REZERVOR DE CARBURANT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Capacitate utilă a rezervorului: aproximativ 105 litri sau 80 litri (în funcţie de vehicul).

Umplere rezervor

Respectaţi următoarele instrucţiuni:

- cu contactul decuplat, aşteptaţi cel puţin 20 de secunde înainte de a începe alimentarea cu carburant;

- deschideţi uşa şoferului pentru a deschide trapa 1;

- în funcţie de vehicul, deblocaţi buşonul 2 folosind cheia, apoi scoateţi-l şi ataşaţi-l la trapa 1;

- la umplerea parţială a rezervorului, adăugaţi cel puţin 10 litri de carburant.

Dacă aceste instrucţiuni nu sunt respectate, nivelul de umplere al rezervorului nu va fi luat în considerare pe tabloul de bord.

După umplere, verificaţi închiderea buşonului şi a uşiţei.

Umplere cu carburant

Cu contactul întrerupt, după prima oprire automată de la sfârşitul umplerii, este posibil să efectuaţi maxim alte două declanşări pentru a păstra un volum de expansiune.

Tipurile de carburant conforme normelor europene cu care sunt compatibile motoarele vehiculelor comercializate în Europa. CARACTERISTICI MOTOR.

Calitate carburant

Utilizaţi obligatoriu motorină. În momentul umplerii rezervorului, aveţi grijă să nu pătrundă accidental apă în rezervor. Sistemul de obturare şi conturul său nu trebuie să conţină praf.

Utilizaţi carburant de bună calitate care respectă legislaţia specifică sau echivalentă în vigoare în ţara de comercializare a vehiculului. Acesta trebuie să fie conform cu indicaţiile de pe eticheta amplasată pe uşiţa 1 CARACTERISTICI MOTOR.

Pentru a completa nivelul de carburant, motorul trebuie oprit (şi nu numai în stare de veghe în cazul vehiculelor echipate cu funcţia Stop and Start): trebuie să întrerupeţi contactul OPRIRE, PORNIRE MOTOR, FUNCŢIA STOP AND START.

Risc de incendiu.

Nu amestecaţi benzină (fără plumb sau E85) cu motorină, chiar şi în cantitate mică.

Nu utilizaţi carburant pe bază de etanol dacă vehiculul dumneavoastră nu este adaptat.

Nu adăugaţi reactiv la carburant - în caz contrar, riscaţi deteriorarea motorului REZERVOR DE REACTIV.

Dacă doriţi să adăugaţi un aditiv la carburant, utilizaţi un produs aprobat de departamentul nostru tehnic.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Buşon de umplere: este specific.

Dacă trebuie să-l înlocuiţi, asiguraţi-vă că este identic cu buşonul original. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Nu manevraţi buşonul în apropierea unei flăcări sau a unei surse de căldură.

Nu spălaţi zona de umplere cu curăţitorul de înaltă presiune.

Orice intervenţie sau modificare asupra sistemului de alimentare cu carburant (unităţi de control electronic, cablaje, circuit de carburant, injector, capote de protecţie…) este strict interzisă datorită riscurilor la care poate fi supusă securitatea dumneavoastră (excepţie face personalul calificat din Reţeaua mărcii).

Miros persistent de carburant

În cazul apariţiei unui miros persistent de carburant, aveţi grijă să:

- procedaţi la oprirea vehiculului compatibilă cu condiţiile de circulaţie şi să întrerupeţi contactul;

- anclanşaţi semnalul de avarie, evacuaţi toţi pasagerii din vehicul şi ţineţi-i departe de zona de circulaţie;

- apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

În momentul intervenţiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus, motoventilatorul poate porni în orice moment. Martorul luminos din compartimentul motor vă reaminteşte acest lucru.

Risc de rănire

Reamorsare circuit de carburant

După o pană datorată epuizării complete a carburantului, trebuie să reamorsaţi circuitul înainte de a încerca să porniţi motorul:

- treceţi cheia de contact la poziţia „Pornit” M RODAJ, CONTACTOR DEMARAJ şi aşteptaţi câteva minute înainte de a permite amorsarea circuitului de carburant;

- rotiţi cheia în poziţia D. Dacă motorul nu porneşte, repetaţi procedura;

- dacă, după mai multe încercări, motorul tot nu porneşte, contactaţi un reprezentant autorizat.

Organele periferice (alternator, demaror, suporturi motor etc.) vor trebui protejate de stropirea cu motorină.