Înapoi la listă

VEHICUL ELECTRIC: încărcare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru toate întrebările referitoare la echipamentele necesare pentru încărcare, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Recomandări importante pentru încărcarea vehiculului dumneavoastră

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate să cauzeze un risc de incendiu, de rănire gravă sau de electrocutare care poate provoca decesul.

Încărcare

Nu interveniţi asupra vehiculului în timpul încărcării (spălare, intervenţie în compartimentul motorului...).

În caz de prezenţă a apei, a semnelor de coroziune sau a elementelor străine în conectorul cordonului de încărcare sau în priza de încărcare a vehiculului, nu încărcaţi vehiculul. Risc de incendiu.

Nu încercaţi să atingeţi contactele cordonului, ale prizei pentru uz casnic sau ale prizei de încărcare a vehiculului, şi nu introduceţi obiecte în acestea.

Nu conectaţi niciodată cordonul de încărcare la un adaptor, o priză multiplă sau la un prelungitor.

Utilizarea unui grup electrogen este interzisă.

Nu demontaţi şi nu modificaţi priza de încărcare a vehiculului sau cordonul de încărcare. Risc de incendiu.

Nu modificaţi instalaţia electrică sau nu interveniţi asupra acesteia în timpul încărcării.

În momentul unui şoc, chiar uşor, pe trapa de încărcare sau clapetă, controlaţi cât mai repede la un Reprezentant al mărcii.

Aveţi grijă de cordon: nu călcaţi pe el, nu îl introduceţi în apă, nu trageţi de el, nu îl supuneţi unor şocuri...

Controlaţi regulat starea corespunzătoare a cablului de încărcare.

În caz de deteriorare a cablului de încărcare (coroziune, colorare maro, întrerupere etc.), a unităţii sau a prizei de încărcare a vehiculului, nu utilizaţi aceste elemente. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii pentru înlocuire.

În caz de neactivare a mecanismului de blocare al trapei de încărcare şi/sau de deblocare a prizei de încărcare electrică a vehiculului, contactaţi un reprezentant al mărcii.

Cordon de încărcare A

Acest cablu este specific vehiculului dumneavoastră şi este conceput pentru branşarea la prizele de perete sau la terminalele publice, în scopul încărcării standard a bateriei de tracţiune.

Cordon de încărcare B

Acest cordon permite încărcarea:

- în utilizare normală, la o priză utilizată numai pentru vehicul (încărcare de 14 A/16 A);

- încărcarea ocazională de la o priză de uz casnic (încărcare de 8 A), de exemplu, atunci când nu sunteţi acasă.

În toate situaţiile, prizele folosite trebuie să fie instalate conform instrucţiunilor specificate în manualul de utilizare furnizat împreună cu cordonul de încărcare B.

În toate cazurile, pentru funcţionare, citiţi cu atenţie manualul de utilizare a cordonului de încărcare B.

Este recomandat să utilizaţi cu prioritate un cordon de încărcare care permite o încărcare standard a bateriei de tracţiune.

Fiecare cablu de încărcare este depozitat în portbagajul vehiculului PORTBAGAJ, TABLETĂ SPATE.

Nu lăsaţi niciodată cutia să atârne suspendată de cordon. Utilizaţi amplasamentele C pentru agăţare.

Dacă apare o defecţiune în timpul încărcării (aprinderea martorului luminos roşu de pe cutia D), opriţi imediat încărcarea. Consultaţi manualul de utilizare a cordonului.

Recomandări importante pentru încărcarea vehiculului dumneavoastră

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate să cauzeze un risc de incendiu, de rănire gravă sau de electrocutare care poate provoca decesul.

Alegerea cordonului de încărcare

Cordoanele de încărcare standard furnizate împreună cu vehiculul au fost concepute special pentru acest vehicul. Cordoanele au fost concepute pentru a vă proteja împotriva riscurilor de electrocutare care pot provoca deces sau incendiu.

