DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ele sunt constituite din:

- pretensionatoare rulor centură de siguranţă;

- pretensionatoare centuri de siguranţă centrale;

- limitatoare de efort torace;

- airbags faţă şofer şi pasager.

Aceste sisteme sunt prevăzute să funcţioneze separat sau împreună în cazul şocurilor frontale.

În funcţie de nivelul forţei şocului, sistemul poate declanşa:

- blocarea centurii de securitate;

- pretensionatorul rulorului centurii de securitate (care se declanşează pentru a rectifica jocul centurii);

- pretensionator centură ventrală pentru imobilizarea ocupantului scaunului;

- airbag faţă.

Pretensionatoare

Pretensionatoarele servesc să fixeze centura pe corp, să fixeze pasagerul pe scaunul său şi să mărească astfel eficacitatea sa.

Cu contactul pus, în momentul unui şoc de tip frontal important şi în funcţie de violenţa şocului, sistemul poate declanşa:

- pretensionatorul rulorului centurii de siguranţă 1 care retractează instantaneu centura;

- pretensionatorul rulorului centurii ventrale 2 pe scaunele din faţă.

- În urma unui accident, verificaţi ansamblul mijloacelor de reţinere.

- Orice intervenţie asupra sistemului complet (pretensionatoare, airbags, unităţi de control electronic, cablaje) sau reutilizarea pe orice alt vehicul, chiar identic, este strict interzisă.

- Numai personalul calificat din Reţeaua mărcii este abilitat să intervină asupra airbags; în caz contrar, sistemul se poate declanşa accidental şi cauza vătămări.

- Controlul caracteristicilor electrice ale modulului de aprindere trebuie să fie efectuat numai de către personal special format, care utilizează o aparatură adecvată.

- În momentul casării vehiculului, adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii pentru eliminarea generatorului de gaz al pretensionatoarelor şi al airbags.

Limitator de efort

Începând cu un anumit nivel de violenţă a şocului, acest mecanism se declanşează pentru a limita, la un nivel suportabil, eforturile centurii asupra corpului.

Airbags faţă şofer şi pasager

Ele echipează locurile din faţă în partea şoferului şi pasagerului.

Un simbol în partea inferioară a parbrizului indică dacă acest echipament este prezent (în funcţie de vehicul).

Fiecare sistem airbag este compus din:

- un airbag şi generatorul său de gaz montate pe volan pentru şofer şi în planşa de bord pentru pasager;

- o unitate de control electronic de supraveghere a sistemului care comandă declanșatorul electric al generatorului de gaz;

- senzori deplasaţi ;

- martori luminoşi control, afişaţi pe consola din plafon 3:

- aprins, airbag pasager activat;

- ¹ aprins, airbag pasager dezactivat.

Sistemul airbag utilizează un principiu pirotehnic. Aceasta explică faptul că, atunci când airbag-ul se umflă, acesta generează căldură, emană fum (ceea ce nu înseamnă că se va produce un incendiu) şi produce un zgomot asemănător bubuitului. Deschiderea airbag-ului, care trebuie să fie instantanee, poate provoca răni pe suprafaţa pielii sau alte tipuri de disconfort.

Funcţionare

Sistemul nu este operaţional decât cu contactul pus.

În momentul unui şoc frontal violent, airbags se umflă rapid, amortizând contactul dintre capul şi toracele şoferului şi volan şi contactul pasagerului din faţă cu planşa de bord. În continuare, ele se dezumflă imediat după şoc pentru a nu îngreuna părăsirea vehiculului.

Anomalii de funcţionare

å Acest martor luminos se aprinde la pornirea motorului şi se stinge după aproximativ 65 de secunde.

Dacă nu se aprinde la punerea contactului sau dacă rămâne aprins, el semnalează o defecţiune a sistemului.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

Orice întârziere în acest demers poate însemna o pierdere în eficacitatea protecţiei.

Următoarele condiţii vor declanşa pretensionatoarele sau airbags.

În caz de şoc frontal cu o suprafaţă rigidă (care nu se deformează) la o viteză de şoc egală sau mai mare de 25 km/h.

În caz de şoc frontal cu alt vehicul dintr-o categorie echivalentă sau superioară, cu o zonă de şoc egală cu sau mai mare de 40%, unde viteza ambelor vehicule este egală cu sau mai mare de 40 km/h.

În caz de şoc lateral cu alt vehicul dintr-o categorie echivalentă sau superioară, la o viteză de şoc egală cu sau mai mare de 50 km/h.

În următoarele exemple, se pot declanşa pretensionatoarele sau airbags:

- impact sub vehicul, cum ar fi impactul cu trotuarul;

- gropi;

- cădere sau aterizare dură;

- pietre;

-...

În următoarele exemple, este posibil ca pretensionatoarele sau airbags să nu se declanşeze:

- şoc în partea din spate, chiar violent;

- răsturnarea vehiculului;

- şoc lateral spre partea din faţă sau din spate a vehiculului;

- şoc frontal, sub oblonul unui camion;

- şoc frontal cu un obstacol cu muchie ascuţită;

-...

Toate avertismentele care urmează sunt destinate să nu incomodeze umflarea airbag-ului şi să evite răniri grave directe prin proiectare în momentul deschiderii sale.

Avertismente referitoare la airbag-ul şoferului

- Nu modificaţi volanul, nici perna sa.

- Orice acoperire a pernei volanului este interzisă.

- Nu fixaţi obiecte (ac, emblemă, ceas, suport pentru telefon…) pe pernă.

- Demontarea volanului este interzisă (excepţie face personalul abilitat din Reţeaua mărcii).

- Nu conduceţi prea aproape de volan: adoptaţi o poziţie de conducere cu braţele uşor îndoite (consultaţi „Reglare poziţie de conducere” CENTURI DE SIGURANŢĂ). Aceasta va asigura un spaţiu suficient pentru o deschidere şi o eficacitate corecte ale sacului.

Avertismente referitoare laairbag-ul pasager

- Montarea huselor scaunelor este interzisă pe scaunele din faţă, deoarece acest lucru ar putea afecta funcţionarea airbag pasagerului.

- Nu lipiţi şi nu fixaţi obiecte (ace, logo, ceas, suport de telefon…) pe planşa de bord în zona airbag-ului.

- Nu interpuneţi nimic între planşa de bord şi pasager (animal, umbrelă, baston, pachete…).

- Nu puneţi picioarele pe planşa de bord sau pe scaun deoarece în aceste poziţii se pot produce răni grave. În general, menţineţi orice parte a corpului (genunchi, mâini, cap...) departe de planşa de bord.