PARTICULARITĂŢI VERSIUNI DIESEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Turaţie motor diesel

Motoarele diesel sunt prevăzute cu o pompă de injecţie echipată cu un regulator electronic care împiedică supraturarea motorului indiferent de raportul cuplat.

Dacă martorii luminoşi Ä şi © se aprind, consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

În rulaj, în funcţie de calitatea carburantului utilizat, poate să apară în mod excepţional fum alb.

Acesta este datorat curăţării automate a filtrului de particule şi este fără consecinţă asupra comportamentului vehiculului.

Pană de carburant

După umplerea efectuată ca urmare a epuizării complete a combustibilului şi cu condiţia ca bateria să fie bine încărcată, puteţi reporni normal vehiculul.

Cu toate acestea, dacă după câteva secunde, după mai multe tentative, motorul nu porneşte REZERVOR DE CARBURANT.

Etichetă de opacitate a fumului de la motor

Puteţi găsi informaţiile 1 pe eticheta A lipită în compartimentul motorului sau, în funcţie de vehicul, pe plăcuţa de identificare a vehiculului PLĂCUŢE DE IDENTIFICARE VEHICUL.

1 Emisii eşapament Diesel.

Precauţii pe timp de iarnă

Pentru a evita orice incident pe perioada geroasă:

- aveţi grijă ca bateria să fie întotdeauna bine încărcată;

- aveţi grijă să nu lăsaţi nivelul de motorină să scadă prea mult în rezervor pentru a evita condensarea vaporilor de apă care se pot acumula pe fundul rezervorului.

Nu staţionaţi şi nu porniţi motorul în locuri în care se află substanţe sau materiale inflamabile precum iarbă sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eşapament cald.

Filtru de particule

Filtrul de particule este utilizat în tratamentul gazelor de eşapament de la motoarele diesel.

În funcţie de vehicul, martorul luminos afişat pe tabloul de bord indică faptul că filtrul este înfundat şi necesită curăţare.

Regenerare automată

Pentru aceasta, atunci când este afişat martorul luminos , continuaţi să rulaţi în funcţie de condiţiile de circulaţie şi respectaţi limita de viteză până la stingerea martorului luminos. Dacă este posibil, nu lăsaţi turaţia motorului să scadă sub 2000 rot/min.

Martorul luminos trebuie să se stingă după 10 până la 20 de minute. AFIŞAJE ŞI INDICATOARE.

Afişarea martorului luminos pe tabloul de bord poate fi însoţită de o creştere a turaţiei motorului şi de intrarea în funcţiune a sistemului de răcire pentru a curăţa filtrul de particule.

Notă: martorul luminos poate reapărea în cazul în care condiţiile de conducere nu sunt îndeplinite în totalitate în ceea ce priveşte curăţarea filtrului. Dacă vehiculul este oprit sau dacă turaţia motorului este mai mică de aproximativ 2.000 rot/min înainte de dispariţia martorului luminos, atunci este posibil să fie necesar să efectuaţi din nou operaţiunea.

Pentru a facilita regenerarea automată a filtrului de particule, efectuaţi o fază de conducere prelungită (de minimum 20 de minute) pe drumuri principale, la intervale de 200 de kilometri.

Regenerare manuală

(în funcţie de vehicul)

Dacă nu este posibilă respectarea condiţiilor (timpul de rulare necesar etc.), martorul luminos este afişat pe tabloul de bord, însoţit de mesajul „Regenerare filtru începută”, pentru a indica faptul că nivelul de saturaţie este prea mare pentru regenerarea automată.

Trebuie să efectuaţi rapid regenerarea manuală pentru a evita saturarea filtrului de particule, ceea ce impune consultarea unui dealer autorizat.

Regenerarea manuală a filtrului de particule duce la temperaturi ridicate în sistemul de evacuare şi în gazele de evacuare. Trebuie luate măsuri de precauţie (a se vedea mai jos şi pe pagina următoare) în timpul procesului, care durează aproximativ 40 de minute.