Nu utilizaţi cablurile de încărcare ale unor vehicule anterioare, deoarece nu sunt adaptate.

Pentru siguranţa dumneavoastră, utilizarea unui cordon de încărcare nerecomandat de constructor este strict interzisă. Nerespectarea acestei recomandări poate implica riscuri de incendiu sau electrocutare care pot provoca deces. Pentru alegerea unui cordon de încărcare adaptat vehiculului dumneavoastră, vă rugăm să consultaţi un Reprezentant al mărcii

Utilizarea cablului de încărcare B

Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizat împreună cu cablul de încărcare pentru a cunoaşte precauţiile de utilizare a produsului şi caracteristicile tehnice necesare pentru montarea prizei.

Instalaţii

Sisteme de alimentare electrică

Utilizaţi numai terminale de încărcare care sunt conforme cu standardul IEC 61851-1 şi puncte de conectare protejate de:

- un sistem cu curent diferenţial rezidual de 30 mA, de tip A, specific prizei utilizate;

- un dispozitiv de protecţie la supracurent;

- o protecţie la supratensiunea produsă de fulger în zonele expuse (IEC 62305-4).

Priză de perete

Solicitaţi unei persoane autorizate să instaleze o cutie murală specifică.

În cazul încărcării la domiciliu

Solicitaţi unei persoane autorizate să verifice dacă fiecare priză la care veţi conecta cablul de încărcare respectă standardele şi reglementările în vigoare din ţara dvs. şi că respectă specificaţiile descrise anterior în paragraful „Sisteme de alimentare electrică”.

Tipuri de încărcare care respectă standardele europene

Curent alternativ (AC)

Dacă informaţiile sunt afişate pe trapa de încărcare a vehiculului, urmaţi instrucţiunile de mai jos.

Înainte de conectarea cablului de încărcare, verificaţi dacă:

- culoarea şi una dintre literele racordului de intrare 1 corespund culorii şi uneia dintre litere de la capătul 4 al cablului;

- culoarea şi una dintre literele racordului de intrare 3 corespund culorii şi uneia dintre litere de la capătul 5 al cablului.

Tip de încărcare

Curent alternativ (AC)

Conectare

Terminal de încărcare 1/Cablu de încărcare 4

Vehicul 3/Cablu de încărcare 5

Tipuri de încărcare care respectă standardele europene (pentru toate celelalte cazuri, consultaţi un reprezentant al mărcii).

Tipuri de încărcare care respectă standardele europene (continuare)

Curent continuu (DC)

Dacă informaţiile sunt afişate pe trapa de încărcare a vehiculului, urmaţi instrucţiunile de mai jos.

Înainte de conectarea cablului de încărcare, asiguraţi-vă că culoarea şi una dintre literele racordului de intrare 3 corespund culorii şi uneia dintre litere de la capătul 5 al cablului de încărcare.

Tip de încărcare

Curent continuu (DC)

Conectare

Vehicul 3/Cablu de încărcare 5

Tipuri de încărcare care respectă standardele europene (pentru toate celelalte cazuri, consultaţi un reprezentant al mărcii).

Racord de încărcare electrică 3

Notă: în caz de ninsoare, îndepărtaţi zăpada din zona de încărcare a vehiculului de pe partea pasagerului, înainte de conectare sau deconectare.

Pătrunderea zăpezii în interiorul prizei poate bloca introducerea prizei cordonului de încărcare.

Vehiculul este echipat cu două prize de încărcare, situate pe partea pasagerului, în partea din faţă a vehiculului:

- E priză de încărcare, de maximum 22 kW;

- F priză de încărcare rapidă, în funcţie de vehicul.

De asemenea, există două butoane situate în interiorul trapei de încărcare:

- butonul 6 deblochează cablul de încărcare;

- butonul 7 lansează încărcarea imediată a vehiculului.

Precauţii

Pentru utilizare zilnică, se recomandă să încărcaţi vehiculul până la 80% pentru a îmbunătăţi durata de viaţă a bateriei.

