Înapoi la listă

LIMITATOR DE VITEZĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Limitatorul de viteză este o funcţie care vă ajută să nu depăşiţi o viteză de rulare pe care o veţi fi ales, numită viteză limitată.

Comenzi

1 Contactor general Pornit/Oprit.

2 Comandă pentru:

a activare, memorare şi variaţie crescătoare a limitatorului de viteză (+);

b variaţie descrescătoare a limitatorului de viteză (-).

3 Activare cu revenire la viteza limitată memorată (R).

4 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei limitate) (O).

Activare

Apăsaţi contactorul 1 parte . În funcţie de vehicul, martorul luminos sau se aprinde portocaliu şi mesajul «Limitator viteză» apare pe tabloul de bord, însoţit de liniuţe pentru a indica faptul că funcţia limitator de viteză este activată şi în aşteptarea înregistrării unei viteze de limitare.

Pentru a memora viteza curentă, apăsaţi pe contactorul 2, pe partea a (+): Viteza limitată înlocuieşte liniuţele.

Viteza minimă înregistrată va fi de 30 km/h.

Dacă doriţi, puteţi să asociaţi limitatorului de viteză funcţia „alertă de depăşire a vitezei” (consultaţi paragraful „Alertă de depăşire a vitezei” din capitolul 2).

Conducere

Când este memorată o viteză limitată, atât timp cât această viteză nu este atinsă, conducerea este similară celei a unui vehicul neechipat cu limitator de viteză.

De îndată ce atingeţi viteza înregistrată, orice acţiune asupra pedalei de acceleraţie nu va permite depăşirea vitezei programate decât în caz de necesitate (consultaţi paragraful „Depăşire viteză limitată”).

Variaţie a vitezei limitate

Puteţi schimba limita de viteză, apăsând succesiv pe contactorul 2:

- de pe partea a (+) pentru a mări viteza;

- de pe partea b (-) pentru a scădea viteza.

Depăşire viteză limitată

În orice moment, este posibil să depăşiţi viteza limitată, pentru aceasta: apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (dincolo de „punctul dur”).

În timpul depăşirii, viteza limitată clipeşte pe tabloul de bord.

Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: funcţia limitator de viteză revine de îndată ce atingeţi o viteză mai mică decât viteza memorată.

Imposibilitate pentru funcţie de a menţine viteza limitată

În caz de pantă abruptă, sistemul nu poate menţinute viteza limitată: viteza memorată clipeşte pe tabloul de bord şi un semnal sonor sună periodic pentru a vă informa în legătură cu această situaţie.

Funcţia limitator de viteză nu acţionează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia limitator de viteză este suspendată atunci când apăsaţi pe contactorul 4 (O). În acest caz viteza limitată rămâne memorată şi mesajul "Memorat”, însoţit de viteza memorată, apare pe tabloul de bord.

Revenire la viteza limitată

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi prin apăsarea contactorului 3 (R).

Atunci când limitatorul este setat la starea de veghe, o apăsare pe partea laterală a (+) a contactorului 2 reactivează funcţia fără a ţine cont de viteza memorată: viteza la care rulează vehiculul este cea care este luată în calcul.

Oprire funcţie

Funcţia limitator de viteză este întreruptă atunci când acţionaţi asupra contactorului 1, în acest caz nu mai există viteză memorată. Stingerea, în funcţie de vehicul, a martorului luminos sau portocaliu de pe tabloul de bord confirmă că funcţia este dezactivată.