Înapoi la listă

FRÂNARE ACTIVĂ DE URGENŢĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Frânare activă de urgenţă

Sistemul prezintă două tipuri: În funcţie de vehicul, unul dintre cele două sisteme este prevăzut în vehicul.

- Sistem A

- Sistem B

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Sistemul A este compus din senzorul radar 1 şi camera faţă 2.

Puteţi afla dacă vehiculul dvs. este echipat cu sistemul A după forma zonei camerei faţă.

Dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu sistemul A, consultaţi paragraful „Sistem A” din paginile următoare.

Notă: senzorul radar 1 este amplasat în spatele barei paraşoc faţă. Este dificil să identificaţi prezenţa radarului.

Sistemul B utilizează senzorul cameră-radar 3.

Puteţi afla dacă vehiculul dvs. este echipat cu sistemul B după forma zonei senzorului camerei-radar.

Dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu sistemul B, consultaţi paragraful „Sistem B” din paginile următoare.

Sistem A

Principiu de funcţionare

Cu ajutorul senzorului radar, sistemul calculează distanţa până la vehiculul din faţă şi avertizează şoferul dacă există risc de coliziune frontală. Acesta poate frâna vehiculul pentru a limita avariile produse de o coliziune.

Notă: asiguraţi-vă că radarul 1 nu este acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă etc. sau prin montarea de accesorii, cum ar fi barele paraşoc).

Operaţie

În mers (viteză între 30 şi 140 km/h), dacă există un risc de coliziune cu vehiculul din faţă, indicatorul 4 luminează roşu pe tabloul de bord, fiind însoţit de un semnal sonor.

Dacă şoferul apasă pedala de frână şi sistemul detectează în continuare un risc de coliziune, forţa de frânare este accentuată. Dacă şoferul nu reacţionează în urma alertei şi coliziunea devine iminentă, sistemul acţionează frânarea.

Activarea, dezactivarea sistemului

La vehiculele echipate cu sistem de navigare

De pe ecranul multifuncţional 5, selectaţi meniul „VEHICUL”, „Asistenţă la conducere”, „Frânare activă” apoi alegeţi „ON” sau „OFF”.

Puteţi accesa meniul „Asistenţă la conducere” direct prin intermediul butonului 6 .

Sistem A(continuare)

La vehiculele care nu sunt echipate cu sistem de navigare

- cu vehiculul oprit, apăsaţi lung pe contactorul 7 OK pentru a accesa meniul de reglare;

- apăsaţi de mai multe ori succesiv pe comanda 8 în sus sau în jos până ajungeţi la meniul „Asistenţă la conducere”. Apăsaţi contactorul 7 OK;

- apăsaţi de mai multe ori succesiv pe comanda 8 în sus sau în jos până ajungeţi la meniul „Frânare activă” şi apoi pe contactorul 7 OK.

Apăsaţi din nou pe butonul 7 OK pentru a activa sau dezactiva funcţia:

= funcţie activată

< funcţie dezactivată

La dezactivarea sistemului, pe tabloul de bord se aprinde martorul luminos . Sistemul se reactivează la fiecare repunere sub contact a vehiculului.

Condiţii de neactivare a sistemului

Sistemul nu se poate activa:

- dacă schimbătorul cutiei de viteze este în poziţie neutră;

- dacă frâna de parcare este activată;

- în timpul virajului:

- Pentru vehicule cu 4 roţi motoare, atunci când controlul electronic al stabilităţii (ESC) cu controlul subvirării şi sistemul antipatinare sunt dezactivate (consultaţi paragraful „Controlul electronic al stabilităţii (ESC) cu control al subvirării şi sistem antipatinare” din paginile anterioare). Martorul luminos se aprinde.

Anomalie de funcţionare

Când sistemul detectează o defecțiune de funcționare, luminile martorului luminos se aprinde pe tabloul de bord, cu mesajul „Frânare activă deconectată”.

Există două posibilităţi:

- sistemul este întrerupt temporar (de exemplu: radar acoperit de murdărie, noroi, zăpadă etc.). În acest caz, parcaţi vehiculul şi opriţi motorul. Curăţaţi zona de detectare a radarului. La următoarea pornire a motorului, martorul luminos şi mesajul se sting.

- dacă nu este cazul, acest lucru poate apărea din altă cauză; contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Sistemul A detectează numai vehiculele care rulează în acelaşi sens de mers. Este posibil ca sistemul să nu detecteze în special motocicliştii din cauza dificultăţii de a le prevedea traiectoria.

Frânare activă de urgenţă

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului. Declanşarea acestei funcţii poate fi întârziată sau împiedicată atunci când sistemul detectează semne clare de control al vehiculului de către şofer (acţionare volan, pedale etc.).

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea radar-cameră sau alinierea radarului poate fi modificată, funcţionarea acesteia putând fi, astfel, afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în zona în care se află radarul-camera sau radarul (reparaţii, înlocuiri, modificări la parbriz etc.) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

- Este interzisă montarea de accesorii care ar putea să acopere radarul (bare paraşoc etc.).

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Situaţii de perturbare a sistemului

Funcţionarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiţii precum:

- un mediu complex (pod metalic, tunel etc.);

- condiții meteorologice nefavorabile (zăpadă, grindină, polei etc.).

Risc de frânare intempestivă.

Limitarea funcţionării sistemului

- Sistemul nu reacţionează decât în cazul vehiculelor mobile sau care au fost considerate mobile.

