Înapoi la listă

BANCHETE SPATE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Acces la locurile spate

Basculaţi mânerul 1 în direcţia înapoi pentru a coborî spătarul.

Pentru a remonta scaunul, readuceţi spătarul în poziţie.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Demontare banchetă

Pentru fiecare dintre banchete, ridicaţi levierele 2 situate în spatele fiecărei banchete. Pintenii 3 ies pentru a indica faptul că bancheta este deblocată.

Trageţi bancheta în spate astfel încât să degajaţi punctele de ancorare apoi ridicaţi-o pentru a o putea scoate.

Demontarea punctelor de ancorare este interzisă.

Masa banchetei este semnificativă (aproximativ 65kg). Pentru siguranţa dumneavoastră, vă rugăm să o manevraţi cu grijă.

Risc de rănire

Repunere banchetă

- Poziţionaţi ghidurile 4 pe şine în poziţie retrasă în raport cu punctele de ancorare;

- glisaţi bancheta spre înainte.

Bancheta se blochează automat.

Verificaţi ca pintenii roşii 3 să nu mai fie vizibili.

Este obligatoriu să poziţionaţi banchetele spate pe punctele de ancorare originale.

Utilizarea „banchete cu spatele la direcţia de deplasare” este interzisă în rulaj.

Banchetele din rândurile 2 şi 3 nu sunt interschimbabile, nu le forţaţi atunci când le remontaţi.

Risc de degradare.

În timpul manevrelor banchetei spate, asiguraţi-vă de curăţenia ancorărilor banchetei (ele nu trebuie să conţină pietriş, lavete sau orice alt element care ar putea împiedica blocarea corespunzătoare a banchetei).

Restricţie de utilizare

Este interzis să rulaţi cu un spătar sau un scaun rabatat în scaunul faţă în timp ce un pasager ocupă un scaun spate.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Verificaţi poziţionarea şi funcţionarea corespunzătoare a centurilor spate după orice manipulare a banchetei spate.

Notă specială pentru versiunile cu trei locuri

Această versiune diferă prin faptul că are tetiere şi centuri de securitate spate numai la scaunele laterale spate. Nu aşezaţi niciodată un pasager pe scaunul central spate.

Etichetele A vă informează că este interzisă aşezarea pasagerilor în zone diferite de scaunele furnizate.