Înapoi la listă

CITITOR VIDEO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Accesarea înregistrărilor video

În meniul „Multimedia”, apăsaţi pe „Video”, apoi selectaţi sursa conectată (cartela SD, USB etc.) pentru a accesa înregistrările video. Sistemul vă propune două tipuri de redare:

- „redarea tuturor înregistrărilor video”;

- „redarea unei înregistrări video”.

Notă: anumite formate pot să nu fie redate de sistem.

Opţiuni din dosare

Din lista de dosare/înregistrări video, apăsaţi pe „+” pentru a:

- schimba sursa;

- acces la reglajele video.

Notă: pentru mai multe informaţii despre formatele video compatibile, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Redare

Puteţi să alegeţi între redarea tuturor înregistrărilor video sau redarea unei singure înregistrări video.

În timpul redării unei înregistrări video, puteţi să:

- accesaţi înregistrarea video precedentă apăsând pe 1;

- treceţi în modul pauză apăsând pe 2;

- accesaţi înregistrarea video următoare apăsând pe 3;

- vizualizaţi bara de derulare 4;

- treceţi înregistrarea video pe întregul ecran 5;

- Videoclipurile”Selecţie nouă” apăsând pe 6.

Meniu contextual „+

În timpul redării unei înregistrări video, apăsaţi pe „+” pentru a:

- schimba sursa;

- acces la reglajele video.

Parametri

De la parametri, aveţi posibilitatea să alegeţi tipul de afişare, normal (jumătate de ecran) sau ecran întreg.

Apăsaţi pe „Validaţi” pentru a confirma.

Notă: în mod implicit, afişarea este în modul normal.

Cartela SD furnizată nu este recunoscută de sistemul multimedia ca sursă externă pentru redarea înregistrărilor video. Scoateţi cartela SD furnizată şi introduceţi o cartelă SD nouă care conţine înregistrările dvs. video. Dacă folosiţi o cartelă SD externă, nu veţi putea utiliza sistemul de navigare.

Redarea înregistrărilor video este posibilă numai cu vehiculul oprit.