BATERIE: depanare

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a evita orice risc de producere a scânteilor

- Asiguraţi-vă că toţi consumatorii electrici (plafoniere etc.) sunt întrerupţi înainte de a debranşa sau rebranşa o baterie;

- în momentul încărcării, opriţi încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria;

- nu puneţi obiecte metalice pe baterie pentru a nu crea un scurtcircuit între borne;

- aşteptaţi cel puţin un minut după o întrerupere motor pentru a debranşa o baterie;

- aveţi grijă să rebranşaţi corect bornele unei baterii după remontare.

Branşare a unui încărcător

Încărcătorul trebuie să fie compatibil cu o baterie cu tensiune nominală de 12 volţi.

Nu debranşaţi bateria când motorul funcţionează. Conformaţi-vă instrucţiunilor de utilizare date de furnizorul încărcătorului de baterie pe care îl folosiţi.

În cazul în care numeroase accesorii sunt montate pe vehicul, branşaţi-le în + după contact.

Anumite baterii pot prezenta specificităţi de reîncărcare, de aceea solicitaţi recomandarea Reprezentantului mărcii.

Evitaţi orice risc de producere a scânteilor care ar putea antrena imediat o explozie şi procedaţi la încărcarea într-un loc bine aerisit.

Riscuri de rănire gravă.

Înainte de a efectua orice acţiune în compartimentul motorului, trebuie să întrerupeţi contactul. OPRIRE, PORNIRE MOTOR.

Risc de rănire.

Manevraţi cu atenţie bateria deoarece conţine acid sulfuric care nu trebuie să intre în contact cu ochii sau cu pielea. Dacă un astfel de contact survine, spălaţi-vă cu apă din abundenţă. Dacă este nevoie, consultaţi un medic.

Ţineţi orice flacără, orice punct incandescent şi orice scânteie departe de elemenţii bateriei risc de explozie.

În momentul intervenţiilor în apropierea motorului, acesta poate fi cald. În plus, motoventilatorul poate porni în orice moment. Martorul luminos din compartimentul motor vă reaminteşte acest lucru.

Risc de rănire

Pornire cu bateria unui alt vehicul

Pentru a porni, dacă trebuie să utilizaţi bateria unui alt vehicul, procuraţi-vă cabluri electrice adecvate (cu aceeaşi secţiune) la un Reprezentant al mărcii sau, dacă posedaţi deja cabluri de demaraj, asiguraţi-vă de starea lor corespunzătoare.

Cele două baterii trebuie să aibă aceeaşi tensiune nominală: 12 volţi. Bateria care furnizează curent trebuie să aibă o capacitate (amperi-oră, Ah) cel puţin egală cu cea a bateriei descărcate.

Asiguraţi-vă că nu există niciun contact între cele două vehicule (risc de scurtcircuit în momentul legăturii polilor pozitivi). Întrerupeţi contactul vehiculului dumneavoastră.

Conectaţi cablul pozitiv (+A la borna 3, apoi la borna (+2 a bateriei care furnizează curentul.

Ataşaţi cablul negativ (-B la fişa (-1 a bateriei care furnizează curentul, apoi la masă (-4.

Porniţi motorul vehiculului care furnizează curentul şi adoptaţi o turaţie medie.

Dacă motorul vehiculului dvs. nu porneşte imediat, decuplaţi contactul şi aşteptaţi câteva secunde înainte de a repeta operaţia.

Cu motorul pornit, deconectaţi cablurile A şi B în ordine inversă (4 - 1 - 2 - 3).

Verificaţi să nu existe nici un contact între cablurile A şi B, iar cablul pozitiv A nu este în contact cu nici un element metalic al vehi- culului care furnizează curent.

Risc de răniri şi/sau de deteriorare a vehiculului.