, apăsaţi scurt butonul de recunoaştere vocală al vehiculului.

Pentru a dezactiva sistemul de recunoaştere vocală al telefonului cu ajutorul sistemului multimedia, menţineţi apăsat butonul de recunoaştere vocală al vehiculului.

În meniul principal de comandă vocală, puteţi folosi comanda vocală pentru a controla anumite funcţii ţi aplicaţii ale telefonului.

Recunoaţterea vocală este dezactivată:

- când rulaţi vehiculul în marţarier;

- în cursul unui apel.

Notă: sesiunea de recunoaţtere vocală este dezactivată în mod automat după câteva secunde de inactivitate.

Când folosiţi funcţia de recunoaţtere vocală a telefonului cu sistemul multimedia, transferul de date celulare necesar pentru această operaţie poate genera costuri suplimentare neincluse în contractul dvs. de servicii de telefonie.