Înapoi la listă

SISTEM DE SUPRAVEGHERE PRESIUNE PNEURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dacă vehiculul este echipat cu funcția, acest sistem monitorizează presiunea anvelopelor.

Principiu de funcţionare

Fiecare roată (exceptând roata de rezervă) conţine un senzor în valva de umflare care măsoară periodic presiunea pneului.

Sistemul afişează pe tabloul de bord 1 presiunile curente şi alertează şoferul în caz de presiune insuficientă.

Reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:

- în cazul în care presiunea de referinţă a pneurilor trebuie modificată pentru a se adapta la condiţiile de utilizare (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...);

- după o permutare a roţilor (această practică este totuşi nerecomandată);

- după o schimbare a unei roţi.

Aceasta trebuie întotdeauna realizată după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor 4 pneuri.

Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).

În cazul în care vehiculul este echipat cu sistem de navigare, reiniţializarea se poate realiza şi de la ecranul multifuncţional 3. Selectaţi meniul „Vehicul”, „Presiune pneuri”.

Procedură de reiniţializare

Cu contactul pus, vehiculul oprit:

- apăsați în mod repetat și scurt comanda 2 pentru a selecta afișajul presiunii în anvelope și funcția „Presiune pneuri”;

- efectuaţi o apăsare lungă (aproximativ 3 secunde) pe comanda 2 pentru a lansa iniţializarea. Anvelopele intermitente urmate de mesajele „Memo. presiune pneuri iniţiată” și apoi „„Localizare pneuri în curs”” indică faptul că cererea de resetare a valorii de referință a presiunii pneurilor a fost confirmată.

Reiniţializarea poate avea nevoie de câteva minute de conducere.

Dacă reiniţializarea este urmată de trasee scurte, mesajul „„Localizare pneuri în curs”” poate rămâne afişat după mai multe porniri succesive.

Remarcă

Valoarea presiunii de referinţă nu poate fi mai mică decât cea recomandată şi indicată pe cantul uşii.

Afişaj

Afişajul 1 şi martorul luminos 4 de pe tabloul de bord semnalează eventualele defecte ale pneurilor (roată dezumflată, roată spartă, sistem scos din funcţiune…).

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie.

„Ajusteazăpresiune pneuri”

O roată B este afișată cu portocaliu, martorul luminos 4 se aprinde cu mesajul „Ajustează presiune pneuri”.

Acestea indică faptul că o roată este dezumflată.

Controlaţi şi, dacă este necesar, reajustaţi la rece presiunile celor patru roţi.

Martorul luminos 4 se stinge după câteva minute de condus.

„Pneu perforat”

O roată B este afișată în roșu, martorul luminos 4 se aprinde cu mesajul „Pneu perforat” și este emis un sunet beep. Acest mesaj apare împreună cu ® martorul luminos.

Acestea indică faptul că roata vizată este fisurată sau puternic subumflată. Înlocuiţio sau apelaţi la un Reprezentant al mărcii dacă ea este fisurată. Refaceţi presiunea pneurilor dacă roata este dezumflată.

„Verifică senzori presiune pneuri”

O roată A dispare, martorul luminos 4 clipește câteva secunde, apoi se aprinde continuu și apare mesajul „Verifică senzori presiune pneuri”.

Acest mesaj este însoţit de indicatorul luminos ©. Acestea indică faptul că cel puţin o roată nu este echipată cu senzori (de e. roata de rezervă). În celelalte situaţii, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Este posibil ca sistemul să nu detecteze pierderea bruscă a presiunii unui pneu (explozia unui pneu...).

„Localizare pneuri nereuşită”

Acest mesaj „Localizare pneuri nereuşită” apare atunci când conduceți, dacă una sau mai multe roți au fost echipate cu senzori care nu sunt recunoscuți de Renault.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Reajustare presiune pneuri

Presiunile trebuie să fie ajustate la rece (consultaţi eticheta situată pe cantul uşii şofer). Dacă presiunea din pneuri nu se poate verifica cand anvelopele sunt reci, trebuie să măriţi presiunile recomandate cu 0,2-0,3 bar (3 PSI).

Este strict interzis să dezumflaţi un pneu cald.

Înlocuire roţi/pneuri

Acest sistem necesită echipamente specifice (roţi, pneuri, ornamente...). PNEURI

Contactați un dealer autorizat pentru a monta anvelope noi și pentru a afla despre accesoriile disponibile compatibile cu sistemul și disponibile din rețeaua dvs. de dealeri: utilizarea oricărui alt accesoriu ar putea afecta funcționarea corectă a sistemului sau poate deteriora senzorul.

Roată de rezervă

Atunci când vehiculul este echipat cu aceasta, roata de rezervă nu posedă senzor.

Spray-uri de reparare pneu şi kit de umflare

Din cauza specificităţii valvelor, nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţeaua mărcii. KIT DE UMFLARE PNEURI

Schimbare roată

sistemul putând să aibă nevoie de mai multe minute în funcţie de rulaj, pentru o înregistrare corectă a poziţiilor roţilor şi a presiunilor, verificaţi presiunea pneurilor după orice intervenţie.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Totuşi, funcţia nu intervine în locul şoferului. Aceasta nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului. Verificaţi presiunea pneurilor, inclusiv a roţii de rezervă, o dată pe lună.