FRÂNĂ DE MÂNĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Frână de mână

Pentru a strânge

Trageţi levierul 1 în sus. Asiguraţi-vă că vehiculul este bine imobilizat. Martorul luminos } se aprinde pe tabloul de bord.

Pentru a slăbi

Trageţi levierul 1 uşor în sus, apăsaţi butonul 2 şi readuceţi levierul la planşeu. Martorul luminos } de pe tabloul de bord se va stinge.

În cursul rulajului, aveţi grijă ca frâna de mână să fie complet slăbită (martor luminos roşu stins), risc de supraîncălzire, şi anume de deteriorare.

La oprire, în funcţie de pantă şi/sau de încărcarea vehiculului, poate fi necesar să adăugaţi cel puţin doi dinţi suplimentari de strângere şi să cuplaţi o viteză (1-a sau marşarier).

În caz de şoc pe partea inferioară a vehiculului (exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban), puteţi deteriora vehiculul (exemplu: deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.

Frână de mână escamotabilă

(în funcţie de vehicul)

Pentru a strânge

Trageţi levierul 4 în sus, apoi eliberaţi-l. Acesta revine în poziţie orizontală.

Pentru a slăbi

Apăsaţi pe butonul 3 şi trageţi levierul 4 în sus, apoi aşezaţi-l în poziţie orizontală.