Înapoi la listă

DISPOZITIVE DE CORECTARE ŞI DE ASISTENŢĂ LA CONDUCERE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de vehicul, ele sunt constituite din:

- ABS (antiblocare roţi);

- control dinamic traiectorie ESC cu control subviraj şi sistem antipatinare;

- asistenţa la frânarea de urgenţă cu, în funcţie de vehicul, anticiparea frânării;

- asistenţă la pornire în pantă;

- sistem de frânare de recuperare.

Alte sisteme de asistenţă la conducere sunt descrise în paginile următoare.

ABS (antiblocare roţi)

În timpul unei frânări intense, ABS-ul permite să evitaţi blocarea roţilor, deci să ţineţi sub control distanţa de oprire şi să păstraţi controlul vehiculului.

În aceste condiţii, sunt atunci posibile manevre de evitare prin frânare. În plus, acest sistem permite optimizarea distanţelor de oprire în special pe sol cu aderenţă scăzută (sol umed…).

Fiecare punere în funcţiune a dispozitivului se manifestă printr-o trepidaţie a pedalei de frână. ABS-ul nu permite în niciun caz ameliorarea performanţelor „fizice” legate de aderenţa pneuri-sol. Regulile de prudenţă trebuie deci să fie obligatoriu respectate (distanţe între vehicule…).

În caz de urgenţă, este recomandat să aplicaţi asupra pedalei o presiune puternică şi continuă. Nu este necesar să acţionaţi prin apăsări succesive (pompare). ABS-ul va modula efortul aplicat în sistemul de frânare.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Totuşi, funcţiile nu intervin în locul şoferului. Ele nu restrâng limitele vehiculului şi nu trebuie să incite să rulaţi mai repede. Ele nu pot deci, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului în momentul manevrelor (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

Anomalii de funcţionare

- © şi x se aprind pe tabloul de bord, fiind însoţite, în funcţie de vehicul, de mesajele „Verifică ABS”, „Verifică sistem de frânare” şi „Verifică ESC”: acest lucru indică faptul că ABS, ESC şi asistenţa la frânarea de urgenţă sunt dezactivate. Frânarea este asigurată în continuare;

- x, D, © and ® aprinse pe tabloul de bord şi însoţite de mesajele „Avarie sistem de frânare”: indică o anomalie la sistemul de frânare.

În ambele cazuri consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Control dinamic traiectorie ESC cu un control subviraj şi sistem antipatinare

Control dinamic traiectorie ESC

Acest sistem ajută să se păstreze controlul vehiculului în situaţiile „critice” de conducere (evitare a unui obstacol, pierdere a aderenţei într-un viraj...).

Principiu de funcţionare

Un senzor de pe volan permite să se cunoască traiectoria de conducere dorită de şofer.

Alţi senzori repartizaţi în vehicul măsoară traiectoria sa reală.

Sistemul compară voinţa şoferului cu traiectoria reală a vehiculului şi o corectează pe aceasta din urmă, dacă este necesar, acţionând asupra frânării anumitor roţi şi/sau asupra puterii motorului, în caz de declanşare a sistemului martorul luminos clipeşte pe tabloul de bord.

Control subviraj

Acest sistem optimizează acţiunea ESC în cazul unui subviraj pronunţat (pierdere de aderenţă a trenului faţă).

Sistem antipatinare

Acest sistem ajută să limitaţi patinarea roţilor motoare şi să controlaţi vehiculul în situaţiile de porniri, de accelerări sau de decelerări.

Principiu de funcţionare

Cu ajutorul senzorilor de roţi, sistemul măsoară şi compară, în fiecare moment, viteza roţilor motoare şi detectează ambalarea lor. Dacă o roată tinde să patineze, sistemul o frânează până când motricitatea redevine compatibilă cu nivelul de aderenţă sub roată.

Frânarea este parţial asigurată. Cu toate acestea, este periculos să frânaţi brusc şi aceasta vă impune o oprire obligatorie şi imediată compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, mesajul „Verifică ESC” şi martorii luminoşi © şi apar pe tabloul de bord. În acest caz, ESC-ul şi sistemul antipatinare sunt dezactivate.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Asistenţă la frânarea de urgenţă

Acesta este un sistem complementar ABS-ului care ajută la reducerea distanţelor de oprire a vehiculului.

Principiu de funcţionare

Sistemul permite să detectaţi o situaţie de frânare de urgenţă. În acest caz, sistemul de frânare dezvoltă instantaneu puterea sa maximă şi poate declanşa reglarea ABS.

Frânarea ABS este menţinută atât timp cât pedala de frână nu este eliberată.

Lămpile de stop se aprind

În funcţie de vehicul, acestea se pot aprinde intermitent în caz de decelerare puternică.

Anticipare frânare

În funcţie de vehicul, atunci când eliberaţi pedala de acceleraţie, sistemul anticipează manevra de frânare pentru a putea reduce distanţele de oprire.

Cazuri particulare

În momentul utilizării regulatorului de viteză :

- dacă utilizaţi pedala de acceleraţie, atunci când o eliberaţi, sistemul poate să se declanşeze;

- dacă utilizaţi pedala de acceleraţie, sistemul nu se va declanşa.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, mesajul „Verifică sistem de frânare” apare pe tabloul de bord însoţit de martorul luminos ©.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Aceste funcţii nu intervin în locul şoferului. Acestea nu măresc limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

Asistenţă la pornire în pantă

În funcţie de înclinarea pantei, acest sistem asistă şoferul în momentul unei porniri în pantă. El împiedică vehiculul să meargă înapoi, intervenind asupra strângerii automate a frânelor, atunci când şoferul ridică piciorul de pe pedala de frână pentru a acţiona pedala de acceleraţie.

Funcţionare sistem

Acesta funcţionează numai atunci când maneta de viteze este într-o altă poziţie decât N şi când vehiculul este în poziţia de oprire completă (apăsare pe pedala de frână).

Sistemul reţine vehiculul aproximativ 2 secunde. Apoi, frânele se slăbesc progresiv (vehiculul rulează în funcţie de pantă).

Sistemul de asistenţă la pornire în pantă nu poate împiedica în totalitate vehiculul să meargă înapoi în toate cazurile (pante foarte puternice…).

Şoferul poate în toate cazurile să acţioneze pedala de frână şi să împiedice astfel vehiculul să meargă înapoi.

Asistenţa la pornire în pantă nu trebuie utilizată pentru o oprire prelungită: utilizaţi pedala de frână.

Această funcţie nu este concepută pentru a imobiliza vehiculul în mod permanent.

Dacă este necesar, utilizaţi pedala de frână pentru a opri vehiculul.

Şoferul trebuie să rămână extrem de vigilent la rularea pe suprafeţe alunecoase sau cu aderenţă redusă.

Riscuri de rănire gravă.

Sistem de frânare de recuperare

În timpul frânării, sistemul de frânare de recuperare poate converti energia produsă de decelerarea vehiculului în energie electrică.

Aceasta reîncarcă bateria de tracţiune de 400 V şi furnizează autonomie mai mare pentru vehicul.

Anomalii de funcţionare

- © aprins pe tabloul de bord însoţit de mesajul „Verifică sistem de frânare „: asistenţa la frânare este încă operaţională.

În aceste condiţii, senzaţia la apăsarea pedalei de frână poate fi diferită.

Este recomandat să aplicaţi asupra pedalei o presiune puternică şi continuă.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- ® aprins pe tabloul de bord şi însoţit de mesajul”Avarie sistem de frânare”: indică o anomalie la sistemul de frânare.

Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Opriţi motorul şi nu îl mai porniţi. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.