Evitaţi să încărcaţi şi să staţionaţi vehiculul în condiţii de temperaturi extreme (căldură sau frig).

În condiţii extreme, încărcarea poate dura câteva minute înainte de a porni (timpul necesar pentru răcirea sau încălzirea bateriei de tracţiune).

Atunci când vehiculul staţionează timp de mai mult de 7 zile la temperaturi de aproximativ sub -25°C, încărcarea bateriei de tracţiune poate să devină imposibilă.

Atunci când vehiculul staţionează timp de mai mult de 3 luni cu un nivel de încărcare apropiat de zero, încărcarea bateriei poate să devină imposibilă.

Nivelul de energie disponibil depinde de temperatura bateriei. Prin urmare, poate varia între oprirea şi repornirea vehiculului, dacă bateria este rece sau caldă.

Pentru a păstra durata de viaţă a bateriei dumneavoastră de tracţiune, evitaţi să staţionaţi vehiculul timp de peste o lună cu un nivel de încărcare ridicată, mai ales în timpul perioadelor foarte călduroase.

Realizaţi cu precădere încărcarea bateriei de tracţiune după rulaj şi/sau într-un loc cu temperatură moderată. În caz contrar, încărcarea poate să dureze mai mult sau să fie imposibilă.

Este de preferat să reîncărcaţi vehiculul după deplasare, dacă nivelul de încărcare este scăzut (< 25%) şi atunci când temperaturile sunt negative.

Recomandări

- La temperaturi ridicate, încercaţi să parcaţi şi să reîncărcaţi vehiculul într-un loc umbrit/acoperit;

- încărcarea este posibilă pe timp de ploaie sau ninsoare;

- activarea climatizării creşte timpul de încărcare necesar.

În cazul în care instalaţia nu este prevăzută cu protecţie la supratensiune, nu se recomandă încărcarea vehiculului pe timp de furtună (fulger...).

Încărcarea bateriei de tracţiune

Vehicul staţionar, contact decuplat:

- luaţi cablul de încărcare 2 amplasat în compartimentul de depozitare din portbagajul vehiculului dumneavoastră;

- apăsaţi clapeta de încărcare 8 pentru a o debloca. Martorul luminos 9 apare în alb;

- branşaţi extremitatea cordonului la sursa de alimentare;

- apucaţi mânerul 10;

- branşaţi cordonul la vehicul. Martorul luminos 9 clipeşte în galben;

- după ce aţi auzit un clic de blocare, verificaţi buna înclichetare a cordonului de încărcare. Pentru a verifica blocarea, trageţi uşor de mânerul 10;

- dacă aţi programat o încărcare amânată şi doriţi să începeţi încărcarea imediat, apăsaţi butonul 7 pentru a începe încărcarea CLIMATIZARE: programare.

Cordonul de încărcare este blocat automat la vehicul. Această acţiune face imposibilă debranşarea cordonului de la vehicul.

În funcţie de vehicul, atunci când clapeta de încărcare este deschisă sau nu este închisă corespunzător, mesajul „Clapă încărcare deschisă” apare pe tabloul de bord.

Nu utilizaţi clapeta de încărcare 8 pentru a suspenda cablul de încărcare 2 în timpul reîncărcării vehiculului.

Este obligatoriu să derulaţi complet cordonul de încărcare, pentru a limita încălzirea acestuia.

Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple sau adaptoare.

Risc de incendiu.

Dacă tocmai aţi acceptat o actualizare a sistemului prin intermediul sistemului multimedia, încărcarea bateriei de tracţiune va fi întârziată sau anulată.

Aşteptaţi finalizarea actualizării înainte de a conecta cablul de încărcare la vehicul. Pentru mai multe informaţii despre actualizările de sistem, consultaţi instrucţiunile multimedia.

În timpul încărcării, martorul luminos 9 clipeşte în albastru.

