Înapoi la listă

SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Când este prevăzut pe vehicul, acest sistem avertizează şoferul dacă unul sau mai multe pneuri pierd presiune.

Sistemul poate fi identificat prin intermediul etichetei 1 din vehicul.

Principiu de funcţionare

Acest sistem detectează o pierdere de presiune într-unul dintre pneuri, măsurând viteza roţilor în timpul mersului.

Martorul luminos  2 se aprinde pe planşa de bord pentru a avertiza şoferul în caz de presiune insuficientă (pneu dezumflat, cu pană etc.).

Condiţii de funcţionare

Sistemul trebuie resetat la o presiune egală cu cea indicată pe eticheta de presiune a pneului (consultaţi paragraful „Presiuni de umflare pneuri” din capitolul 4). În caz contrar, există riscul ca sistemul să nu avertizeze corespunzător în cazul unei pierderi semnificative de presiune.

Resetarea trebuie efectuată întotdeauna după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor patru pneuri.

În următoarele situaţii sistemul riscă să intervină cu întârziere sau să nu funcţioneze corect:

- sistem nereiniţializat după o reumflare sau orice operaţiune efectuată asupra roţilor;

- sistem reiniţializat necorespunzător: presiuni de umflare diferite faţă de presiunile recomandate;

- modificare semnificativă a încărcării sau repartizare a încărcăturii pe o latură a vehiculului;

- conducere sportivă cu accelerare puternică;

- circulaţie pe o şosea înzăpezită sau alunecoasă;

- circulaţie cu lanţuri de zăpadă;

- montarea unui singur pneu nou;

- utilizarea unor pneuri neomologate de reţeaua mărcii.

Este posibil ca sistemul să nu detecteze pierderea bruscă a presiunii unui pneu (explozia unui pneu...).

Reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:

- după fiecare reumflare sau resetare a presiunii de umflare;

- după o schimbare a unei roţi;

- după o permutare a roţilor.

Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Funcţia nu intervine în locul şoferului. Aceasta nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului. Verificaţi presiunea pneurilor, inclusiv a roţii de rezervă, o dată pe lună.

Procedură de reiniţializare

Contact pus, vehicul oprit:

- în funcţie de vehicul, apăsaţi scurt pe contactorul 6, de câte ori este necesar, pentru a poziţiona în zona 7;

- apăsaţi scurt pe contactorul 3 sau 4 pentru a accesa pagina „Presiune pneuri iniț. apasă lung”;

- apăsaţi lung butonul 5 OK pentru a lansa reiniţializarea.

Apăsaţi lung contactorul 5 până la apariţia mesajului „Operațiune terminată”. Acum puteţi să rulaţi.

Tabelul de mai jos prezintă posibilele mesaje referitoare la procedura de resetare a presiunii pneurilor.

Etape

Mesaje

Interpretări

-

Presiune pneuri iniț. la oprire

Mesajul este afişat în timpul rulajului. Dacă doriţi să resetaţi presiunea celor patru pneuri, opriţi vehiculul.

1

Presiune pneuri iniț. apasă lung

Pentru a reseta presiunea celor patru pneuri, cu vehiculul oprit, apăsaţi lung contactorul 5 OK pentru a lansa resetarea, până la afişarea mesajului „Dacă presiune OK [țineți apăsat]”.

2

Dacă presiune OK [țineți apăsat]

Mesajul clipeşte pentru a indica faptul că sistemul a înregistrat procedura de resetare. Dacă presiunea celor patru pneuri a fost setată corect la valorile recomandate pe eticheta de presiune a pneului (consultaţi „Presiuni de umflare pneuri” din capitolul 4), apăsaţi lung contactorul 5 OK până la apariţia mesajului „Operațiune terminată”.

3

Operațiune terminată

Procedura de resetare a fost finalizată cu succes. Acum puteţi să rulaţi.

Reajustare presiune pneuri

Presiunea celor patru pneuri trebuie setată la rece (consultaţi eticheta situată pe cantul uşii şoferului).

În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuată asupra pneurilor reci, trebuie să majoraţi presiunile recomandate cu 0,2 până la 0,3 bari (3 PSI).

Este strict interzis să dezumflaţi un pneu cald.

După fiecare reumflare sau reajustare a presiunii pneurilor, lansaţi reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor.

