Înapoi la listă

KIT DE UMFLARE PNEURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kitul repară pneurile deteriorate pe banda de rulare A de către obiecte mai mici de 4 milimetri. El nu repară toate tipurile de pene de pneu cum sunt tăieturile mai mari de 4 milimetri, tăieturile cu îndepărtare de material de pe flancul B al pneului...

Asiguraţi-vă de asemenea, ca janta dumneavoastră să fie în stare bună.

Nu scoateţi corpul străin ce a cauzat pana de pneu dacă acesta se mai află în pneu.

Nu utilizaţi kitul de umflare dacă pneul este deteriorat în urma unui rulaj cu un pneu fisurat.

Controlaţi deci cu grijă flancurile pneurilor înaintea oricărei intervenţii.

De asemenea, a rula cu pneuri dezumflate, chiar aplatizate (sau fisurate) poate dăuna securităţii şi acestea pot deveni ireparabile.

Această reparaţie este temporară.

Un pneu care a avut o pană trebuie să fie întotdeauna examinat (şi reparat, dacă este posibil) de către un specialist, cât mai curând posibil.

În momentul înlocuirii unui pneu reparat cu ajutorul acestui kit, trebuie să-l avertizaţi pe specialist.

În rulaj, poate fi resimţită o vibraţie datorită prezenţei produsului în pneu.

Kitul este omologat doar pentru a umfla pneurile vehiculului echipat original cu acesta.

În nici un caz, el nu trebuie să servească la umflarea pneurilor unui alt vehicul, sau oricărui alt obiect gonflabil (colac de salvare, barcă...).

Evitaţi stropirile cu lichid pe piele în timpul manipulării buteliei cu produs de reparaţie. Dacă totuşi scapă câţiva stropi, clătiţi abundent.

Nu lăsaţi kitul de reparaţie la îndemâna copiilor.

Nu aruncaţi butelia goală în natură. Predaţi-o Reprezentantului dumneavoastră al mărcii sau unui organism însărcinat cu recuperarea sa.

Butelia are o durată de viaţă limitată, indicată pe eticheta sa. Verificaţi data de expirare.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii pentru a înlocui conducta de umflare şi butelia cu produs de reparare.

Kit de umflare C

În funcţie de vehicul, în caz de pană de pneu, utilizaţi kitul de umflare 1 situat sub scaunul şoferului.

Vehicul echipat cu un avertizor de pierdere presiune pneuri

În caz de umflare insuficientă (pană de pneu, umflare insuficientă etc.), martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord.AVERTIZOR DE PIERDERE PRESIUNE PNEURI.

Avansaţi scaunul şoferului şi rabataţi spătarul pentru a avea acces la kitul de umflare.

Deschideţi-l.

Înfiletaţi capul 3 al compresorului pe butelia 2 şi clipsaţi-l pe acesta din urmă pe compresorul D.

Butelia trebuie să fie obligatoriu în poziţie verticală.

Defiletaţi buşonul valvei roţii aferente.

Înfiletaţi capul de umflare 4 pe valvă.

Înainte de a utiliza kitul, parcaţi vehiculul astfel încât să fie suficient de departe de zona de circulaţie, anclanşaţi semnalul de avarie, strângeţi frâna de mână, coborâţi toţi pasagerii vehiculului şi ţineţi-i departe de zona de circulaţie.

În caz de staţionare pe partea joasă a şoselei, trebuie să-i avertizaţi pe ceilalţi participanţi la trafic de prezenţa vehiculului dumneavoastră prin intermediul unui triunghi de presemnalizare sau al altor dispozitive prescrise de legislaţia locală a ţării în care vă găsiţi.

Nu scoateţi corpul străin ce a cauzat pana de pneu dacă acesta se mai află în pneu.

Pentru a conecta compresorul, deschideţi capota şi conectaţi cleştele negru 10 la masă 5 BATERIE: depanare.

Branşaţi apoi cleştele roşu 11 pe bornierul 6.

Cu motorul pornit, apăsaţi pe întrerupătorul 7 pentru a începe umflarea.

După 15 minute maxim, opriţi umflarea pentru a citi presiunea pe manometrul 9.

O presiune de cel puţin 4,7 bari trebuie să fie atinsă.

Notă: în timp ce butelia se goleşte (aproximativ 30 de secunde), manometrul 9 indică rapid o presiune de până la 6 bari, apoi presiunea scade.

Înainte de a porni motorul, verificaţi ca frâna de mână să fie strânsă şi ca maneta de viteze să fie în punctul mort sau în poziţia N pentru cutiile de viteze secvenţiale.

Dacă presiunea nu este atinsă, reparaţia nu este posibilă, nu porniţi la drum, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Dacă presiunea este prea ridicată, apăsaţi pe butonul 8 pentru a diminua presiunea.

După umflarea corectă a pneului, scoateţi kitul: deşurubaţi încet adaptorul de umflare 3 pentru a evita împroşcarea cu produs ţi deşurubaţi furtunul flexibil de umflare 4 pe orificiul buteliei 2, pentru a evita scurgerile produsului.

Lipiţi eticheta de recomandare de conducere pe un amplasament vizibil de către şofer pe planşa de bord.

Depozitaţi kitul sub scaunul şoferului.

Porniţi fără întârziere astfel încât produsul să fie repartizat uniform în pneu şi, după 10 kilometri sau 10 minute de rulaj, opriţi-vă pentru a controla presiunea. Pentru a face acest lucru, montaţi adaptorul 3 pe valva pneului. Dacă presiunea este mai mică decât cea recomandată, reajustaţi-o. PRESIUNI DE UMFLARE PNEURIÎn caz contrar, apelaţi la un reprezentant al mărcii: pneul nu poate fi reparat.

