Înapoi la listă

SCAUNE FAŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglaje

Pentru a avansa sau a retrage scaunul

Ridicaţi mânerul 1 pentru a debloca. În poziţia aleasă, eliberaţi mânerul uşii şi asiguraţivă de blocarea corespunzătoare.

Pentru a ridica sau a coborî perna scaunului

Manevraţi levierul 2 de câte ori este necesar în sus sau în jos.

Pentru a înclina spătarul

Ridicaţi mânerul 3 şi înclinaţi-l până în poziţia dorită. În poziţia aleasă, eliberaţi mânerul uşii şi asiguraţivă de blocarea corespunzătoare.

Pentru a regla scaunul la nivel lombar

În funcţie de vehicul:

- acţionaţi contactorul 4 spre înainte, înapoi, în sus sau în jos;

sau

- coborâţi maneta 5 pentru a accentua susţinerea şi ridicaţi-o pentru a o atenua.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Pentru a nu împiedica eficacitatea centurilor de securitate, vă recomandăm să nu înclinaţi prea mult spătarele scaunelor în spate.

Nici un obiect nu trebuie să se găsească pe planşeu (partea din faţa şoferului): în cazul unei frânări bruşte, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier şi să împiedice utilizarea sa.

Poziţie tabletă

În funcţie de vehicul, spătarul parte pasager poate să fie rabatat pe pernă şi permite să obţineţi o poziţie tabletă.

- Coborâţi tetiera;

- daţi scaunul în spate;

- ridicaţi maneta 3 înclinaţi spătarul înainte, la maxim;

- trageţi de mânerul 7 şi coborâţi complet spătarul.

Dacă utilizaţi scaunul pasagerului în poziţia sa orizontală, este interzis să utilizaţi cele 2 locuri care se află imediat în spatele lui.

Repoziţionare scaun

Aveţi grijă ca nici un obiect să nu împiedice manipularea scaunului.

- Trageţi de mânerul 7, ridicaţi spătarul la loc şi asiguraţi-vă că este blocat corect;

- repoziţionaţi perna.

Pentru securitatea dumneavoastră, fixaţi obiectele transportate atunci când scaunul este în poziţie tabletă.

Aveţi grijă să reţineţi bine spătarul scaunului în momentul punerii în planşeu plat. Risc de răniri.

În momentul trecerii spătarului scaunului faţă în poziţie întinsă, airbag-ul pasagerului faţă trebuie să fie dezactivat (consultaţi paragraful "Securitate copil: activare/dezactivare airbag pasager faţă" în capitolul 1).

Risc de răniri grave în caz de declanşare a airbag-ului, cauzate de proiectarea obiectelor aşezate pe spătarul rabatat.

Eticheta (de pe planşa de bord) şi marcajele (de pe parbriz) vă reamintesc aceste instrucţiuni.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Funcţii

Masaj

De pe ecranul multimedia puteţi accesa funcţia de masaj pentru scaunul şoferului. Pe vehiculele echipate corespunzător, contactorul 6 asigură accesul direct la meniul „Masaj” de pe ecranul multimedia.

Pentru a activa funcţia:

- selectaţi meniul „Vehicul”, „Scaune”, apoi „Masaj”;

- selectaţi tipul de masaj („Tonic”, „Relaxant” sau „Lombar”);

- a regla intensitatea (+ sau -);

- a regla viteza (+ sau -);

- a reseta reglajele selectate. Apăsaţi pe 7 apoi pe „Resetare”;

- a activa/dezactiva funcţia de masaj a scaunului (ON sau OFF).

Notă: modul selectat în meniul „Multi-Sense" poate afecta configuraţia masajului (consultaţi informaţiile de la paragraful "Multi-Sense" din capitolul 3).

Pentru mai multe informaţii, consultaţi instrucţiunile echipamentului multimedia.

Scaune cu încălzire

Cu contactul pus

- prima apăsare a contactorului 8 de pe scaunul dorit activează sistemul de încălzire la putere maximă. Ambii martori luminoşi integraţi în contactor se aprind;

- o a doua apăsare scade încălzirea la putere minimă. Un martorul luminos integrat se aprinde;

- a treia apăsare opreşte încălzirea.