Înapoi la listă

ANOMALII DE FUNCŢIONARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem

Descriere

Cauze

Soluţii

Ecranul multimedia nu se aprinde.

Temperatura interioară este mai mică de -20°C.

Porniţi ventilaţia astfel încât să se atingă o temperatură de peste-20°C.

Nu este afişată nicio imagine.

Ecranul este inactiv.

Asiguraţi-vă că ecranul nu este inactiv.

Nu se aude niciun sunet.

Volumul este la minim sau în pauză.

Măriţi volumul sau dezactivaţi pauza.

Nu este emis niciun sunet de către difuzorul stânga, dreapta, faţă sau spate.

Reglarea balance sau a fader este incorectă.

Reglaţi corect balance sau fader al sunetului.

Harta nu se afişează.

Harta SD lipseşte sau este deteriorată.

Verificaţi existenţa hărţii SD.

Telefon;

Descriere

Cauze

Soluţii

Nu se aud niciun sunet şi nicio sonerie.

Telefonul mobil nu este branşat sau conectat la sistem.

Volumul este la minim sau în pauză.

Verificaţi ca telefonul mobil să fie branşat sau conectat la sistem. Măriţi volumul sau dezactivaţi pauza.

Imposibilitate de efectuare a unui apel.

Telefonul mobil nu este branşat sau conectat la sistem.

Verificaţi ca telefonul mobil să fie branşat sau conectat la sistem. Deblocaţi tastatura telefonului.

Navigare

Descriere

Cauze

Soluţii

Poziţia vehiculului pe ecran nu corespunde cu amplasarea reală a acestuia sau martorul luminos GPS de pe ecran rămâne gri sau galben.

Localizare incorectă a vehiculului din cauza recepţiei GPS.

Deplasaţi vehiculul până când obţineţi o recepţie bună a semnalelor GPS.

Informaţiile furnizate pe ecran nu corespund cu realitatea.

Harta SD nu mai este actuală.

Hărţile nu mai sunt actuale

Descărcaţi actualizările de pe site-ul www.myrenault.com.

Informaţiile despre trafic nu sunt afişate pe ecran.

Ghidarea nu este activată.

Abonamentul nu este activ

Asiguraţi-vă că ghidarea este activată. Selectaţi o destinaţie şi iniţializaţi ghidarea.

Anumite rubrici ale meniului nu sunt disponibile.

În funcţie de comanda în curs, anumite rubrici nu sunt disponibile.

Ghidarea vocală nu este disponibilă.

Sistemul de navigare nu ia în considerare intersecţia.

Fie ghidarea vocală, fie ghidarea este dezactivată.

Măriţi volumul. Asiguraţi-vă că ghidarea vocală este activată. Asiguraţi-vă că ghidarea este activată.

Ghidarea vocală nu corespunde realităţii.

Ghidarea vocală poate varia în funcţie de mediu.

Conduceţi ţinând cont de condiţiile reale.

Itinerarul propus nu începe sau nu se încheie la destinaţia dorită.

Destinaţia nu este recunoscută de sistem.

Introduceţi o rută aflată în apropierea destinaţiei dorite.

Sistemul calculează automat o ocolire.

Priorităţi zone de evitat sau o restricţie de circulaţie afectează calculul itinerarului.

Dezactivaţi funcţia „Reglaje zone de evitat”.

Recunoaştere vocală

Descriere

Cauze

Soluţii

Sistemul nu recunoaşte comanda vocală enunţată.

Comanda vocală enunţată nu este recunoscută.

Timpul alocat vorbirii s-a scurs.

Comanda vocală este perturbată de un mediu zgomotos.

Utilizatorul a vorbit după semnalul sonor.

Verificaţi dacă există comanda vocală enunţată (consultaţi capitolul „Utilizarea comenzii vocale”). Vorbiţi în timpul alocat vorbirii.

Vorbiţi într-un mediu fără zgomot.