Înapoi la listă

REGULATOR DE VITEZĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulatorul de viteză este o funcţie care vă ajută să vă menţineţi viteza de rulare la o valoare constantă pe care o veţi alege, numită viteză de reglare.

Această viteză de reglare poate fi setată la orice valoare mai mare de 30 km/h.

Funcţia regulator de viteză nu acţionează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

Comenzi

1 Activare, memorare şi variaţie crescătoare a vitezei de reglare (+).

2 Variaţie descrescătoare a vitezei de reglare (-).

3 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei de reglare) (0).

4 Activare cu revenire a vitezei de reglare memorată (R).

5 Contactor general Pornit/Oprit.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Nu poate înlocui în nicio situaţie responsabilitatea şoferului de a respecta limitele de viteză sau vigilenţa acestuia.

Şoferul trebuie să menţină în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Prin urmare, aceasta nu trebuie să înlocuiască în nicio situaţie responsabilitatea şoferului de a respecta limitele de viteză şi de a fi vigilent (şoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să frâneze).

Regulatorul de viteză nu trebuie utilizat atunci când circulaţia este densă, pe drum sinuos sau alunecos (polei, acvaplanare, pietriş) şi atunci când condiţiile meteorologice sunt defavorabile (ceaţă, ploaie, vânt lateral…).

Risc de accident.

Activare

Apăsaţi pe butonul 5 în zona indicată .

Martorul luminos 6 se aprinde în verde şi mesajul „Regulator viteză” apare pe tabloul de bord, însoţit de liniuţe, pentru a indica faptul că funcţia regulatorului de viteză este activată şi în aşteptarea unei viteze de reglare de memorat.

Reglare viteză

La o viteză constantă mai mare de 30 km/h, cu aproximaţie, apăsaţi pe contactorul 1 (+) sau 2 (-): funcţia este activată şi viteza curentă este memorată.

Viteza de reglare înlocuieşte liniuţele şi reglarea este confirmată prin aprinderea martorului luminos 7 verde pe lângă martorul luminos 6.

Conducere

Atunci când o viteză de reglare este memorată şi reglarea este activată, piciorul dumneavoastră poate fi ridicat de pe pedala de acceleraţie.

Reţineţi că trebuie să ţineţi picioarele în apropierea pedalelor pentru a fi pregătit să interveniţi în caz de urgenţă.

Variaţie a vitezei de reglare

Puteţi varia viteza de reglare acţionând prin apăsări succesive pe:

- butonul 1 (+) pentru a mări viteza;

- butonul 2 (-) pentru a reduce viteza.

Funcţia regulator de viteză nu acţionează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

Depăşire a vitezei reglate

În orice moment, este posibil să depăşiţi viteza de reglare acţionând asupra pedalei de acceleraţie. În timpul depăşirii, viteza reglată clipeşte pe tabloul de bord.

Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: după câteva secunde, vehiculul dumneavoastră reia automat viteza de reglare iniţială.

Imposibilitate pentru funcţie, de a menţine viteza reglată

În caz de pantă abruptă, viteza de reglare nu poate fi menţinută de către sistem: viteza memorată clipeşte pe tabloul de bord pentru a vă informa.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia este pusă în stare de veghe atunci când acţionaţi asupra:

- butonul 3 (0);

- pedala de frână;

- pedala de ambreiaj sau trecerea în poziţie neutră, pentru vehiculele dotate cu cutie de viteze secvenţială.

În toate cele trei cazuri, viteza de croazieră rămâne memorată şi mesajul „Memorat” apare pe tabloul de bord.

Starea de veghe este confirmată prin stingerea martorului luminos verde Ï.

Revenire la viteza de reglare

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi, după ce v-aţi asigurat că, condiţiile de circulaţie sunt adaptate (trafic, starea şoselei, condiţii meteorologice…).

Apăsaţi butonul 4 (R) dacă viteza vehiculului este mai mare de 30 km/h.

În momentul revenirii la viteza memorată, activarea regulatorului este confirmată de aprinderea martorului luminos Ï.

Notă: dacă viteza înregistrată anterior este mult mai mare decât viteza curentă, vehiculul va accelera puternic până la acest prag.

Atunci când regulatorul de viteză este în stare de veghe, apăsarea pe butonul 1 (+) reactivează funcţia regulatorului de viteză fără a ţine cont de viteza memorată: viteza luată în calcul este cea la care rulează vehiculul.

Oprire funcţie

Funcţia regulator de viteză este dezactivată atunci când apăsaţi pe contactorul 5. În acest caz nu mai există viteză memorată.

Stingerea martorilor luminoşi şi Ï pe tabloul de bord confirmă dezactivarea funcţiei.

Trecerea în stare de veghe sau oprirea regulatorului de viteză nu antrenează reducerea rapidă a vitezei: trebuie să frânaţi prin apăsare pe pedala de frână.