Înlocuire roţi/pneuri

Nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţeaua mărcii, în caz contrar sistemul riscă să intervină cu întârziere sau să nu funcţioneze corect. Consultaţi paragraful „Pneuri” din capitolul 5.

După fiecare schimbare a unei roţi/unui pneu, reajustaţi presiunea pneurilor şi lansaţi reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor.

Roată de rezervă

Dacă vehiculul este echipat cu aceasta şi este montată pe vehicul, reajustaţi presiunea pneurilor şi lansaţi reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor.

Spray-uri de reparare pneu şi kit de umflare

Nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţeaua mărcii, în caz contrar sistemul riscă să intervină cu întârziere sau să nu funcţioneze corect. Consultaţi paragraful „Kit de umflare pneuri” din capitolul 5.

După utilizarea kit-ului de umflare a pneurilor, reajustaţi presiunea pneurilor şi lansaţi reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor.

Anomalii ale presiunii pneurilor

Tabelul de pe pagina următoare prezintă mesajele de avertizare care apar pe tabloul de bord 8 atunci când sistemul detectează o anomalie a presiunii pneurilor.

Informaţiile de pe tabloul de bord indică eventualele anomalii ale presiunii pneurilor (de exemplu: pneu dezumflat sau cu pană).

Martori luminoşi

Mesaje

Interpretări

Umflă pneuri și inițializare

Acest lucru indică faptul că a fost detectată o umflare insuficientă sau o pană de pneu. Verificaţi şi reglaţi presiunea celor patru pneuri la rece şi resetaţi sistemul.

Verifică pres. pneuri și iniț.

Acest lucru indică faptul că resetarea nu a reuşit. Verificaţi şi reglaţi presiunea pneurilor înainte de a relansa procedura de resetare.

Verifică pres. pneuri și iniț.

Acest lucru indică faptul că ultima resetare a sistemului a fost efectuată în urmă cu peste 6 luni sau cu peste aproximativ 10.000 km. Verificaţi şi reglaţi presiunea pneurilor înainte de a relansa altă procedură de resetare.

+ ©

Verifică TPW

Acest lucru indică o defecţiune de sistem. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

TPW indisponibil

Acest lucru indică faptul că pe vehicul a fost montată o roată de rezervă cu o dimensiune diferită de cea a celorlalte patru roţi. Sistemul rămâne indisponibil până la montarea unei roţi identice ca dimensiune cu celelalte patru roţi şi până după efectuarea procedurii de resetare.

Atunci când vehiculul este echipat, acest sistem supraveghează presiunea de umflare a pneurilor.

Principiu de funcţionare

Fiecare roată (exceptând roata de rezervă) conţine un senzor în valva de umflare care măsoară periodic presiunea pneului.

Sistemul afişează pe tabloul de bord 1 presiunile curente şi alertează şoferul în caz de presiune insuficientă.

Reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:

- în cazul în care presiunea de referinţă a pneurilor trebuie modificată pentru a se adapta la condiţiile de utilizare (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...);

- după o permutare a roţilor (această practică este totuşi nerecomandată);

- după o schimbare a unei roţi.

Aceasta trebuie întotdeauna realizată după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor 4 pneuri.

Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).

Dacă vehiculul este echipat cu un sistem de navigare, procedura de resetare poate fi efectuată şi cu ajutorul ecranului multimedia: consultaţi instrucţiunile echipamentului.

Procedură de reiniţializare

Contact pus, vehicul oprit:

apăsaţi scurt contactorul 5 până când accesaţi zona 1 a tabloului de bord 6;

- apăsaţi scurt pe contactorul 2 sau 3 pentru a accesa pagina „Presiune pneuri”;

- efectuaţi o apăsare lungă (aproximativ 3 secunde) pe comanda 4 pentru a lansa iniţializarea. Afişarea intermitentă a pneurilor urmată de mesajele „Memo. presiune pneuri iniţiată”, apoi „Localizare pneuri în curs” indică faptul că solicitarea de reiniţializare a valorii de referinţă a presiunii pneurilor a fost recunoscută.

Reiniţializarea poate avea nevoie de câteva minute de conducere.

Dacă reiniţializarea este urmată de trasee scurte, mesajul „Localizare pneuri în curs” poate să rămână afişat după mai multe reporniri succesive.

Notă: presiunea de referinţă a pneurilor nu poate fi mai mică decât cea recomandată şi indicată pe cantul uşii.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie.

