Înapoi la listă

SCAUNE FAŢĂ CU COMENZI MANUALE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pentru a avansa sau a retrage scaunul

Ridicaţi mânerul 1 pentru a debloca. În poziţia aleasă, eliberaţi-o şi asiguraţi-vă de blocarea corespunzătoare a scaunului.

Pentru a ridica sau a coborî perna scaunului

Manevraţi levierul 2 de câte ori este necesar în sus sau în jos.

Pentru a înclina spătarul

Ridicaţi levierul 3 şi basculaţi spătarul până în poziţia dorită.

Scaune cu încălzire

Cu contactul pus

- prima apăsare a contactorului 4 de pe scaunul dorit activează sistemul de încălzire la putere maximă.

Ambii martori luminoşi integraţi în contactor se aprind;

- o a doua apăsare scade încălzirea la putere minimă. Un martorul luminos integrat se aprinde;

- a treia apăsare opreşte încălzirea.

Anomalie de funcţionare

Atunci când se detectează o anomalie de funcţionare, clipesc martorii luminoşi integraţi în comutatorul 4 pentru scaunul vizat.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Din motive de securitate, efectuaţi aceste reglaje cu vehiculul oprit.

Pentru a nu împiedica eficacitatea centurilor de securitate, vă recomandăm să nu înclinaţi prea mult spătarele scaunelor în spate.

Nici un obiect nu trebuie să se găsească pe planşeu (partea din faţa şoferului): în cazul unei frânări bruşte, aceste obiecte riscă să alunece sub pedalier şi să împiedice utilizarea sa.