Înapoi la listă

DISPOZITIVE DE CORECTARE ŞI DE ASISTENŢĂ LA CONDUCERE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

- ABS (sistem antiblocare roţi);

- ESC (control electronic al stabilităţii) cu control subviraj şi sistem antipatinare;

- asistenţă la frânarea de urgenţă;

- frânare activă de urgenţă;

- asistenţă la pornire în pantă;

- roţi spate directoare.

Alte sisteme de asistenţă la conducere sunt descrise în paginile următoare.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Funcţiile nu intervin în locul şoferului. Acestea nu măresc limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

ABS (antiblocare roţi)

În timpul unei frânări intense, ABS-ul permite să evitaţi blocarea roţilor, deci să ţineţi sub control distanţa de oprire şi să păstraţi controlul vehiculului.

În aceste condiţii, sunt atunci posibile manevre de evitare prin frânare. În plus, acest sistem permite optimizarea distanţelor de oprire în special pe sol cu aderenţă scăzută (sol umed...).

Fiecare punere în funcţiune a dispozitivului se manifestă printr-o trepidaţie a pedalei de frână. ABS-ul nu permite în nici un caz ameliorarea performanţelor „fizice” legate de aderenţa pneuri-sol. Regulile de prudenţă trebuie deci să fie obligatoriu respectate (distanţe între vehicule...).

În caz de urgenţă, este recomandat să aplicaţi asupra pedalei o presiune puternică şi continuă. Nu este necesar să acţionaţi prin apăsări succesive (pompare). ABS-ul va modula efortul aplicat în sistemul de frânare.

Anomalii de funcţionare :

- © şi x se aprind pe tabloul de bord însoţite de mesajele „Verifică ABS”, „Verifică sistem frânare” şi „Verifică ESC”: acest lucru indică că ABS, ESC şi asistenţa la frânarea de urgenţă sunt dezactivate. Frânarea este asigurată în continuare;

- x, D, © and ® aprinse pe tabloul de bord şi însoţite de mesajele „Avarie sistem de frânare”: indică o anomalie la sistemul de frânare.

În ambele cazuri consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Opriţi motorul şi nu îl mai porniţi. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Frânarea este parţial asigurată. Cu toate acestea, este periculos să frânaţi brusc şi aceasta vă impune o oprire obligatorie şi imediată compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Control dinamic traiectorie ESC cu un control subviraj şi sistem antipatinare

Control dinamic traiectorie ESC

Acest sistem ajută să se păstreze controlul vehiculului în situaţiile „critice” de conducere (evitare a unui obstacol, pierdere a aderenţei într-un viraj...).

Principiu de funcţionare

Un senzor de pe volan permite să se cunoască traiectoria de conducere dorită de şofer.

Alţi senzori repartizaţi în vehicul măsoară traiectoria sa reală.

Sistemul compară voinţa şoferului cu traiectoria reală a vehiculului şi o corectează pe aceasta din urmă, dacă este necesar, acţionând asupra frânării anumitor roţi şi/sau asupra puterii motorului, în caz de declanşare a sistemului martorul luminos clipeşte pe tabloul de bord.

Control subviraj

Acest sistem optimizează acţiunea ESC în cazul unui subviraj pronunţat (pierdere de aderenţă a trenului faţă).

Sistem antipatinare

Acest sistem ajută să limitaţi patinarea roţilor motoare şi să controlaţi vehiculul în situaţiile de porniri, de accelerări sau de decelerări.

Principiu de funcţionare

Prin prezenţa senzorilor de roţi, sistemul măsoară şi compară, în fiecare moment, viteza roţilor motoare şi detectează ambalarea lor. Dacă o roată tinde să patineze, sistemul impune frânarea acesteia până când motricitatea redevine compatibilă cu nivelul aderenţei sub roată.

Sistemul acţionează de asemenea pentru a ajusta turaţia motorului la aderenţa disponibilă sub roţi, independent de acţiunea exercitată asupra pedalei de acceleraţie.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, mesajul „Verifică ESC” şi martorii luminoşi © şi se afişează pe tabloul de bord.

În acest caz, ESC-ul şi sistemul antipatinare sunt dezactivate. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Asistenţă la frânarea de urgenţă

Acesta este un sistem complementar la ABS care ajută la reducerea distanţelor de oprire a vehiculului.

Principiu de funcţionare

Sistemul permite să se detecteze o situaţie de frânare de urgenţă. În acest caz, asistenţa de frânare dezvoltă instantaneu puterea sa maximă şi poate declanşa reglarea ABS.

Frânarea ABS este menţinută atât timp cât pedala de frână nu este eliberată.

Aprindere lumini de avarie

În funcţie de vehicul, acestea se pot aprinde în caz de decelerare puternică.

Anticipare frânare

În funcţie de vehicul, atunci când eliberaţi pedala de acceleraţie, sistemul anticipează manevra de frânare pentru a putea reduce distanţele de oprire.

Cazuri particulare

În momentul utilizării regulatorului de viteză :

- dacă utilizaţi pedala de acceleraţie, atunci când o eliberaţi, sistemul poate să se declanşeze;

- dacă nu utilizaţi pedala de acceleraţie, sistemul nu se va declanşa.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, mesajul „Verifică sistem frânare” se afişează pe tabloul de bord însoţit de martorul luminos ©.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Frânare activă de urgenţă

Cu ajutorul radarului 1, sistemul determină distanţa până la vehiculul din faţă şi avertizează şoferul dacă există risc de coliziune frontală. Acesta poate frâna vehiculul pentru a limita avariile produse de o coliziune.

Notă: aveţi grijă ca senzorul 1 să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă etc.).

Funcţionare

În rulare (viteză cuprinsă între 30 şi 140 km/h sau, în funcţie de vehicul, 150 km/h), dacă există risc de coliziune cu vehiculul din faţă, în funcţie de vehicul:

- martorul luminos este afişat în roşu pe tabloul de bord, însoţit de un semnal sonor;

sau

- indicatorul 2 este afişat în roşu pe tabloul de bord şi, în funcţie de vehicul, pe afişajul pe parbriz, însoţit de un semnal sonor.

Dacă şoferul apasă pedala de frână şi sistemul detectează în continuare un risc de coliziune, forţa de frânare este accentuată.

Dacă şoferul nu reacţionează în urma alertei şi coliziunea devine iminentă, sistemul acţionează frânarea.

Sistemul nu detectează decât vehiculele care rulează în acelaşi sens de mers. Este posibil ca sistemul să nu detecteze în special motocicliştii din cauza dificultăţii de a le prevedea traiectoria.

Activarea, dezactivarea sistemului

La vehiculele echipate cu sistem de navigare

De pe ecranul multimedia 3, selectaţi meniul „Vehicul”, „Asistenţă la conducere”, „Frânare activă”, apoi alegeţi „ON" sau "OFF".

Puteţi intra direct în meniul „Asistenţă la conducere” de la tasta 4 .

La vehiculele care nu sunt echipate cu sistem de navigare

- cu vehiculul oprit, apăsaţi lung pe contactorul 5 OK pentru a accesa meniul de reglare;

- apăsaţi de mai multe ori succesiv pe comanda 6 în sus sau în jos până ajungeţi la meniul „Asistenţă la conducere”. Apăsaţi pe contactorul 5 OK;

- apăsaţi de mai multe ori succesiv pe comanda 6 în sus sau în jos până ajungeţi la meniul „Frânare activă” şi apoi pe contactorul 5 OK.

Apăsaţi din nou pe contactorul 5 OK pentru a activa sau dezactiva funcţia:

= funcţie activată

< funcţie dezactivată

La dezactivarea sistemului, pe tabloul de bord se aprinde martorul luminos .

Sistemul se reactivează la fiecare repunere sub contact a vehiculului.

Condiţii de inhibare a sistemului

Sistemul nu se poate activa:

- dacă maneta cutiei de viteze este în poziţie neutră (în punctul mort);

- dacă frâna de parcare este aplicată;

- într-un viraj.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o anomalie de funcţionare, martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord, însoţit de mesajul „Frânare activă deconectată”.

Există două posibilităţi:

- Sistemul întâmpină temporar cu dificultăţi (de exemplu: senzor acoperit de murdărie, noroi, zăpadă etc.); în acest caz, parcaţi vehiculul şi opriţi motorul. Curăţaţi zona de detectare a radarului. La următoarea pornire a motorului, martorul luminos şi mesajul se sting;

- Dacă nu este cazul, acest lucru poate apărea din altă cauză; contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Frânare activă de urgenţă

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea radarului poate fi modificată, funcţionarea acestuia putând fi astfel afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în zona în care se află radarul (reparaţii, înlocuiri, retuşuri de vopsea) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Situaţii de perturbare a sistemului

Funcţionarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiţii precum:

- un mediu complex (pod metalic etc.);

- condiţii meteo nefavorabile (ninsoare, grindină, polei...).