Tabelul de mai jos prezintă posibilele mesaje referitoare la procedura de resetare a presiunii pneurilor.

Etape

Afişări

Mesaje

Interpretări

1

Presiune pneuri iniț. apasă lung

Cu contactul pus şi vehiculul staţionar, porniţi resetarea presiunii tuturor celor patru pneuri prin apăsarea lungă a contactorului 4 OK.

2

Memo. presiune pneuri iniţiată

Marcajele între ghilimele „---” din faţa fiecărei roţi vor clipi pentru a indica faptul că sistemul a înregistrat resetarea presiunii din pneuri pentru toate roţile.

3

Localizare pneuri în curs

Marcajele între ghilimele „---” din faţa fiecărei roţi vor rămâne aprinse. Acest sistem resetează presiunea din pneurile tuturor celor patru roţi. Acum puteţi să rulaţi. Mesajul poate să rămână afişat în timpul călătoriilor scurte.

Notă: în timpul resetării, supravegherea presiunii pneurilor rămâne în funcţiune.

4

Se afişează valoarea presiunii celor patru pneuri: procedura de resetare este completă şi reuşită.

Reajustare presiune pneuri

Presiunile trebuie să fie ajustate la rece (consultaţi eticheta de pe cantul uşii şoferului). Dacă presiunea din pneuri nu se poate verifica la rece, trebuie să măriţi presiunile recomandate cu 0,2-0,3 bar (3 PSI).

Este strict interzis să dezumflaţi un pneu cald.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Funcţia nu intervine în locul şoferului. Aceasta nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului. Verificaţi presiunea pneurilor, inclusiv a roţii de rezervă, o dată pe lună.

Înlocuire roţi/pneuri

Acest sistem necesită echipamente specifice (roţi, pneuri, ornamente...). Consultaţi paragraful „Pneuri” din capitolul 5.

Contactaţi un Reprezentant al mărcii pentru înlocuirea pneurilor şi pentru a afla care sunt accesoriile compatibile cu sistemul şi disponibile în reţeaua mărcii: utilizarea oricărui alt accesoriu ar putea afecta buna funcţionare a sistemului.

Roată de rezervă

Atunci când vehiculul este echipat cu aceasta, roata de rezervă nu posedă senzor.

Schimbare roată

sistemul putând să aibă nevoie de mai multe minute în funcţie de rulaj, pentru o înregistrare corectă a poziţiilor roţilor şi a presiunilor, verificaţi presiunea pneurilor după orice intervenţie.

Spray-uri de reparare pneu şi kit de umflare

Din cauza specificităţii valvelor, nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţeaua mărcii. Consultaţi paragraful „Kit de umflare pneuri” din capitolul 5.

Anomalii ale presiunii pneurilor

Tabelul de pe pagina următoare prezintă mesajele de avertizare care apar pe tabloul de bord 1 atunci când sistemul detectează o anomalie a presiunii pneurilor.

Informaţiile de pe tabloul de bord indică eventualele anomalii ale presiunii pneurilor (de exemplu: pneu dezumflat sau cu pană). Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie.

Martori luminoşi

Mesaje

Afişări

Interpretări

Ajustează presiune pneuri

Roata şi valoarea de presiune asociată sunt afişate în galben.

Acest lucru indică faptul că s-a detectat umflarea insuficientă a pneului. Verificaţi şi reglaţi presiunea celor patru pneuri, apoi resetaţi sistemul.

+ ®

Pneu perforat

Roata şi valoarea de presiune asociată sunt afişate în roşu.

Acest lucru indică faptul că pneul vizat are pană sau este umflat insuficient. Reglaţi presiunea celor patru pneuri la rece şi resetaţi sistemul dacă pneul este dezumflat. Înlocuiţi pneul (sau solicitaţi înlocuirea acestuia), în cazul în care are pană.

+ ©

Verifică senzori presiune pneuri

O roată nu mai este afişată.

Acest lucru indică faptul că cel puţin o roată nu este echipată cu un senzor (de exemplu: roata de rezervă) sau că senzorul este defect. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Localizare pneuri nereuşită

Acest lucru indică faptul că sistemul nu a fost capabil să determine presiunea fiecărui pneu. Acest lucru poate fi cauzat de utilizarea unui senzor care nu este recomandat de un dealer autorizat. Sistemul de supraveghere al senzorului de presiune pneuri rămâne în funcţiune.

Monitorizarea presiunii de umflare