Înapoi la listă

PANĂ DE PNEU, ROATĂ DE REZERVĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În caz de pană de pneu

În funcţie de vehicul, dispuneţi de o roată de rezervă sau de un kit de umflare a pneurilor (consultaţi paginile următoare).

Particularitate

Funcţia „sistem de supraveghere presiune pneuri” nu controlează roata de rezervă (roata înlocuită de roata de rezervă dispare de pe afişajul tabloului de bord).

Consultaţi paragraful „Sistem de control al presiunii pneurilor” din capitolul 2.

Dacă roata de rezervă a fost păstrată timp de mai mulţi ani, verificaţi-o la atelierul dumneavoastră pentru a vedea dacă mai corespunde şi dacă poate fi utilizată fără riscuri.

Vehicule echipate cu o roată de rezervă de mărime mai mică faţă de celelalte patru roţi:

- Nu montaţi niciodată mai mult de o roată de rezervă pe acelaşi vehicul.

- Roata în pană fiind mai lată decât roata de rezervă, înălţimea gărzii la sol a vehiculului este redusă.

- Înlocuiţi cât mai curând roata de rezervă cu o roată de aceeaşi dimensiune cu cea originală.

- În timpul utilizării, care trebuie să fie temporară, viteza de rulare nu trebuie să depăşească viteza indicată pe eticheta situată pe roată.

- Montarea acestei roţi poate modifica comportamentul obişnuit al vehiculului dumneavoastră. Evitaţi accelerările sau decelerările brutale şi reduceţi viteza în viraj.

- Dacă trebuie să utilizaţi lanţuri de zăpadă, montaţi roata de rezervă pe osia spate şi verificaţi presiunile de umflare.

Roată de rezervă A

Pentru a avea acces la ea:

- deschideţi hayonul;

- retrageţi planşeul mobil 1;

- scoateţi trusa de scule ridicând-o de mânere;

- defiletaţi fixarea centrală;

- atunci când vehiculul este echipat cu amplificator, puneţi-l deoparte;

Notă: aveţi grijă să nu loviţi amplificatorul sau să întrerupeţi circuitul acestuia;

- scoateţi roata de rezervă.

Nu atingeţi sistemul de eşapament.

Pericol de arsuri.

În caz de staţionare pe partea joasă a şoselei, trebuie să-i avertizaţi pe ceilalţi participanţi la trafic de prezenţa vehiculului dumneavoastră prin intermediul unui triunghi de presemnalizare sau al altor dispozitive prescrise de legislaţia locală a ţării în care vă găsiţi.

ÎNTREŢINERE PENTRU CLIENT : ROATĂ DE REZERVĂ ŞI SIGURANŢE