Înapoi la listă

LIMITATOR DE VITEZĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Limitatorul de viteză este o funcţie care vă ajută să nu depăşiţi o viteză de rulare pe care o veţi fi ales, numită viteză limitată.

Comenzi

1 Activare, memorare şi variaţie crescătoare a vitezei limitate (+).

2 Variaţie descrescătoare a vitezei limitate (-).

3 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei limitate) (O).

4 Activare cu revenire la viteza limitată memorată (R).

5 Contactor general Pornit/Oprit.

Activare

Apăsaţi contactorul 5 parte  . Martorul luminos 6 se aprinde oranj, iar mesajul „Limitator viteză” apare pe tabloul de bord, însoţit de liniuţe, pentru a indica faptul că limitatorul de viteză este activat şi în aşteptarea înregistrării unei viteze de limitare.

Pentru a memora viteza curentă, apăsaţi pe contactorul 1 (+): viteza limitată înlocuieşte liniuţele.

Viteza minimă înregistrată este de 30 km/h.

Conducere

Când este memorată o viteză limitată, atât timp cât această viteză nu este atinsă, conducerea este similară celei a unui vehicul neechipat cu limitator de viteză.

De îndată ce atingeţi viteza înregistrată, orice acţiune asupra pedalei de acceleraţie nu va permite depăşirea vitezei programate exceptând în caz de nevoie (consultaţi paragraful „Depăşire viteză limitată”).

Variaţie a vitezei limitate

Puteţi varia viteza limitată acţionând prin apăsări succesive pe:

- contactorul 1 (+) pentru a mări viteza;

- contactorul 2 (-) pentru a micşora viteza.

Funcţia limitator de viteză nu acţionează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

Depăşire viteză limitată

În orice moment, este posibil să depăşiţi viteza limitată, pentru aceasta: apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (dincolo de „punctul dur”).

În timpul depăşirii, viteza limitată clipeşte pe tabloul de bord însoţită de un semnal sonor.

Apoi, în măsura posibilităţilor, eliberaţi pedala de acceleraţie: funcţia limitator de viteză revine de îndată ce atingeţi o viteză mai mică decât viteza memorată.

Imposibilitate pentru funcţie de a menţine viteza limitată

În caz de pantă abruptă, sistemul nu poate menţinute viteza limitată: viteza memorată clipeşte pe tabloul de bord şi un semnal sonor sună periodic pentru a vă informa în legătură cu această situaţie.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia limitator de viteză este suspendată atunci când apăsaţi contactorul 3 (O). În acest caz, limita de viteză rămâne memorată şi mesajul „Memoratˮ, însoţit de această viteză, apare pe tabloul de bord.

Revenire la viteza limitată

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi prin apăsarea contactorului 4 (R).

Oprire funcţie

Funcţia limitator de viteză este întreruptă atunci când acţionaţi asupra contactorului 5. În acest caz nu mai există viteză memorată. Stingerea martorului luminos oranj  pe tabloul de bord confirmă oprirea funcţiei.

Atunci când limitatorul este trecut în stare de veghe, o apăsare pe contactorul 1 (+) reactivează funcţia fără a ţine cont de viteza memorată: viteza la care rulează vehiculul este cea care este luată în calcul.