Înapoi la listă

REGULATOR DE VITEZĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulatorul de viteză este o funcţie care vă ajută să vă menţineţi viteza de rulare la o valoare constantă pe care o veţi alege, numită viteză de reglare.

Această viteză de reglare este modificabilă în mod continuu pornind de la 30 km/h.

Comenzi

1 Contactor general Pornit/Oprit.

2 Comandă pentru:

a activare, memorare şi creştere a vitezei de croazieră (+);

b variaţie descrescătoare a vitezei de reglare (-).

3 Activare cu revenire a vitezei de reglare memorată (R).

4 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei de reglare) (O).

Funcţia regulator de viteză nu acţionează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Nu poate înlocui în nicio situaţie responsabilitatea şoferului de a respecta limitele de viteză sau vigilenţa acestuia. Şoferul trebuie să menţină în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Regulatorul de viteză nu trebuie utilizat atunci când circulaţia este densă, pe drum sinuos sau alunecos (polei, acvaplanare, pietriş) şi atunci când condiţiile meteorologice sunt defavorabile (ceaţă, ploaie, vânt lateral…).

Risc de accident.

Activare

Apăsaţi contactorul 1 de pe partea .

Martorul luminos se aprinde în verde şi mesajul „Verifică tempomatul” apare pe tabloul de bord însoţit de liniuţe pentru a indica faptul că funcţia regulator este activată şi în aşteptarea unei viteze de reglare.

Reglare viteză

La viteză constantă (mai mare de cca 30 km/h), apăsaţi pe contactorul 2 de pe partea a (+): funcţia este activată şi viteza curentă este memorată.

Viteza de reglare înlocuieşte liniuţele, iar funcţia de reglare este confirmată prin afişarea în verde a vitezei de reglare şi a mesajului „Verifică tempomatul”, pe lângă martorul luminos .

Dacă încercaţi să activaţi funcţia la o viteză mai mică de 30 km/h, se afişează mesajul „Viteză invalidă” şi funcţia rămâne inactivă.

Conducere

Atunci când o viteză de reglare este memorată şi reglarea este activată, piciorul dumneavoastră poate fi ridicat de pe pedala de acceleraţie.

Atenţie, vă recomandăm cu insistenţă să ţineţi picioarele în apropierea pedalelor pentru a fi pregătit să interveniţi în caz de urgenţă.

Variaţie a vitezei de reglare

Puteţi schimba viteza de reglare, apăsând succesiv pe contactorul 2:

- de pe partea a (+) pentru a mări viteza;

- de pe partea b (-) pentru a scădea viteza.

Depăşire a vitezei de reglare

În orice moment, este posibil să depăşiţi viteza setată acţionând asupra pedalei de acceleraţie. În timpul depăşirii, viteza de reglare luminează roşu intermitent pe tabloul de bord.

Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: după câteva secunde, vehiculul revine automat la viteza de croazieră setată.

Imposibilitate pentru funcţie de a menţine viteza de reglare

În caz de rampă sau de pantă abruptă, viteza de croazieră nu poate fi menţinută de către sistem: viteza memorată clipeşte în roşu pe tabloul de bord pentru a vă informa în acest sens.

Funcţia regulator de viteză nu acţionează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia este pusă în stare de veghe atunci când acţionaţi asupra:

- contactorului 4 (O);

- pedala de frână;

- pedala de ambreiaj sau trecerea în poziţie neutră pentru vehiculele cu cutie de viteze automată.

În cele trei cazuri, viteza de reglare rămâne memorată şi mesajul „Memorat” însoţit de această viteză apare pe tabloul de bord.

Punerea în stare de veghe este confirmată prin afişarea în gri a vitezei de reglare şi apariţia mesajului „Memorat”.

Revenire la viteza de reglare

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi, după ce v-aţi asigurat că, condiţiile de circulaţie sunt adaptate (trafic, starea şoselei, condiţii meteorologice…). Apăsaţi pe contactorul 3 (R) dacă viteza vehiculului este mai mare de 30 km/h.

În momentul revenirii la viteza memorată, activarea regulatorului este confirmată prin afişarea în verde a vitezei de reglare şi apariţia mesajului „Verifică tempomatul”.

Notă: dacă viteza înregistrată anterior este mult mai mare decât viteza curentă, vehiculul va accelera puternic până la acest prag.

Atunci când funcţia regulatorului de viteză este trecută în starea de veghe, apăsarea contactorului 2 de pe partea a (+) reactivează funcţia regulatorului de viteză fără a ţine cont de viteza memorată: este luată în considerare viteza la care rulează vehiculul.

Oprire funcţie

Funcţia regulator de viteză este întreruptă atunci când acţionaţi asupra contactorului 1, în acest caz nu mai există viteză memorată. Stingerea martorului luminos verde şi a mesajului asociat de pe tabloul de bord confirmă dezactivarea funcţiei.

Punerea în stare de veghe sau oprirea funcţiei regulator de viteză nu antrenează diminuarea rapidă a vitezei: trebuie să frânaţi prin apăsare pe pedala de frână.