Înapoi la listă

REGLAJE MULTIMEDIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Acces la reglajele multimedia

Din meniul „Multimedia”, apăsaţi pe „Setări”, apoi selectaţi elementul pe care doriţi să îl modificaţi:

- „Sunet”;

- „Radio”;

- „Media”

- „Imagini”;

- „Video”.

„Sunet”

Acest meniu permite reglarea diverşilor parametri sonori:

- „Spaţializare”, pentru a regla repartizarea sunetului în vehicul;

- „Bas Înalte”, pentru a regla nivelul sunetelor înalte şi al sunetelor joase. După efectuarea reglajelor, apăsaţi pe butonul „Validaţi” pentru a confirma modificările;

- AGC Arkamys, pentru a egaliza volumul sonor între două piste audio;

- Bass Boost Arkamys, pentru a activa/dezactiva amplificarea sunetelor joase.

Radio

Acest meniu vă permite să reglaţi parametrii radio:

- activarea/dezactivarea căutării frecvenţelor alternative;

- Activaţi/dezactivaţi i-trafic;

- activarea/dezactivarea tipului de program;

- actualizarea listei staţiilor radio memorate.

Media”

Acest meniu vă permite să reglaţi parametrii multimedia:

- activarea/dezactivarea afişării copertelor de album;

- gestionare Bluetooth® dispozitive conectate.

Imagini”

Acest meniu vă permite să reglaţi parametrii multimedia:

- reglarea duratei fiecărei imagini din expunerea de diapozitive;

- configurarea vizualizării implicite a imaginilor.

Video”

Acest meniu vă permite să setaţi tipul de afişare video:

- „Vizualizare normală”;

- „Ecran complet”.