PARTICULARITĂŢI VERSIUNI DIESEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Turaţie motor diesel

Motoarele diesel au un echipament de injecţie care nu permite nici o depăşire a turaţiei motorului oricare ar fi viteza angajată.

Dacă mesajul „Verifică sistem antipoluare” se afişează însoţit de martorii luminoşi Ä şi ©, consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

În rulaj, în funcţie de calitatea carburantului utilizat, poate să apară în mod excepţional fum alb.

Acesta este datorat curăţării automate a filtrului de particule şi este fără consecinţă asupra comportamentului vehiculului.

Pană de carburant

După umplerea efectuată în urma epuizării complete a carburantului,este necesar să reamorsaţi circuitul de carburant: REZERVOR DE CARBURANT

Etichetă de opacitate a fumului de la motor

Veţi găsi informaţiile 1 pe eticheta A lipită în interiorul compartimentului motorului sau, în funcţie de vehicul, pe plăcuţa de identificare a vehiculului PLĂCUŢE DE IDENTIFICARE VEHICUL.

1 Emisii eşapament Diesel.

Precauţii pe timp de iarnă

Pentru a evita orice incident pe perioada geroasă:

- aveţi grijă ca bateria dumneavoastră să fie întotdeauna bine încărcată,

- aveţi grijă să nu lăsaţi nivelul de motorină să scadă prea mult în rezervor pentru a evita condensarea vaporilor de apă care se pot acumula pe fundul rezervorului.

Nu staţionaţi şi nu porniţi motorul în locuri în care se află substanţe sau materiale inflamabile precum iarbă sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eşapament cald.

Filtru de particule

Filtrul de particule este utilizat pentru tratarea gazelor de eşapament de la motoarele diesel.

În funcţie de vehicul, martorul luminos afişat pe tabloul de bord indică faptul că filtrul este înfundat şi necesită curăţare.

Pentru aceasta, atunci când este afişat martorul luminos , continuaţi să rulaţi în funcţie de condiţiile de circulaţie şi respectaţi limita de viteză până la stingerea martorului luminos. Dacă este posibil, nu lăsaţi turaţia motorului să scadă sub 2000 rot/min.

După aproximativ 10-20 de minute, martorul luminos ar trebui să se stingă.

Afişarea pe tabloul de bord poate fi însoțită de o creştere a turaţiei motorului şi de intrarea în funcţiune a sistemului de răcire pentru a curăţa filtrul de particule.

Notă: martorul luminos poate reapărea în cazul în care condiţiile de conducere nu sunt îndeplinite în totalitate în ceea ce priveşte curăţarea filtrului. Dacă vehiculul este oprit sau atunci când turaţia motorului scade sub 2 000 rot/min înainte de martorul luminos să se stingă, poate fi necesară repetarea operaţiei.

Dacă filtrul este saturat, martorul luminos © şi, în funcţie de vehicul, martorul luminos vor apărea pe tabloul de bord, însoţiţi de mesajul „Verifică injecţia”. În acest caz consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Dacă martorul luminos ® şi, în funcţie de vehicul, martorul luminos apar însoţiţi de mesajul „Pericol avarie motor”, opriţi vehiculul, opriţi motorul şi contactaţi un reprezentant al mărcii.

Pentru a facilita regenerarea filtrului de particule, conduceţi mai mult timp (cel puţin 20 de minute) pe drumuri principale la intervale de 200 de kilometri.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Opriţi motorul şi nu îl mai porniţi. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.