Înapoi la listă

REGLAJE DE SISTEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Acces la reglajele sistemului

Din meniul principal, apăsaţi pe „Sistem”.

Meniul „Setări sistem” permite reglarea următoarelor elemente:

- „Limbă”;

- „Afişaj”;

- „Sunet”;

- „Ceas”;

- „Avertismente privind siguranţa”;

- „Ecran principal”;

- „Tastaturi”;

- „Setare unităţi”;

- „Stare şi informaţii”;

- „Retragere card SD”;

- „Revenire la setări implicite”;

- „Setări Android Auto™".

„Limbă”

Acest meniu vă permite să selectaţi o limbă care va fi utilizată de sistem. Selectaţi limba dorită, apoi o voce.

„Afişaj”

Acest meniu vă permite să reglaţi următorii parametri:

- „Luminozitate zi”;

- „Luminozitate noapte”;

- „Mod zi/noapte automat”: selectaţi această opţiune pentru a permite afişajului să comute automat de la Modul nocturn la Modul diurn. Sistemul trece la Modul nocturn atunci când lumina exterioară este slabă sau atunci când sunt aprinse farurile;

- „Forţare mod de noapte”: selectaţi această opţiune pentru a forţa afişajul să comute la Modul nocturn.

„Sunet”

Acest meniu vă permite să reglaţi următorii parametri:

„Niveluri sunet”

Această funcţie vă permite să reglaţi diversele volume principale ale sunetului:

- informaţiile despre trafic;

- sistemul mâini libere;

- soneria telefonului;

- instrucţiunile de navigare;

- vocile artificiale;

- alertele aplicaţiei.

„Volum sensibil la viteză”

Această funcţie vă permite să măriţi automat volumul în funcţie de viteza vehiculului.

„Setări ieşire voce”

Utilizaţi această opţiune pentru a alege tipul de informaţii dictate de vocea Sistemului de navigare.

„Voce”

Această funcţie vă permite să selectaţi vocea sistemului. Consultaţi capitolul „Volum şi voce” pentru informaţii suplimentare.

„Ceas”

Acest meniu vă permite să reglaţi ceasul sistemului, precum şi formatul în care este afişată ora. Este recomandat să păstraţi reglarea automată.

„Avertismente privind siguranţa”

Acest meniu vă permite să activaţi sau să dezactivaţi alertele emise de sistem. Bifaţi casetele alertelor pe care doriţi să le activaţi.

„Ecran principal”

Acest meniu vă permite să configuraţi ecranul de pornire.

Alegeţi una dintre configuraţiile din lista din partea stângă, partea dreaptă a ecranului vă oferă o previzualizare a modificărilor. În funcţie de echipamentele vehiculului dumneavoastră, numărul de configuraţii poate fi redus.

După alegerea configuraţiei dorite, apăsaţi pe butonul „Validaţi” pentru a confirma opţiunea.

„Tastaturi”

Acest meniu vă permite să alegeţi tipul de tastatură virtuală utilizată de sistem:

- alegeţi un tip de alfabet dintre cel Latin, Grec şi Chirilic, apoi apăsaţi pe următoarea;

- alegeţi un tip de tastatură dintre opţiunile propuse, apoi apăsaţi pe „Validaţi” pentru a confirma opţiunea dumneavoastră.

„Setare unităţi”

Acest meniu vă permite să alegeţi tipul unităţilor de măsură pentru diferite elemente:

- „Unităţi de distanţă”;

- „Afişaj coordonate”;

- „Unităţi de temperatură”;

- „Unităţi barometrice”.

„Stare şi informaţii”

Acest meniu vă oferă diverse informaţii despre sistem:

- informaţii referitoare la versiune;

- starea GPS;

- stare reţea;

- licenţe;

- copyright.

„Retragere card SD”

Acest meniu vă permite să scoateţi cartela SD în siguranţă.

Pentru a scoate cartela SD din portul SD, consultaţi capitolul „Cartela SD: utilizare, iniţializare”.

„Revenire la setări implicite”

Acest meniu vă permite să ştergeţi toate informaţiile din sistem.

Notă: după reiniţializare, sistemul va reporni în limba engleză. Pentru a schimba limba, consultaţi paragraful „Limbă” din acest capitol.

Setări Android Auto™

Acest meniu vă permite să vă reglaţi preferinţele pentru aplicaţia „Android Auto™” şi să accesaţi tutorialul de instruire pentru aplicaţie pe sistemul multimedia al vehiculului dvs.