Înapoi la listă

BLOCARE AUTOMATĂ A DESCHIDERILOR MOBILE ÎN RULAJ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aveţi posibilitatea de a alege dacă doriţi să activaţi funcţia.

Principiu de funcţionare

După pornirea vehiculului, sistemul blochează automat deschiderile mobile de îndată ce atingeţi viteza de aproximativ 7 km/h.

Deblocarea se face:

- apăsând butonul central de deblocare a uşilor 1;

- la oprire, deschizând din interior o uşă din faţă.

Activare/Dezactivare funcţie

Pentru activare: cu contactul pus, apăsaţi pe contactorul 1 timp de aproximativ cinci secunde, până când auziţi un semnal sonor. Martorul luminos de pe contactor se aprinde atunci când uşile sunt blocate.

Pentru dezactivare: cu contactul pus, apăsaţi pe contactorul 1 timp de aproximativ cinci secunde, până când auziţi un semnal sonor. Martorul luminos se stinge.

Anomalie de funcţionare

În cazul în care constataţi un defect de funcţionare (nu are loc blocarea automată, martorul luminos al contactorului 1 nu se aprinde la blocarea deschiderilor mobile etc.), verificaţi mai întâi închiderea corespunzătoare a tuturor deschiderilor mobile. Dacă sunt bine închise şi problema persistă, adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Asiguraţi-vă totodată că blocarea nu a fost dezactivată dintr-o eroare.

Dacă este cazul, reactivaţi-o după ce aţi întrerupt şi repus contactul.

Responsabilitate şofer

Dacă decideţi să rulaţi cu uşile blocate, trebuie să ştiţi că acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenţă.