Înapoi la listă

ŞTERGĂTOR GEAM, SPĂLĂTOR GEAM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vehicul echipat cu ştergător de geam intermitent

A oprit

B baleiaj intermitent

Între două baleiaje, lamelele se opresc timp de câteva secunde Este posibil să modificaţi timpul între două baleiaje rotind inelul 2.

C baleiaj continuu lent

D baleiaj continuu rapid

Particularitate

În rulaj, orice oprire a vehiculului reduce alura baleiajului. De la o viteză continuă rapidă, treceţi la o viteză continuă lentă. De îndată ce vehiculul rulează, ştergerea revine la viteza selectată iniţial.

Orice acţiune asupra manetei 1 este prioritară şi anulează deci automatismul.

Notă: în caz de blocare mecanică sistemul întrerupe automat alimentarea ştergătorului de geam.

Vehicul echipat cu ştergător de geam cu senzor de ploaie

A oprit

B funcţie ştergere automată.

Cu această poziţie selectată, sistemul detectează ajungerea apei pe parbriz şi declanşează baleiaje cu viteza de ştergere adaptată. Este posibil să modificaţi pragul de declanşare şi timpul între baleiaje rotind bucşa 2:

- E: sensibilitate minimă;

- F: sensibilitate maximă.

C baleiaj continuu lent

D ştergere continuă rapidă.

Notă:

- senzorul de ploaie are doar funcţie de asistenţă. În caz de vizibilitate redusă, şoferul trebuie să activeze manual ştergătoarele de geamuri. Pe timp de ceaţă sau ninsoare, ştergerea nu este declanşată automat şi rămâne sub controlul şoferului;

- în caz de temperatură negativă, ştergerea automată nu este activă la pornirea vehiculului. Aceasta se activează automat când vehiculul depăşeşte o anumită viteză (aproximativ 8 km/h);

- nu activaţi ştergerea automată pe timp uscat;

- degivraţi complet parbrizul înainte de a activa ştergerea automată;

- atunci când vehiculul este spălat într-o cabină de spălare care conţine perii cu role, readuceţi inelul 1 la poziţia A, pentru a dezactiva ştergerea automată.

Spălător de geam

Cu contactul pus, trageţi maneta 1 apoi eliberaţi.

O acţiune scurtă declanşează, în plus faţă de spălătorul geam, o mişcare dus-întors al ştergătoarelor de geamuri.

O acţiune prelungită declanşează, în plus faţă de spălătorul geam, trei mişcări dusîntors urmate, după câteva secunde, de o a patra.

Eficacitatea unei lamele a ştergătorului de geam

Supravegheaţi starea lamelelor ştergătorului de geamuri. Durata sa de viaţă depinde de dumneavoastră:

- aceasta trebuie să rămână curate: curăţaţi periodic lamela şi geamul cu apă cu săpun;

- nu o utilizaţi atunci când geamul este uscat;

- îndepărtaţi-o de geam atunci când nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp.

În toate cazurile, înlocuiţi-o de îndată ce aceasta începe să-şi piardă eficacitatea: aproximativ în fiecare an. LAMELE ŞTERGĂTOR GEAM.

Precauţii pentru utilizarea ştergătoarelor de geam

- Pe timp de ninsoare sau de îngheţ, ştergeţi geamul înainte de a pune în funcţiune ştergătoarele de geamuri (risc de supraîncălzire a motorului);

- asiguraţi-vă că nu există obiecte care să împiedice cursa lamelei.

În momentul intervenţiilor sub capota motorului, asiguraţi-vă că maneta ştergăto- rului de geamuri este în poziţia A (oprit).

Risc de rănire.

Înainte de orice acţiune asupra parbrizului (spălare vehicul, dezgheţare, curăţare parbriz...) readuceţi maneta 1 în poziţia A (oprit).

Risc de rănire şi/sau de deteriorări.