Înapoi la listă

FRÂNĂ DE PARCARE ASISTATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funcţionare asistată

Strângere frână de parcare asistată

Cu vehiculul staţionat, frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului:

- prin apăsarea butonului de pornire/oprire a motorului 1 sau prin rotirea cheii de contact 2 la poziţia „ON 2;

sau

- atunci când centura de securitate a şoferului este deschisă;

sau

- atunci când uşa şoferului este deschisă;

sau

- pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, atunci când poziţia P este cuplată;

sau

- atunci când şoferul se ridică de pe perna scaunului (de exemplu: atunci când îşi schimbă poziţia pentru a ridica un obiect de pe planşeul spate etc.).

În toate celelalte cazuri, de exemplu oprirea bruscă a motorului sau plasarea motorului în stare de veghe cu funcţia Stop and Start (consultaţi paragraful despre funcţia "Stop and Start" în capitolul 2), frâna de parcare asistată nu se cuplează automat. Modul manual trebuie atunci să fie utilizat.

Pentru anumite ţări, funcţia strângere a frânei de parcare nu este activată. Consultaţi paragraful „Funcţionare manuală”.

Strângerea frânei de parcare asistată este confirmată prin apariţia mesajului „Frână de parcare activată” şi aprinderea martorului luminos } pe tabloul de bord şi prin aprinderea martorului luminos 4 pe contactorul 3.

În urma opririi motorului, martorul luminos 4 se stinge câteva minute după strângerea frânei de parcare asistate şi martorul luminos } se stinge la blocarea vehiculului.

Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Strângerea este vizualizată prin aprinderea martorului luminos 4 pe contactorul 3 şi a martorului luminos } pe tabloul de bord până la blocarea uşilor.

Funcţionare asistată (continuare)

Notă: în anumite situaţii (defecţiune la frâna de parcare asistată, eliberare manuală a frânei de parcare etc.) este emis un semnal sonor şi mesajul „Acţioneazăfrâna de parcare” apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza în legătură cu eliberarea frânei de parcare asistată.

- motor pornit: la deschiderea uşii şoferului ;

- motor oprit (în caz de oprire bruscă a motorului de exemplu): la deschiderea unei uşi faţă.

În acest caz, trageţi apoi eliberaţi contactorul 3 pentru a strânge frâna de parcare asistată.

Eliberare asistată a frânei de parcare

Slăbirea se face din momentul pornirii vehiculului accelerând.

Funcţionare manuală

Puteţi cupla manual frâna de parcare asistată.

Aplicarea manuală a frânei de parcare asistată

Trageţi contactorul 3: martorul luminos 4 de pe contactor şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprins.

Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată

Apăsaţi contactorul 1 fără a apăsa pedalele sau roti cheia 2 în poziţia ON 2 pentru a pune contactul. Apăsaţi pedala de frână, apoi apăsaţi contactorul 3: martorul luminos 4 de pe contactor şi martorul luminos } afişat pe tabloul de bord se sting.

Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi strângerea efectivă a frânei de parcare asistată. Strângerea este vizualizată prin aprinderea martorului luminos 4 pe contactorul 3 şi a martorului luminos } pe tabloul de bord până la blocarea uşilor.

Oprire punctuală

Pentru a strânge manual frâna de parcare asistată (oprire la lumina roşie a semaforului, oprire cu motorul pornit etc.): trageţi şi eliberaţi contactorul 3.

Slăbirea este automată din momentul repornirii vehiculului.

Cazuri particulare

Pentru a staţiona pe plan înclinat sau cu o remorcă de exemplu, trageţi de contactorul 3 timp de câteva secunde pentru a obţine frânarea maximă.

Pentru a staţiona cu frâna de parcare asistată slăbită (risc de îngheţ de exemplu):

- opriţi motorul prin apăsarea butonului de pornire/oprire a motorului 1 sau prin rotirea cheii de contact 2;

- eliberaţi manual frâna de parcare asistată;

- cu o treaptă de viteză angrenată sau cu poziţia P cuplată, eliberaţi pedala de frână şi contactorul 3.

Dacă centura de securitate a şoferului este deschisă înainte de oprirea completă a vehiculului, asiguraţi-vă că frâna de parcare a fost aplicată corespunzător: acest lucru este confirmat de aprinderea martorului luminos } de pe tabloul de bord.

Risc de pierdere a imobilizării.

Dacă apare mesajul „Avarie electrică PERICOL” sau „Control baterie”, activaţi manual frâna de parcare asistată, trăgând contactorul 2 (sau treceţi levierul de viteze în poziţia P pentru cutiile de viteze automate) înainte de a opri motorul.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului.

Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Nu părăsiţi niciodată vehiculul fără a deplasa maneta de selectare în poziţia P şi fără a opri motorul. Aceasta, deoarece, când vehiculul este staţionat, cu motorul pornit şi o viteză cuplată, vehiculul se poate pune în mişcare.

Risc de accident.

Versiuni cu cutie de viteze automată

Cu uşa şofer deschisă sau închisă necorespunzător şi cu motorul pornit, din motive de securitate, slăbirea automată este dezactivată (aceasta pentru a evita ca vehiculul să ruleze singur, fără şofer). Mesajul „Eliberaţi manual frâna de parcare” apare pe tabloul de bord atunci când şoferul apasă pe pedala de acceleraţie.

Absenţa de retur vizual sau sonor indică o defecţiune a tabloului de bord. Aceasta că impune o oprire imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Asiguraţi-vă de imobilizarea corespunzătoare a vehiculului şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Anomalii de funcţionare

- În caz de anomalie, martorul luminos © se aprinde pe tabloul de bord însoţit de mesajul „Verifică frâna de parcare” şi în unele cazuri de martorul luminos }.

Consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

- În caz de defecţiune a frânei de parcare asistate, martorul luminos ® se aprinde însoţit de mesajul „Avarie sistem de frânare”, de un semnal sonor şi în unele cazuri de martorul luminos }.

Aceasta impune o oprire imediată şi compatibilă cu circulaţia.

Este atunci obligatoriu să imobilizaţi vehiculul cuplând prima viteză (cutii de viteze mecanice) sau poziţia P (cutii de viteze automate). Dacă panta o justifică, puneţi cale vehiculului.