Înapoi la listă

ÎNCĂLZIRE, CLIMATIZARE MANUALĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzi

A Reglare cantitate de aer suflat.

B Punere în funcţiune a reciclării aerului (cu izolare a habitaclului).

C Reglare temperatură aer.

D Activare aer condiţionat (în funcţie de vehicul).

E Dezgheţare-dezaburire lunetă spate şi/sau retrovizoare exterioare.

F Repartizare aer.

Informaţii şi recomandări de utilizare AER CONDIŢIONAT: informaţii şi instrucţiuni de utilizare

Repartizare aer în habitaclu

Rotiţi comanda F.

J Fluxul de aer este dirijat numai spre aeratoarele de pe planşa de bord.

Închiderea tuturor aeratoarelor nu este compatibilă cu această selectare.

G Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele de pe planşa de bord şi picioarele pasagerilor.

F Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele pasagerilor.

i Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele, dezaburitoarele de geamuri laterale faţă, frizele de dezaburire parbriz şi spre picioarele pasagerilor.

W Fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire şi/sau de dezgheţare a parbrizului şi a geamurilor laterale. Această poziţie permite să evitaţi apariţia aburirii. De utilizat cu temperatura cea mai ridicată.

V Dezgheţare-dezaburire lunetă spate şi/sau retrovizoare exterioare

Apăsaţi pe tasta E, martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite o dezaburire rapidă a lunetei spate şi/sau a retrovizoarelor cu dezgheţare.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe buton, martorul luminos integrat se stinge. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Reglare temperatură aer

Rotiţi comanda C.

Cu cât comanda este poziţionată spre dreapta, cu atât temperatura este mai ridicată.

Punere în funcţiune a reciclării aerului (cu izolare a habitaclului)

Funcţionarea normală a instalaţiei este obţinută utilizând aerul exterior.

Reciclarea aerului permite să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zone poluate…).

Pentru a trece în mod izolare, acţionaţi tasta B.

Această funcţie permite de asemenea să atingeţi mai rapid nivelul de confort dorit.

Ea asigură punerea în funcţiune sau oprirea reciclării aerului. Martorul luminos pentru funcţionare se aprinde atunci când funcţia este operaţională. În această poziţie, aerul este prins în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer exterior.

Utilizarea prelungită a acestei poziţii poate antrena aburirea geamurilor laterale şi a parbrizului şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat din habitaclu.

Este deci recomandat să treceţi în funcţionare normală (aer exterior) apăsând din nou pe tasta B de îndată ce reciclarea aerului nu mai este necesară.

Reglare cantitate de aer suflat în habitaclu

Rotiţi comanda A de la 0 la 4.

Ventilarea în habitaclul vehiculului este numită „cu aer suflat”.

Ventilatorul determină cantitatea de aer care pătrunde. Viteza vehiculului are o influenţă uşoară.

Cu cât comanda este poziţionată spre dreapta, cu atât cantitatea de aer suflat este mai mare.

Notă: pentru a asista dezaburirea, rotiţi comanda A în poziţia 4.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

(în funcţie de vehicul)

Tasta D permite să puneţi în funcţiune (martor luminos aprins) sau să opriţi (martor luminos stins) funcţionarea aerului condiţionat.

Utilizarea aerului condiţionat permite:

- să scădeţi temperatura în interiorul habitaclului;

- să eliminaţi aburii mai rapid.

Notă: aerul condiţionat nu funcţionează atunci când temperatura exterioară este joasă sau viteza de ventilare este mai mică de 1.