Înapoi la listă

CUTIE DE VITEZE SECVENŢIALĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Levier de selectare 1

- El permite să cuplaţi primul raport de mers înainte, să selectaţi marşarier şi neutru, şi să schimbaţi raporturile în mod manual.

- El permite să treceţi din mod manual în mod automat şi invers în orice moment, cu motorul pornit şi raport de mers înainte cuplat, acţionând levierul spre stânga.

Notă: după fiecare utilizare a levierului de selectare, acesta revine automat în poziţie centrală.

Afişaj

2 Afişare raporturi.

Raportul cuplat în modul manual (M1, M2, M6), punctul mort (N) sau marşarierul (R) apare pe afişajul tabloului de bord. În modul automat, se afişează (D), urmat de raportul selectat (D1, D2, D6).

3 Mod încărcare.

4 Martor luminos pedală de frână apăsată.

Pornire

Puneţi contactul.

Afişajul se aprinde pe tabloul de bord.

Dacă neutrul (N) se afişează şi este însoţit (în funcţie de vehicul) de martorul luminos 4; apăsaţi pedala de frână şi porniţi motorul, dar nu acceleraţi.

Dacă se cuplează un alt raport decât neutrul, N clipeşte pe afişaj însoţit de martorul luminos 4; apăsaţi pedala de frână şi plasaţi schimbătorul în poziţia N. Porniţi motorul.

Notă: nu încercaţi să porniţi motorul împingând vehiculul dacă bateria este descărcată (afişajul rămâne stins la punerea contactului).

Pornire

Mers înainte (pornind din neutru)

Afişajul indică rapoartele N şi D.

- Pedală de frână apăsată. Împingeţi maneta de selecţie înainte şi eliberaţi-o.

- Eliberaţi pedala de frână şi acceleraţi uşor pentru a avansa.

Marşarier (vehicul oprit)

- Pedală de frână apăsată. Împingeţi spre dreapta şi în spate levierul de selectare conform marcajului de la baza levierului, apoi eliberaţi-l. Marşarierul este cuplat şi litera R apare pe afişaj.

- Eliberaţi pedala de frână:

- ralantiul motorului este suficient pentru manevrele de staţionare;

- acceleraţi uşor pentru a merge înapoi.

Atunci când vehiculul este oprit, pornind din marşarier, puteţi cupla mersul înainte împingând levierul spre înainte.

Notă: La oprire trebuie obligatoriu să apăsaţi pe pedala de frână pentru a putea cupla sau decupla un raport. În caz contrar martorul luminos 4 se va aprinde.

Similar unui vehicul echipat cu o cutie de viteze manuală, vehiculul echipat cu o cutie de viteze secvenţială nu rămâne oprit în pantă fără frâna de mână strânsă sau apăsarea constantă pe pedala de frână.

Grilă de selectare viteze

(consultaţi marcajul de la baza levierului)

+ : pentru a trece în raporturile de viteză superioare

- : a trece în raporturile de viteză inferioare

N : neutru

R : marşarier

: numai poziţia stabilă a levierului

D/M : pentru a trece din mod automat în mod manual şi invers

Funcţionare mod semiautomat (manual)

Acest mod poate fi activat în orice moment în rulaj împingând levierul spre stânga. Bascularea raportului se va face fără a trece într-un mod superior.

Dumneavoastră înşivă declanşaţi schimbările de raport prin intermediul levierului de selectare.

Pentru a trece într-un raport superior, daţi un impuls asupra levierului de selectare spre înainte fără să eliberaţi neapărat piciorul de pe pedala de acceleraţie.

Pentru a trece într-un raport inferior, daţi un impuls asupra levierului de selectare spre înapoi fără să eliberaţi neapărat piciorul de pe pedala de acceleraţie.

Retrogradările care ar genera o supraturaţie motor sau trecerile în raporturi superioare care ar genera o subturaţie motor sunt refuzate de sistem.

Două împingeri succesive spre înainte permit să urcaţi două raporturi odată (cu excepţia cazului de subturaţie). Două împingeri succesive spre înapoi permit să coborâţi două raporturi odată (exceptând în caz de supraturaţie).

La decelerare cu piciorul ridicat, raporturile coboară automat la pragul de subturaţie pentru a evita oprirea bruscă. Primul trece automat sub un anumit prag de viteză. În momentul unei opriri, la lumina roşie a semaforului sau în intersecţii, cu raportul cuplat, puteţi menţine vehiculul cu frâna fără să treceţi în neutru (N).

Vehiculul va putea să repornească:

- fie lent, dacă eliberaţi frâna fără a accelera (de ex. într-un ambuteiaj);

- fie eliberând frâna şi accelerând, pentru înaintarea fermă a vehiculului.

Notă: poziţia neutră poate fi selectată doar când vehiculul este în curs de deplasare sau staţionat, la apăsarea pedalei de frână (dacă uitaţi, se aprinde martorul luminos 4 ).

Pentru a-l anclanşa împingeţi spre dreapta levierul de selectare.

