Înapoi la listă

COMPUTER DE BORD / REGLAJE VEHICUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Computer de bord

Din meniul „Vehicul” selectaţi „Computer de bord” pentru a accesa informaţiile următoare de la ultima reiniţializare:

- dată de începere a calculului;

- distanţă totală;

- viteză medie;

- consum mediu;

- consum total de carburant sau de energie.

Pentru a reiniţializa informaţiile din computerul de bord şi tabloul de bord, apăsaţi pe „Resetare” şi validaţi apăsând pe „Da”.

Setări

Din meniul „Vehicul”, selectaţi „Setări”. În funcţie de nivelul de echipare, sunt disponibile următoarele reglaje:

- asistenţa la parcare;

- activarea/dezactivarea avertizorului de unghi mort pe retrovizoare;

- avertizarea la depăşirea benzii;

- rabatarea automată a retrovizoarelor la blocarea vehiculului;

- blocarea/deblocarea centralizată automată în timpul rulajului;

- activarea/dezactivarea ştergătorului lunetei la trecerea în marşarier;

- activarea/dezactivarea luminilor de zi;

- deblocarea uşii şoferului la deschiderea unei uşi;

- activarea/dezactivarea accesului facil atunci când intraţi în vehicul sau la coborâre;

- reglarea indicatorului stilului de conducere pe tabloul de bord;

- stingere a tabloului de bord în timpul încărcării;

- activarea/dezactivarea foii de parcurs Driving Eco²;

- activarea/dezactivarea aprinderii automate a luminilor de drum.