Înapoi la listă

NIVELURI, FILTRE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lichid de frână

Este necesar să-l controlaţi des, şi în orice caz, de fiecare dată când simţiţi o diferenţă chiar mică a eficacităţii de frânare.

Controlul nivelului se face cu motorul oprit şi pe sol orizontal.

Nivel 1

Este normal ca nivelul să scadă pe măsură ce saboţii de frână se uzează, dar nu trebuie să coboare niciodată sub cota de alertă „MINI”.

Dacă doriţi să verificaţi chiar dumneavoastră starea de uzură a discurilor şi a plăcuţelor, procuraţi-vă documentul care explică metoda de control disponibilă în Reţeaua mărcii sau pe site-ul internet al constructorului.

Umplere

Orice intervenţie asupra circuitului hidraulic trebuie să antreneze înlocuirea lichidului de către un specialist.

Utilizaţi obligatoriu un lichid agreat de Serviciile noastre Tehnice (şi prelevat dintrun bidon sigilat).

Periodicitate de înlocuire

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului dumneavoastră.

În caz de scădere anormală sau repetată a nivelului, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

În momentul intervenţiilor sub capota motor, asiguraţi-vă că maneta ştergătoarelor de geamuri este în poziţia oprit.

Risc de rănire

În momentul intervenţiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus, motoventilatorul poate porni în orice moment. Martorul luminos din compartimentul motor vă reaminteşte acest lucru.

Risc de rănire

Înainte de a efectua orice acţiune în compartimentul motorului, trebuie să întrerupeţi contactul. OPRIRE, PORNIRE MOTOR.

Lichid de răcire

Cu motorul oprit şi pe o suprafaţă orizontală, nivelul la rece trebuie să fie cuprins între reperele „MINI şi „MAXI de pe rezervorul de lichid de răcire 2.

Completaţi acest nivel la rece înainte de a ajunge la reperul „MINI.

Periodicitate de control nivel

Verificaţi-vă nivelul de lichid de răcire regulat (motorul este susceptibil să sufere grave deteriorări prin lipsa lichidului de răcire).

Dacă este necesară o completare, nu utilizaţi decât produsele aprobate de Serviciile noastre Tehnice care vă asigură:

- o protecţie antiîngheţ;

- o protecţie anticoroziune a circuitului de răcire.

Periodicitate de înlocuire

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului dumneavoastră.

În caz de scădere anormală sau repetată a nivelului, consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Nici o intervenţie nu trebuie să fie efectuată asupra circuitului de răcire atunci când motorul este cald.

Risc de arsuri.

Rezervor spălător geam 4

Umplere

Cu motorul oprit, deschideţi buşonul 3, umpleţi până ce vedeţi lichidul, închideţi buşonul.

Lichid

Produs spălare geam (produs antigel pe timp de iarnă).

Înainte de a efectua orice acţiune în compartimentul motorului, trebuie să întrerupeţi contactul. OPRIRE, PORNIRE MOTOR.

Pompă de direcţie asistată

Particularitate la vehiculele prevăzute cu un rezervor 5

Deoarece accesul la buşonul de umplere al rezervorului 5 nu este posibil, consultaţi un reprezentant al mărcii pentru completarea nivelului sau pentru umplere.

În momentul intervenţiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus, motoventilatorul poate porni în orice moment. Martorul luminos din compartimentul motor vă reaminteşte acest lucru.

Risc de rănire

Filtre

Înlocuirea elementelor filtrante (filtru de aer, filtru habitaclu, filtru de motorină etc.) este prevăzută în operaţiile de întreţinere a vehiculului dumneavoastră.

Periodicitate de înlocuire a elementelor filtrante: consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului dumneavoastră.

Pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta, dacă martorul luminos 6 devine roşu aceasta indică o înfundare a filtrului de aer.

Adresaţi-vă cât mai repede unui Reprezentant al mărcii.