Pentru a face acest lucru, atunci când martorul de avertizare este aprins împreună cu mesajul „Regenerare filtru începută”:

- parcaţi vehiculul în afara drumului, departe de trafic şi într-un loc unde acesta este la cel puţin trei metri de orice obstacole sau materiale care s-ar putea aprinde sau topi cu uşurinţă (de exemplu, hârtie, iarbă, plastic, material organic uscat etc.).;

- strângeţi frâna de mână;

- poziţionaţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia neutră (N) pe vehiculele echipate cu cutie de viteze automată).

Apoi, cu motorul pornit:

- dezactivaţi funcţia Stop and Start dacă vehiculul este echipat cu aceasta FUNCŢIA STOP AND START;

- apăsaţi butonul 2 sau 3 în mod repetat până când apare mesajul „Regener. filtru [apasa lung]”;

- ţineţi apăsat butonul 2 până când apare mesajul „Regenerare în curs” sau „Regen. 40min FAP Frână pt. oprire”.

Martorul luminos clipeşte.

Aşteptaţi până când martorul luminos se stinge (aproximativ 40 de minute).

Mesajul „Regenerare filtru completă” se afişează pe tabloul de bord.

În cazul în care condiţiile nu sunt îndeplinite înainte de regenerare sau în timpul acesteia, martorul luminos se stinge, se afişează mesajul „Regenerare întreruptă”, iar procedura este anulată.

Mesajul „Regener. filtru [apasa lung]” va fi afişat imediat ce sunt îndeplinite din nou condiţiile necesare pentru reînnoirea procedurii manuale.

Notă: nu începeţi regenerarea în cazul unui nivel insuficient de ulei sau lichid de răcire (lampa de avertizare pentru presiunea uleiului À sau lampa de avertizare pentru temperatura lichidului de răcire Ô aprinsă pe tabloul de bord). În acest caz, completaţi NIVEL ULEI MOTOR: generalităţi şi NIVELURI, FILTRE.

Regenerarea nu este posibilă:

- dacă nivelul combustibilului este prea scăzut;

- dacă motorul este prea rece;

- în condiţii meteorologice extreme (rece, cald sau altitudine foarte mare).

În timpul procesului de regenerare:

- turaţia motorului creşte mai întâi la aproximativ 3.000 rot/min pentru a încălzi motorul. Apoi scade la aproximativ 1.700 rot/min până la finalizarea regenerării;

- ansamblurile ventilatoarelor sunt declanşate. Aceasta este o funcţionare normală pentru a asigura răcirea motorului;

- emisii albe şi mirosuri neobişnuite sunt produse frecvent la nivelul sistemului de eşapament. Acest lucru nu indică faptul că sistemul funcţionează incorect.

Dacă trebuie să întrerupi regenerarea filtrului de particule, apăsaţi una dintre pedale. În acest caz, regenerarea va fi doar parţială.

Nu începeţi regenerarea într-un garaj sau într-o zonă închisă.

Riscuri de intoxicare sau de asfixiere provocate de emisiile de gaze de eşapament.

Asiguraţi-vă că nimeni nu se află în apropierea eşapamentului în timpul regenerării.

Pericol de arsuri.

Nu parcaţi vehiculul în locuri în care se află substanţe sau materiale inflamabile, precum iarbă, frunze sau hârtie, care pot intra în contact sau pot fi în apropiere de sistemul de eşapament fierbinte.

Risc de incendiu.

Nu lăsaţi vehiculul nesupravegheat în timpul regenerării.

Cazuri particulare

Dacă filtrul este saturat în mod excesiv, martorul luminos © şi, în funcţie de vehicul, martorul luminos vor apărea pe tabloul de bord, însoţiţi de mesajul „Verifică injecţia”. În acest caz consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Dacă martorul luminos ® şi, în funcţie de vehicul, martorul luminos apar însoţiţi de mesajul „Pericol avarie motor”, opriţi vehiculul, opriţi motorul şi contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Opriţi motorul şi nu îl mai porniţi. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.