Înapoi la listă

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Levier de selectare 1

P: parcare

R: marşarier

N: punct mort

D: mod automat

M: mod manual

Notă: Apăsați butonul 2 pentru a trece din poziția D sau N în R sau P.

3: afişare a raportului de cutie cuplat în mod manual.

Pornire

Cu levierul de selectare 1 în poziţia P, puneţi contactul.

Pentru a părăsi poziţia P, este obligatoriu să apăsaţi pe pedala de frână înainte de a apăsa butonul de deblocare 2.

Cu piciorul pe pedala de frână (martorul luminos Ó de pe afişajul 3 se stinge), deplasaţi maneta din poziţia P.

Cuplarea levierului în poziţia D sau R nu trebuie făcută decât la oprire, cu piciorul pe frână şi cu pedala de acceleraţie ridicată.

Conducere în mod automat

Angajaţi levierul 1 în poziţia D.

În majoritatea condiţiilor de drum întâlnite, nu va mai trebui să acţionaţi levierul: rapoartele se schimbă automat, la momentul potrivit şi la cea mai potrivită turaţie a motorului, deoarece sistemul automat ia în calcul sarcina vehiculului şi profilul drumului, adaptându-se la stilul de conducere ales de dvs.

Conducere economică

Pe drum, lăsaţi întotdeauna levierul în poziţia D, pedala de acceleraţie fiind menţinută puţin apăsată, raporturile vor trece automat la o turaţie motor mai mică.

Accelerări şi depăşiri

Apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (până ce depăşiţi punctul dur al pedalei).

Aceasta vă va permite, în funcţie de posibilităţile motorului, să treceţi într-un raport optim inferior.

Conducere în mod manual

Cu levierul de selectare 1 în poziţia D, aduceţi levierul spre stânga.

Impulsuri succesive pe levier permit să schimbaţi raporturile de viteză manual:

- pentru a trece în raporturi de viteză inferioare, împingeţi spre înainte;

- pentru a trece în raporturile de viteză superioare, împingeţi spre înapoi.

Raportul de viteză cuplat apare pe afişajul de pe tabloul de bord.

Cazuri particulare

În anumite condiții de conducere (de exemplu, protecția motorului, funcționarea programului electronic de stabilitate: sistemul automat poate schimba viteza automat.

De asemenea, pentru a evita „manevrele greşite”, schimbarea raportului poate fi refuzată de „automatism”: în acest caz afişajul raportului clipeşte câteva secunde pentru a vă avertiza de aceasta.

Situaţii excepţionale

- Dacă profilul drumului şi sinuozitatea sa nu permit menţinerea în mod automat (de exemplu: la munte), este recomandat să treceţi în mod manual. Aceasta pentru a evita schimbările de viteză succesive solicitate de „ automatism ” la urcare, şi pentru a obţine o frânare motor în caz de coborâri prelungite.

- Pe timp foarte rece, pentru a evita oprirea bruscă a motorului, aşteptaţi câteva secunde înainte de a părăsi poziţia P sau N şi de a cupla levierul în D sau R.

La urcare, pentru a rămâne oprit, nu lăsaţi piciorul pe pedala de acceleraţie.

Risc de supraîncălzire a cutiei de viteze automate.

Staţionare vehicul

Atunci când vehiculul este staţionat, ţinând piciorul pe frână, plasaţi levierul în poziţia P: cutia de viteze se află în punctul mort şi roţile motoare sunt blocate mecanic de către transmisie.

Cuplaţi frâna de parcare sau, în funcţie de vehicul, asiguraţi-vă că frâna de parcare asistată este cuplată.

Poziţia P trebuie cuplată numai la oprirea completă a vehiculului.

În caz de şoc pe partea inferioară a caroseriei vehiculului în timpul unei manevrări (de exemplu: contact cu o bornă, un trotuar supraînălţat sau orice alt mobilier urban) puteţi deteriora vehiculul (de exemplu: deformare a unei osii).

Pentru a evita orice risc de accident, controlaţi vehiculul la un Reprezentant al mărcii.

Perioadă de întreţinere

Consultaţi documentul de întreţinere al vehiculului sau consultaţi un reprezentant al mărcii pentru a verifica dacă este necesară întreţinere planificată pentru cutia de viteze automată.

Dacă aceasta nu necesită întreţinere, nu este necesar să completaţi nivelul de ulei.

Anomalie de funcţionare

- în rulare, dacă mesajul „cutie de viteze de controlat” apare pe tabloul de bord, el indică o defecţiune.

Consultaţi cât mai curând un Reprezentant al mărcii ;

- în rulare, dacă mesajul „cutie viteze supraîncălzită” apare pe tabloul de bord, opriţi-vă de îndată ce este posibil pentru a lăsa cutia de viteze să se răcească şi până la dispariţia mesajului;

- Dacă un vehicul cu cutie de viteze automată se defectează, REMORCARE: depanare

Din motive de securitate, nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului.

La pornire, în cazul în care levierul este blocat în poziţia P în timp ce apăsaţi pe pedala de frână, există posibilitatea să eliberaţi manual levierul. Pentru a face acest lucru, declipsaţi clapeta 4, apoi introduceţi o sculă (cu tijă rigidă) în orificiu şi apăsaţi simultan pe butonul 2 pentru a debloca maneta.

Consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.