Nici un obiect nu trebuie să se găsească la picioarele şoferului: de fapt în caz de frânare bruscă, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier şi să împiedice utilizarea sa.

Atenţie, un buşon de valvă lipsă sau înfiletat necorespunzător poate dăuna etanşeităţii pneurilor şi poate provoca pierderi de presiune.

Să aveţi întotdeauna buşoane de valvă identice cu cele originale şi înfiletate complet.

Precauţii de utilizare a kitului

Kitul nu trebuie să funcţioneze mai mult de 15 minute consecutiv;

Butelia trebuie să fie înlocuită după prima utilizare, chiar dacă rămâne lichid în interior.

În momentul rulajului, poate fi resimţită o vibraţie din cauza prezenţei produsului injectat în pneu.

După o reparaţie cu ajutorul kitului, nu trebuie să parcurgeţi mai mult de 200 km. În plus, reduceţi viteza şi, în toate cazurile, nu depăşiţi 80 km/h. Eticheta pe care trebuie să o lipiţi pe un amplasament vizibil pe planşa de bord vă reaminteşte acest lucru.

În funcţie de ţara sau de legislaţia locală, un pneu reparat cu autorul kitului de umflare a pneurilor ar trebui să fie înlocuit.

Kit de umflare E

În funcţie de vehicul, în caz de pană de pneu, utilizaţi kitul de umflare situat sub scaunul şoferului.

Vehicul echipat cu un avertizor de pierdere presiune pneuri

În caz de umflare insuficientă (pană de pneu, umflare insuficientă etc.), martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord.AVERTIZOR DE PIERDERE PRESIUNE PNEURI.

Motor pornit, frână de parcare strânsă,

- Deconectaţi accesoriile anterior conectate la prizele de accesorii ale vehiculului;

- consultaţi informaţiile de pe compresorul kitului de umflare, amplasat sub scaunul şoferului, şi urmaţi instrucţiunile;

- umflaţi pneul la presiunea recomandată PRESIUNI DE UMFLARE PNEURI;

- după maximum 15 min, opriţi umflarea şi citiţi presiunea (pe manometrul 12);

Notă: în timp ce butelia se goleşte (aproximativ 30 de secunde), manometrul 12 indică rapid o presiune până la 6 bari, apoi presiunea scade.

- Ajustaţi presiunea: pentru a o creşte, continuaţi umflarea cu ajutorul kit-ului. Petru a o reduce, apăsaţi pe butonul 13.

Dacă nu se atinge o presiune minimă de 1,8 bari după 15 minute, repararea nu este posibilă, nu porniţi la drum, contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Înainte de a utiliza kitul, parcaţi vehiculul astfel încât să fie suficient de departe de zona de circulaţie, anclanşaţi semnalul de avarie şi strângeţi frâna de mână, evacuaţi toţi pasagerii din vehicul şi ţineţi-i departe de zona de circulaţie.

În caz de staţionare pe partea joasă a şoselei, trebuie să-i avertizaţi pe ceilalţi participanţi la trafic de prezenţa vehiculului dumneavoastră prin intermediul unui triunghi de presemnalizare sau al altor dispozitive prescrise de legislaţia locală a ţării în care vă găsiţi.

După umflarea corectă a pneului, scoateţi kitul: deşurubaţi încet adaptorul de umflare de pe butelie 14 pentru a evita împroşcarea cu produs şi depozitaţi butelia într-un ambalaj de plastic pentru a evita scurgerile de produs.

- Lipiţi eticheta cu recomandări de conducere (situată sub butelie) pe planşa de bord, într-un loc vizibil pentru şofer.

- Aranjaţi kitul.

- La sfârşitul acestei prime operaţii de umflare, pneul va continua să scape aer. Trebuie să efectuaţi un rulaj scurt pentru a etanşa orificiul.

- Porniţi imediat şi rulaţi la o viteză cuprinsă între 20 şi 60 km/h astfel încât să repartizaţi produsul uniform în pneu; după 3 km de rulaj, opriţi şi verificaţi presiunea.

- Dacă presiunea este mai mare de 1,3 bari, dar mai mică decât cea recomandată (consultaţi eticheta lipită pe cantul uşii şoferului), ajustaţi-o. În caz contrar, apelaţi la un reprezentant al mărcii: pneul nu poate fi reparat.

Precauţie de utilizare a kitului

Kit-ul nu trebuie să funcţioneze mai mult de 15 minute consecutive.

Butelia trebuie să fie înlocuită după prima utilizare, chiar dacă rămâne lichid în interior.

de fapt în caz de frânare bruscă, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier şi să împiedice utilizarea sa.

Atenţie, un buşon de valvă lipsă sau înfiletat necorespunzător poate dăuna etanşeităţii pneurilor şi poate provoca pierderi de presiune.

Să aveţi întotdeauna buşoane de valvă identice cu cele originale şi înfiletate complet.

După o reparaţie cu ajutorul kitului, nu trebuie să parcurgeţi mai mult de 200 km. În plus, reduceţi viteza şi, în toate cazurile, nu depăşiţi 80 km/h. Eticheta pe care trebuie să o lipiţi pe un amplasament vizibil pe planşa de bord vă reaminteşte acest lucru.

În funcţie de ţară sau de legislaţia locală, un pneu reparat cu ajutorul kitului de umflare pneuri va trebui să fie înlocuit.