CAMERĂ CU VIZUALIZARE SPATE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de vehicul, imaginea din spate poate fi afişată de camera 1.

Vizualizarea directă din spate prin oglindă rămâne disponibilă în orice moment.

Camera 1 este instalată în spatele lunetei, în zona ştergătorului.

Aveţi grijă astfel încât camera 1 să nu fie acoperită (cu murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.).

La cuplarea contactului, oglinda retrovizoare spate 2 montată pe consola centrală a pavilionului afişează imaginea din spatele vehiculului, care este transmisă de camera 1.

Notă:

- afişajul camerei 1 este transmis numai dacă oglinda retrovizoare este în modul „ecran”. Pentru mai multe informaţii, consultaţi paragraful „Operaţie” din paginile următoare;

- oglinda retrovizoare 2 poate fi poziţionată de la stânga la dreapta şi în sus şi în jos.

Această funcţie este o asistenţă suplimentară. Ea nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului.

Şoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit pentru evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii: aveţi grijă întotdeauna să nu existe obstacole mobile, mici şi înguste (de exemplu, un copil, un animal, un cărucior de copil, o bicicletă, o piatră, un stâlp etc.) în punctul mort în timpul manevrelor.

Funcţionare

Câmpul vizual al camerei nu acoperă întreaga zonă din spatele vehiculului, în special zona de unghi mort A.

Oprire funcţie

Afişajul se opreşte imediat după decuplarea contactului.

Notă: modul „oglindă” poate fi menţinut prin activarea manetei 3.

În funcţie de vederea dvs., poate fi necesar un timp de adaptare pentru a vă concentra pe afişajul cu vizualizarea camerei.

Obiectele care apar în marginea oglinzii retrovizoare 2 pot apărea distorsionate.

În caz de luminozitate prea puternică (ninsoare, vehicul în soare etc.), imaginea camerei poate fi perturbată parţial.

În luminozitate slabă sau în condiţii meteorologice nefavorabile, imaginea pe ecran poate ar putea apărea deformată.

Operaţie

Folosiţi maneta 3 pentru a comuta între modul „oglindă” şi modul „ecran”.

LED 4 verde precum şi pictograma afişată în partea din dreapta sus a oglinzii retrovizoare indică faptul că modul ecran funcţionează corect.

Se stinge în cazul în care comutaţi la modul „oglindă” sau în cazul unei defecţiuni.

Reglarea afişajului şi a camerei

Apăsaţi o dată pe butonul 5meniu” pentru a accesa meniul de setări.

Apăsaţi în mod repetat butoanele 6 şi 7 pentru a derula prin opţiunile setărilor. Apăsaţi butonul 8OK” pentru a accesa setarea dorită.

Utilizaţi butoanele 6 şi 7 pentru a regla sau activa/dezactiva setarea dorită.

Selectarea setărilor:

a) reglarea luminozităţii:

b) reglarea unghiului de vizualizare pe verticală:

c) reglarea unghiului de vizualizare pe orizontală:

d) reglarea unghiului de rotaţie;

e) activarea/dezactivarea afişajului meniului de setări din oglinda retrovizoare;

f) selectarea unei limbi;

g) activarea/dezactivarea iluminării de fundal a butonului.

Ieşirea din meniul de setări are loc automat după aproximativ cinci secunde dacă nu este apăsat niciun buton.

De fiecare dată când vehiculul este pornit, funcţia revine la setările salvate la ultima oprire a motorului.

Din motive de securitate, efectuaţi reglajele în timp ce vehiculul este staţionar.

Reglaţi câmpul vizual al sistemului şi oglinzile de pe uşi înainte de a conduce. Asiguraţi-vă că reglaţi oglinda retrovizoare centrală înainte de a trece la modul „ecran”.

Particularităţile marşarierului

Atunci când vehiculul trece în marşarier, acordaţi atenţie imaginilor transmise de camera de mers înapoi (ecranul multimedia 9), suplimentar la informaţiile disponibile prin intermediul oglinzii retrovizoare, deoarece în partea din spate rămâne un unghi mort CAMERĂ DE MERS ÎNAPOI.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează un defect de funcţionare, oglinda retrovizoare 2 devine neagră, imaginea afişată în partea superioară dreapta a oglinzii dispare şi ecranul LED 4 se stinge.

Acest lucru poate fi cauzat de un defect care afectează camera sau ecranul (claritate, imagine fixă, comunicaţie întârziată etc.).

Dacă fundalul negru persistă, comutaţi la modul „oglindă” şi consultaţi un dealer autorizat.

sistem cameră de mers înapoi