La începutul încărcării, informaţiile următoare sunt afişate pe tabloul de bord:

- nivelul de energie pe martorul luminos al bateriei 12;

Timpul de încărcare a bateriei de tracţiune depinde de cantitatea de energie rămasă şi de puterea furnizată de borna de încărcare. Informaţiile sunt afişate pe tabloul de bord, în timpul încărcării AFIŞAJE ŞI INDICATOARE.

Notă: în anumite condiţii, timpul de încărcare real poate fi mai mare decât timpul de încărcare afişat pe tabloul de bord. Acest lucru depinde de:

- calitatea reţelei electrice;

- nivelul iniţial de încărcare;

- temperatura exterioară este prea rece;

- ...

În cazul în care cablul de încărcare prezintă probleme, vă recomandăm să-l înlocuiţi cu un cablu identic cu originalul. Consultaţi un reprezentant al mărcii.

- gradul de încărcare a bateriei;

- o estimare a timpului de încărcare rămas (din momentul în care încărcarea ajunge la aproximativ 95%, timpul de încărcare rămas nu mai este afişat);

- martorul luminos 11 indică faptul că vehiculul este conectat la o sursă de alimentare electrică;

- autonomia vehiculului dvs. va varia în funcţie de nivelul de încărcare.

Afişajul de pe tabloul de bord dispare după câteva secunde. Reapare pe tabloul de bord la deschiderea unei uşi.

După terminarea încărcării, matorul luminos 9 luminează continuu în verde.

Nu este necesar să aşteptaţi să ajungeţi pe rezervă pentru a încărca vehiculul.

Anomalie de funcţionare

Dacă martorul luminos 9 luminează continuu în roşu, contactaţi un reprezentant al mărcii.

Precauţii de luat în momentul debranşării de la priză

- Apăsaţi pe butonul 6 sau apăsaţi continuu butonul de pe cartelă care deblochează uşile pentru a elibera cablul de încărcare al vehiculului;

- apucaţi mânerul 10;

- debranşaţi cablul de încărcare 2 de la vehicul;

- trebuie să închideţi trapa de încărcare 8 şi să apăsaţi pe aceasta pentru a o debloca;

- debranşaţi cablul 2 de la sursa de alimentare 1;

- păstraţi cablul 2 în compartimentul de depozitare din portbagaj.

Notă: imediat după o încărcare îndelungată a bateriei de tracţiune, cablul poate să fie cald. Utilizaţi mânerele.

Respectaţi obligatoriu ordinea operaţiunilor de debranşare.

După ce apăsaţi pe butonul de deblocare a cablului de încărcare, dispuneţi de aproximativ 30 secunde pentru a-l debranşa, înainte ca acesta să se blocheze din nou.

Etichetă 13

Eticheta 13 de pe trapa de încărcare 8 afişează detaliile despre modul în care operaţia de încărcare este indicată de starea martorului luminos 9:

- intermitent în galben: cablul este branşat la vehicul, iar sistemul efectuează controalele proprii;

- intermitent în albastru: încărcarea este în curs;

- aprins continuu în albastru: programul de încărcare este activat;

- aprins continuu în verde: vehiculul este încărcat complet;

- intermitent în roşu: anomalie de funcţionare.

Eticheta 13 amplasată pe partea dreaptă vă reaminteşte următoarele instrucţiuni:

- nu spălaţi trapa de încărcare cu jet de apă de înaltă presiune;

- cu vehiculul staţionar, supapa şi trapa de încărcare pot fi deschise;

- în timpul conducerii vehiculului, supapa şi trapa de încărcare trebuie să fie închise;

- deschideţi trapa pentru a conecta cablul de încărcare;

- închideţi trapa din nou, după debranşare;

- conectaţi la o priză de uz casnic, la un terminal de încărcare cu tensiune alternativă sau la un terminal de încărcare rapidă;

- pentru informaţii despre încărcare, consultaţi manualul de utilizare al vehiculului.