Risc de frânare intempestivă.

Frânare activă de urgenţă

Limitarea funcţionării sistemului

- Sistemul nu reacţionează decât în cazul vehiculelor mobile sau care au fost considerate mobile.

- Un vehicul care circulă din sens invers nu declanşează nicio alertă şi nicio acţiune asupra funcţionării sistemului.

- Zona radarului trebuie să rămână curată şi nemodificată pentru a garanta buna funcţionare a sistemului.

- În cazul vehiculelor de gabarit mic, precum motociclete sau biciclete, este posibil ca sistemul să nu reacţioneze la fel de eficient precum în cazul celorlalte vehicule.

Dezactivare funcţie

Trebuie să dezactivaţi funcţia dacă:

- nu funcţionează stopurile;

- partea din faţă a vehiculului a suferit un impact sau a fost deteriorată;

- vehiculul este remorcat (depanare).

Întreruperea funcţiei

Puteţi întrerupe funcţia de frânare activă în orice moment, apăsând rapid pe pedala de acceleraţie sau prin rotirea volanului de direcţie ca manevră de evitare.

Dacă şoferul remarcă un comportament anormal al sistemului, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Asistenţă la pornire în pantă

În funcţie de înclinarea pantei, acest sistem asistă şoferul în momentul unei porniri în pantă. El împiedică vehiculul să meargă înapoi, intervenind asupra strângerii automate a frânelor, atunci când şoferul ridică piciorul de pe pedala de frână pentru a acţiona pedala de acceleraţie.

Funcţionare sistem

Acesta funcţionează numai atunci când levierul de viteze este într-o altă poziţie decât punctul mort (o altă poziţie decât N sau P pentru cutiile de viteze automate) şi când vehiculul este în poziţia de oprire completă (apăsare pe pedala de frână)

Sistemul reţine vehiculul aproximativ 2 secunde. Apoi, frânele se slăbesc (vehiculul rulează în funcţie de pantă).

Sistemul de asistenţă la pornire în pantă nu poate împiedica în totalitate vehiculul să meargă înapoi în toate cazurile (pante foarte puternice…).

Şoferul poate în toate cazurile să acţioneze pedala de frână şi să împiedice astfel vehiculul să meargă înapoi.

Asistenţa la pornire în pantă nu trebuie utilizată pentru opriri prelungite: folosiţi pedala de frână.

Această funcţie nu este concepută pentru a imobiliza vehiculul în mod permanent.

Dacă este necesar, utilizaţi pedala de frână pentru a opri vehiculul.

Şoferul trebuie să rămână în special vigilent pe solurile alunecoase sau puţin aderente şi/sau în pantă.

Riscuri de rănire gravă.

Roţi spate directoare

Pentru vehiculele care sunt echipate cu aceasta, acest sistem permite, atunci când vehiculul rulează, să orienteze roţile din spate în funcţie de condiţiile de conducere : la viteză redusă acest sistem privilegiază maniabilitatea, la viteză mai ridicată el optimizează stabilitatea.

În momentul rulării cu viteză mică, roţile spate se orientează în sens invers roţilor faţă (figura A) pentru a ameliora maniabilitatea vehiculului. Acest lucru este util în timpul circulaţiei urbane, pe drum sinuos, în manevrarea într-o parcare...

În timpul rulării la o viteză mai mare, roţile spate virează în aceeaşi direcţie cu roţile din faţă (figura B) pentru a optimiza stabilitatea vehiculului. Acesta este util în momentul unei schimbări de bandă, în momentul luării virajului...

Notă: Configuraţia sistemului (agilitatea etc.) depinde de modul selectat în meniul «Multi-Sense» (consultaţi informaţiile de la paragraful «Multi-Sense» din capitolul 3).

Anomalii de funcţionare

- Dacă martorul luminos © se afişează pe tabloul de bord accompanied însoţit de mesajul „Verifică servodirecţia”: consultaţi un reprezentant al mărcii.

- Dacă martorul luminos ® însoţit de mesajul „Avarie servodirecţie” se afişează pe tabloul de bord, aceasta indică o defecţiune a sistemului.

® vă impune o oprire obligatorie şi imediată compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

În caz de şoc pe partea inferioară a vehiculului (exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban), puteţi deteriora vehiculul (deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.

Frânare de urgenţă activă