SECURITATE COPIL: dezactivare, activare airbag pasager faţă

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dezactivare airbags pasager faţă

(pentru vehiculele dotate cu acestea)

Înainte de a instala un scaun pentru copil pe scaunul pasagerului faţă:

- asiguraţi-vă că scaunul pentru copil poate fi instalat pe acest scaun;

- este obligatoriu să dezactivaţi airbag-ul pentru un scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare.

Pentru a dezactiva airbag-ul: cu vehiculul oprit, contactul întrerupt, împingeţi şi rotiţi zăvorul 1 la poziţia OFF.

Cu contactul pus, verificaţi obligatoriu dacă martorul luminos ] de pe afişajul 2 este aprins şi, în funcţie de vehicul, dacă se afişează mesajul „airbag pasager dezactivat”.

Acest indicator luminos rămâne aprins în permanenţă pentru a vă confirma că puteţi instala un scaun pentru copil.

Activarea sau dezactivarea airbagului pasagerului trebuie făcută cu contactul decuplat şi cu vehiculul oprit.

În caz de manipulare cu vehiculul în rulare, martorii luminoşi å şi © se aprind.

Pentru a regăsi starea airbag-ului conform poziţiei zăvorului, întrerupeţi contactul şi apoi repuneţi-l.

PERICOL

Datorită incompatibilităţii între deschiderea airbag-ului pasager faţă şi poziţionarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare, NU INSTALAŢI NICIODATĂ un sistem de reţinere pentru copil cu faţa spre înapoi pe un scaun protejat cu un AIRBAG frontal ACTIVAT. Aceasta poate provoca DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ A COPILULUI.

Marcajele de pe planşa de bord şi etichetele A de pe fiecare parte a parasolarului pasager 3 (după exemplul etichetei de mai sus), vă amintesc aceste instrucţiuni.

PERICOL

Datorită incompatibilităţii între deschiderea airbag-ului pasager faţă şi poziţionarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare, NU INSTALAŢI NICIODATĂ un sistem de reţinere pentru copil cu faţa spre înapoi pe un scaun protejat cu un AIRBAG frontal ACTIVAT. Aceasta poate provoca DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ A COPILULUI.

Activare airbag-uri pasager faţă

După ce aţi scos scaunul pentru copil de pe scaunul pasager faţă, reactivaţi airbags pentru a asigura protecţia pasagerului faţă în caz de şoc.

Pentru a reactiva air bag-ul: cu vehiculul oprit şi cu contactul întrerupt, împingeţi şi rotiţi zăvorul 1 la poziţia ON.

Cu contactul pus, verificaţi obligatoriu dacă martorul luminos ] este stins şi dacă martorul luminos se aprinde pe afişajul 2 timp de aproximativ 1 minut după fiecare pornire.

Airbag-ul pasagerului din faţă este activat.

Anomalii de funcţionare

În caz de anomalie a sistemului de activare / dezactivare a airbags pasager faţă, instalarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de deplasare pe scaunul faţă este interzisă.

Instalarea oricărui alt pasager nu este recomandată.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii.

Activarea sau dezactivarea airbagului pasagerului trebuie făcută doar atunci când vehiculul este staţionat, iar contactul este decuplat.

În caz de manipulare cu vehiculul în rulare, martorii luminoşi å şi © se aprind.

Pentru a regăsi starea airbag-ului conform poziţiei zăvorului, întrerupeţi contactul şi apoi repuneţi-l.