Înapoi la listă

SCHIMBARE ROATĂ: cric hidraulic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În cazul unei demontări a roţilor jumelate, defiletaţi extensia de umflare 1.

Nu uitaţi să o înfiletaţi la remontare.

Deblocaţi şuruburile roţii plasând cheia de roată 3 prelungită cu prelungirea hexagonală 2 (furnizată cu trusa de scule) astfel încât să apăsaţi de deasupra.

Şurub antifurt

Dacă folosiţi şuruburi antifurt, plasaţi-le cât mai aproape de valvă (risc de a nu putea monta ornamentul roţii).

În caz de staţionare pe partea joasă a şoselei, trebuie să-i avertizaţi pe ceilalţi participanţi la trafic de prezenţa vehiculului dumneavoastră prin intermediul unui triunghi de presemnalizare sau al altor dispozitive prescrise de legislaţia locală a ţării în care vă găsiţi.

Anclanşaţi semnalul de avarie.

Parcaţi vehiculul departe de circulaţie pe un sol orizontal nealunecos şi rezistent.

Acţionaţi frâna de parcare şi cuplaţi o viteză (prima sau marşarier, sau poziţia D, M or R, la o cutie de viteze secvenţială).

Coborâţi toţi pasagerii din vehicul şi ţineţi-i departe de zona de circulaţie.

Scoateţi cricul 3 aflat în trusa de scule. Familiarizaţi-vă cu desenul de pe cric înainte de a-l utiliza.

Utilizare cric

Plasaţi capul cricului pe punctul de reazem 2, aproape de roata respectivă.

Aşezaţi cricul 3 orizontal. Capul cricului trebuie să coincidă cu amplasamentul 2 prevăzut.

Începeţi să pompaţi cu ajutorul celor trei prelungitoare 4 prinse cap la cap, disponibile în trusa de scule TRUSĂ DE SCULE.

Desprindeţi roata de sol.

Notă: prin utilizarea celor trei prelungitoare 4 evitaţi necesitatea de a vă afla sub vehicul pentru a acţiona cricul 3 în momentul ridicării vehiculului.

Demontaţi şuruburile şi scoateţi roata (scoateţi ornamentul central dacă este necesar).

Puneţi roata de rezervă pe butucul central şi, în funcţie de vehicul, rotiţi-o pentru a face să coincidă găurile de fixare ale roţii şi ale butucului.

Atunci când şuruburile sunt livrate cu roata de rezervă, utilizaţi aceste şuruburi numai pentru roata de rezervă.

Pentru a evita orice risc de rănire sau de deteriorare provocată vehiculului, desfaceţi cricul până ce roata de înlocuit este la maxim 3 centimetri de sol.

Strângeţi piuliţele şi coborâţi cricul.

Cu roata pe sol, strângeţi şuruburile puternic respectând următoarea ordine de strângere:

Roată cu 6 găuri: începeţi cu şurubul A, apoi DBEC şi terminaţi cu F.

Roată cu 5 găuri: începeţi cu şurubul G, apoi JHK, şi terminaţi cu I.

Dispuneţi verificarea strângerii şi a presiunii roţii de rezervă cât mai curând posibil.