Înapoi la listă

SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Atunci când vehiculul este echipat, acest sistem supraveghează presiunea de umflare a pneurilor.

Principiu de funcţionare

Fiecare roată conţine un senzor, implantat în valva de umflare, care măsoară periodic presiunea pneului.

Sistemul afişează pe tabloul de bord 1 presiunile curente şi alertează şoferul în caz de presiune insuficientă.

Reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:

- în cazul în care presiunea de referinţă a pneurilor trebuie modificată pentru a se adapta la condiţiile de utilizare (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...);

- după o permutare a roţilor (această practică este totuşi nerecomandată);

- după o schimbare a unei roţi.

Aceasta trebuie întotdeauna realizată după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor 4 pneuri.

Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).

Dacă vehiculul este echipat cu un sistem de navigare, procedura de resetare poate fi efectuată şi cu ajutorul ecranului multimedia: consultaţi instrucţiunile echipamentului.

Procedura de resetare prin tabloul de bord 1

Contact pus, vehicul oprit:

- apăsaţi în mod repetat contactorul în sus/în jos 2 de câte ori este necesar, pentru a ajunge la fila „Presiune pneuri”;

- apăsaţi în jos şi ţineţi apăsat (aproximativ 3 secunde) contactorul 2 pentru a începe resetarea.

Afişarea intermitentă a simbolului de pneu indică faptul că solicitarea de resetare a valorii presiunii de referinţă a pneurilor a fost recunoscută.

Reiniţializarea poate avea nevoie de câteva minute de conducere.

Dacă resetarea este urmată de călătorii scurte, afişajul pasului 3 din tabelul de pe pagina următoare poate rămâne afişat după mai multe reporniri succesive.

Notă: presiunea de referinţă a pneurilor nu poate fi mai mică decât cea recomandată şi indicată pe marginea uşii.

Procedura de resetare prin intermediul ecranului multimedia 3

Procedura de resetare trebuie efectuată în timp ce vehiculul este staţionar şi contactul este cuplat.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul multimedia.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie.

Tabelul de mai jos prezintă posibilele mesaje referitoare la procedura de resetare a presiunii pneurilor.

Etape

Afişări

Interpretări

1

Cu contactul pus şi vehiculul staţionar, pentru a începe resetarea presiunii tuturor celor patru pneuri, menţineţi apăsat în jos contactorul 2.

2

Marcajele între ghilimele „---” din faţa fiecărei roţi vor clipi pentru a indica faptul că sistemul a înregistrat resetarea presiunii din pneuri pentru toate roţile.

3

Marcajele între ghilimele „---” din faţa fiecărei roţi vor rămâne aprinse. Acest sistem resetează presiunea din pneurile tuturor celor patru roţi. Acum puteţi să rulaţi. Mesajul poate să rămână afişat în timpul călătoriilor scurte.

Notă: în timpul resetării, supravegherea presiunii pneurilor rămâne în funcţiune.

4

Se afişează valoarea presiunii celor patru pneuri: procedura de resetare este completă şi reuşită.

Reajustare presiune pneuri

Presiunea celor patru pneuri trebuie setată la rece (consultaţi eticheta situată pe cantul uşii şoferului).

Dacă presiunea din pneuri nu se poate verifica cand anvelopele sunt reci, trebuie să măriţi presiunile recomandate cu 0,2-0,3 bar (3 PSI).

Este strict interzis să dezumflaţi un pneu cald.

Înlocuire roţi/pneuri

Contactaţi un reprezentant al mărcii pentru a înlocui pneurile şi pentru a afla care sunt accesoriile compatibile cu sistemul şi disponibile în reţeaua mărcii: utilizarea oricărui alt accesoriu ar putea afecta buna funcţionare a sistemului.

Spray-uri de reparare pneu şi kit de umflare

Deoarece supapele sunt proiectate special, nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţea.

Consultaţi paginile KIT DE UMFLARE PNEURI.

Anomalii ale presiunii pneurilor

Tabelul de pe pagina următoare prezintă mesajele de avertizare care apar pe tabloul de bord 1 atunci când sistemul detectează o anomalie a presiunii pneurilor.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Funcţia nu intervine în locul şoferului.

Aceasta nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului.

Verificaţi presiunea din pneuri o dată pe lună.

Schimbare roată

sistemul putând să aibă nevoie de mai multe minute în funcţie de rulaj, pentru o înregistrare corectă a poziţiilor roţilor şi a presiunilor, verificaţi presiunea pneurilor după orice intervenţie.

Informaţiile de pe tabloul de bord indică eventualele anomalii ale presiunii pneurilor (de exemplu: pneu dezumflat sau cu pană). Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie.

Martori luminoşi

Mesaje

Afişări

(în funcţie de vehicul)

Interpretări

„Ajustează presiune pneuri”

Roata şi valoarea de presiune asociată sunt afişate în galben.

Acest lucru indică faptul că s-a detectat umflarea insuficientă a pneului. Verificaţi şi reglaţi presiunea celor patru pneuri, apoi resetaţi sistemul.

+ ®

„Pană”

Roata şi valoarea de presiune asociată sunt afişate în roşu.

Acest lucru indică faptul că pneul vizat are pană sau este umflat insuficient. Reglaţi presiunea celor patru pneuri la rece şi resetaţi sistemul dacă pneul este dezumflat. Înlocuiţi pneul (sau solicitaţi înlocuirea acestuia), în cazul în care are pană.

+ ©

„Verifică senzori presiune pneuri”

O roată nu mai este afişată.

Acest lucru indică faptul că cel puţin o roată nu este echipată cu un senzor sau că senzorul este defect. Consultaţi un reprezentant al mărcii.

„Localizare pneuri nereuşită”

Acest lucru indică faptul că sistemul nu a fost capabil să determine presiunea fiecărui pneu. Acest lucru poate fi cauzat de utilizarea unui senzor care nu este recomandat de un dealer autorizat. Sistemul de supraveghere al senzorului de presiune pneuri rămâne în funcţiune.

monitorizarea scăderii presiunii pneurilor