Înapoi la listă

SCAUNE FAŢĂ: funcţii

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cu ajutorul ecranului multifuncţional, în funcţie de vehicul, puteţi accesa un număr de funcţii ale scaunelor.

Pentru vehiculele echipate corespunzător, contactorul 1 oferă acces la meniul scaunelor de pe ecranul multifuncţional.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi instrucţiunile echipamentului multimedia.

Masaj

Puteţi activa funcţia de masaj pentru scaunul şoferului.

Folosind ecranul multifuncţional, selectaţi meniul „Vehicul”, „Scaune” şi apoi „Masaj”.

Răsfoiţi meniul pentru:

- a selecta tipul de masaj (Tonic, Relaxant sau Lombar);

- a regla intensitatea (+ sau -);

- a regla viteza (+ sau -);

- a reseta reglajele selectate. Apăsaţi pe 2, apoi pe „Reiniţializare”;

- a activa/dezactiva funcţia de masaj a scaunului (ON sau OFF).

Reglaje

Folosind ecranul multifuncţional, selectaţi meniul „Vehicul”, „Scaune” şi apoi „SETĂRI”

Puteţi activa sau dezactiva următoarele elemente:

- facilitate de acces pentru şofer;

- feedback vizual al mişcării curente.

Facilitate de acces pentru şofer

Apăsaţi pe „ON” sau „OFF” pentru a activa sau a dezactiva această funcţie.

Dacă această funcţie este activată, scaunul se retrage automat când şoferul iese din vehicul şi revine pe poziţie când se apasă butonul de pornire.

Poziţie

Puteţi memora șase profile din ecranul multifuncţional (consultaţi instrucțiunile pentru echipamentul multimedia).

Fiecare profil include poziţia de conducere pentru scaunul şoferului.

Poziția de conducere include setările pentru baza și spătarul scaunului șoferului și, în funcție de vehicul, oglinzile ușii.

Memorarea poziţiei de conducere şi revenirea la poziţia de conducere, prin apăsare pe butoane, sunt posibile:

- cartelă RENAULT „mâini libere” detectată;

- când uşa şoferului este deschisă.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste manipulări cu vehiculul oprit.

Memorare poziţie de conducere

- Reglaţi scaunul cu ajutorul contactoarelor 34 şi 5 (consultaţi pagina anterioară);

- reglaţi retrovizoarele exterioare;

- de pe ecranul multifuncţional, selectaţi meniul „Vehicul”, „Scaune”, „SETĂRI”, apoi „Poziţie” şi selectaţi „Salvare”.

Poziţiile retrovizoarelor exterioare la deplasarea înainte, în marşarier şi poziţiile scaunului şoferului sunt memorate.

Revenire la poziţia de conducere

Cu vehiculul staţionat, folosind ecranul multifuncţional, selectaţi meniul „Vehicul”,”Scaune”,”SETĂRI”, apoi „Poziţie”, selectaţi „Reapelare” şi validaţi.

Notă: mementoul poziției de conducere salvate este întrerupt dacă unul dintre butoanele de reglare a scaunului este apăsat în timpul mementoului.

În rulaj, nu este posibil să procedaţi la o revenire a poziţiei de conducere.