În caz de subturaţie sau de supraturaţie, sistemul va acţiona astfel încât să aleagă raportul optim.

Modul semiautomat poate fi dezactivat şi reactivat în orice moment cu motorul pornit împingând levierul spre stânga.

Funcţionare mod automat

La fiecare punere a contactului, modul automat este ales implicit.

Litera Dapare pe afişaj. Controlaţi vehiculul cu ajutorul pedalei de acceleraţie şi al frânei. Vitezele se vor schimba singure, la momentul oportun, la turaţia convenabilă a motorului deoarece „automatismul” ţine cont de profilul şoselei şi de stilul de conducere.

Schimbarea manuală a raportului este posibilă în acest mod. O împingere a levierului spre înainte sau înapoi permite să urcaţi (exceptând în caz de risc de subturaţie) sau să coborâţi (exceptând în caz de risc de supraturaţie) raportul.

Notă: modul automat ţine cont de:

- poziţia şi viteza de apăsare a pedalei de acceleraţie pentru a estima stilul de conducere şi a alege astfel raportul optim;

- acţiunea asupra pedalei de frână, pentru a permite să aducă frână de motor anticipând retrogradarea.

În momentul unei opriri, la lumina roşie, cu raportul cuplat, puteţi menţine vehiculul cu frâna fără să treceţi în neutru (N).

Vehiculul va putea să repornească:

- fie lent, eliberând doar frâna fără a accelera (de exemplu în ambuteiaj);

- fie eliberând frâna şi accelerând, pentru înaintarea fermă a vehiculului.

Accelerări şi depăşiri

- Pentru a accelera treptat, apăsaţi încet pedala de acceleraţie;

- pentru a obţine puterea maximă a vehiculului, oricare ar fi modul (automat sau manual), apăsaţi ferm pedala de acceleraţie până când depăşiţi un punct dur.

Viteza de apăsare a pedalei vă va permite să retrogradaţi în măsura posibilităţilor vehiculului.

Staţionare vehicul

Este posibil să staţionaţi cuplând o viteză (într-o pantă, de exemplu):

- cu contactul pus, selectaţi viteza cu piciorul pe frână;

- verificaţi dacă un raport diferit de N este afişat pe tabloul de bord, apoi scoateţi cheia de contact;

- strângeţi frâna de mână.

Pentru a decupla viteza, puneţi contactul fără să porniţi motorul şi poziţionaţi levierul de selectare pe Neutru, cu piciorul pe frână. Verificaţi dacă N este afişat pe tabloul de bord.

Nivelul de ulei din rezervorul sistemului de robotizare a cutiei de viteze este variabil în funcţie de utilizare. Completarea cu ulei este strict interzisă (cu excepţia personalului calificat din Reţeaua mărcii).

Semnal sonor

- Dacă menţineţi prea mult timp vehiculul în pantă fără să apăsaţi pedala de frână sau fără să utilizaţi frâna de mână, solicitaţi anormal sistemul (risc de supraîncălzire a ambreiajului).

În acest caz un bip intermitent vă va aminti că este necesar să apăsaţi pe pedala de frână sau să utilizaţi frâna de mână.

- Nu părăsiţi niciodată vehiculul cu motorul pornit şi viteza cuplată. Ca măsură de securitate, auziţi un bip intermitent de îndată ce se deschide uşa atât timp cât nu aţi revenit în neutru sau dacă nu aţi întrerupt contactul ori nu aţi apăsat pedala de frână.

Caz excepţional

Pe un drum alunecos sau cu aderenţă scăzută, treceţi la modul manual (D/M) şi selectaţi al doilea raport înainte de a accelera, pentru a evita patinarea roţilor.

La temperaturi foarte scăzute, pentru a asigura o trecere optimă prin treptele de viteză, aşteptaţi câteva secunde înainte de a scoate maneta selectorului din poziţia N şi în poziţia Dsau R.

Anomalie de funcţionare

i Dacă acest martor luminos se aprinde în rulare, indică o defecţiune a sistemului. În majoritatea cazurilor, vehiculul poate continua să ruleze chiar cu performanţe degradate. Totuşi, consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

Remorcare a unui vehicul cu cutie de viteze secvenţială

Când cutia este blocată pe un raport:

- puneţi contactul;

- Selectaţi poziţia neutră cu pedala de frână apăsată;

- verificaţi dacă s-a plasat cutia de viteze în poziţia neutră (împingând vehiculul, de exemplu).

Dacă nu puteţi să vă poziţionaţi pe neutru, trebuie atunci să remorcaţi vehiculul cu roţile faţă ridicate.

Remorcarea trebuie întotdeauna să fie făcută cu contactul întrerupt.

Poziţie sarcină

Atunci când vehiculul rulează încărcat, apăsaţi contactorul 5 de pe planşa de bord. Martorul luminos § se aprinde pe tabloul de bord.

După fiecare oprire a motorului, poziţia sarcină este deselectată. Trebuie să o selectaţi din nou.

Modul sarcină poate fi utilizat la fel de bine în mod automat ca şi în mod manual.