Înapoi la listă

CAMERĂ SPATE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

La punerea contactului, ecranul 2 de pe consola centrală a pavilionului afişeză imaginea din spatele vehiculului, care este transmisă de camera 1.

Notă: imaginea de pe ecranul 2 poate fi afişată de la stânga spre dreapta.

Particularităţi

Camera dispune de dezgheţare automată, care se activează atunci când temperatura este sub aproximativ 8°C.

Aveţi grijă astfel încât camera 1 să nu fie acoperită (cu murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.).

Această funcţie este o asistenţă suplimentară. Ea nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului.

Şoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit pentru evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii: aveţi grijă întotdeauna să nu existe obstacole mobile, mici şi înguste (de exemplu, un copil, un animal, un cărucior de copil, o bicicletă, o piatră, un stâlp etc.) în punctul mort în timpul manevrelor.

Funcţionare

Câmpul vizual al camerei nu acoperă întreaga zonă din spatele vehiculului, în special zona de unghi mort A.

La vehiculele echipate cu funcţia Stop and Start, afişajul rămâne activ atunci când motorul este în stare de veghe. FUNCŢIA STOP AND START.

Obiectele care apar pe marginea ecranului 2 pot fi deformate.

În caz de luminozitate prea puternică (ninsoare, vehicul în soare etc.), imaginea camerei poate fi parţial ştearsă.

În luminozitate slabă sau în condiţii meteorologice nefavorabile, imaginea pe ecran poate ar putea apărea deformată.

Oprire funcţie

Afişajul se stinge:

- până la aproximativ zece secunde de la cuplarea marşarierului;

- la 30 de secunde după întreruperea contactului.

Reglarea afişajului

Accesarea modurilor de luminozitate

Apăsaţi butonul 6 în mod repetat, pentru a selecta unul dintre cele patru moduri de luminozitate prestabilite:

- Modul „zi”;

- Modul „intermediar”;

- Modul „noapte”;

- Modul „ecran negru”: permite suspendarea afişajului. Ecranul 2 afişează o imagine neagră însoţită de mesajul „OFF”. Pentru a ieşi din acest mod, apăsaţi din nou butonul 6 pentru a accesa primul mod de luminozitate (modul „zi”).

Reglarea modurilor de luminozitate

După este selectat modul, apăsaţi butonul 5 de câte ori este necesar pentru a accesa tipul de setare pe care doriţi să o modificaţi:

- luminozitatea:

- contrastul;

- culoare;

- RESET: resetează setările din fabrică.

Apăsaţi butoanele 3 (+) sau 4 (-) pentru a regla setarea.

Notă: pot fi setate numai primele trei moduri („zi”, „intermediar” şi „noapte”).

De fiecare dată când vehiculul este pornit, funcţia revine la setările salvate la ultima oprire a motorului.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează un defect de funcţionare, martorul luminos B apare temporar pe ecranul 2.

Acest lucru poate fi cauzat de o defecţiune temporară care afectează camera sau ecranul (claritate, imagine fixă, comunicaţie întârziată etc.).

Dacă martorul luminos rămâne aprins, consultaţi un reprezentant al mărcii.