- Zona radarului trebuie să rămână curată şi nemodificată, pentru a garanta buna funcţionare a sistemului.

- În cazul vehiculelor de gabarit mic, precum motociclete, biciclete sau pietoni, este posibil ca sistemul să nu reacţioneze la fel de eficient ca în cazul celorlalte vehicule.

- Sistemul poate să nu funcţioneze în mod corespunzător atunci când suprafaţa şoselei este alunecoasă (ploaie, zăpadă, polei etc.).

Dezactivare funcţie

Trebuie să dezactivaţi funcţia dacă:

- partea din faţă a vehiculului a suferit un impact sau a fost deteriorată;

- vehiculul este remorcat (depanare).

Întreruperea funcţiei

Puteţi întrerupe funcţia de frânare activă în orice moment, apăsând rapid pe pedala de acceleraţie sau prin rotirea volanului de direcţie ca manevră de evitare.

În cazul în care sistemul funcţionează anormal, dezactivaţi-l şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

Sistem B

Principiu de funcţionare

Folosind informaţiile furnizate de camera-radar, sistemul calculează distanţa până la vehiculul din faţă şi pietonii din jur.

Sistemul avertizează şoferul în caz de risc de coliziune frontală. Acesta poate frâna vehiculul pentru a limita avariile produse de o coliziune.

Notă: aveţi grijă ca parbrizul să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.).

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Detectarea pietonilor

Operaţie

În timpul rulării (viteză cuprinsă între 7 km/h şi 60 km/h), dacă există risc de coliziune cu un pieton, martorul luminos 9 este afişat în roşu pe tabloul de bord şi este însoţit de un semnal sonor.

Atunci când ciocnirea este iminentă, sistemul acţionează frânarea.

Sistemul poate aplica frânarea maximă.

Acest sistem aplică frânarea maximă a vehiculului

Pentru securitatea dumneavoastră, purtaţi întotdeauna centura de siguranţă în timpul deplasărilor cu vehiculul şi asiguraţi-vă că este încărcată, astfel încât niciun obiect să nu poată fi proiectat în faţă şi să lovească pasagerii.

Sistem B (continuare)

Detectarea vehiculelor

Operaţie

Când conduceți (viteza între aproximativ 7 și 160 km/h, dacă există riscul de coliziune cu vehiculul din față, sistemul:

- vă avertizează în privinţa riscului de coliziune:

Martorul luminos 4 este afişat în roşu pe tabloul de bord şi este însoţit de un semnal sonor.

Dacă şoferul apasă pedala de frână şi sistemul detectează în continuare un risc de coliziune, forţa de frânare este accentuată.

- declanşează frânarea:

dacă şoferul nu reacţionează ca urmare a alertei şi coliziunea devine iminentă.

Puteţi să întrerupeţi frânarea în orice moment în modul următor:

- atingând pedala de acceleraţie;

sau

- rotind volanul pentru o manevră de evitare.

Particularităţi

Atunci când viteza vehiculului:

- este mai mic de 45 km/h aproximativ, avertizarea și frânarea sunt activate în același timp;

- este între aproximativ 45 km/h şi 80 km/h, alerta este activată. Frânarea se declanşează doar dacă vehiculul din faţă este în mişcare. Frânarea nu este activată pentru vehicule staţionate;

- este între aproximativ 80 km/h și 160 km/h, avertizarea și frânarea se declanșează numai dacă vehiculul care vă precedă se deplasează. Avertizarea și frânarea nu sunt activate pentru vehiculele staționare;

- este mai mare de 160 km/h, sistemul nu este activ.

Sistem B (continuare)

Activarea, dezactivarea sistemului

La vehiculele echipate cu sistem de navigare

De pe ecranul multifuncţional 5, selectaţi meniul „Vehicul”, „Asistenţă la conducere”, „Frânare activă” apoi alegeţi „ON” sau „OFF”.

Puteţi accesa meniul „Asistenţă la conducere” direct prin intermediul butonului 6 .

La vehiculele care nu sunt echipate cu sistem de navigare

- cu vehiculul oprit, apăsaţi lung pe contactorul 7 OK pentru a accesa meniul de reglare;

- apăsaţi de mai multe ori succesiv pe comanda 8 în sus sau în jos până ajungeţi la meniul „Asistenţă la conducere”. Apăsaţi pe contactorul 7 OK;

- apăsaţi de mai multe ori succesiv pe comanda 7 în sus sau în jos până ajungeţi la meniul „Frânare activă” şi apoi pe butonul 7 OK.

Apăsaţi din nou pe butonul 8 OK pentru a activa sau dezactiva funcţia:

= funcţie activată

< funcţie dezactivată

La dezactivarea sistemului, pe tabloul de bord se aprinde martorul luminos . Sistemul se reactivează la fiecare repunere sub contact a vehiculului.

Sistem B (continuare)

Condiţii de neactivare a sistemului

Sistemul nu se poate activa:

- dacă maneta cutiei de viteze este în poziţie neutră (în punctul mort);

- dacă frâna de parcare este aplicată;

- într-un viraj.

În general, dacă şoferul dă semne că este atent (acţionare volan, pedale etc.), sistemul întârzie să se activeze sau nu se activează.

Temporar nedisponibil

Când sistemul detectează o indisponibilitate temporară, lampa de avertizare se aprinde pe tabloul de bord însoțit de mesajul „Frânare activă: senzor orb” sau, în funcție de vehicul, „Cameră radar: fără vizibilitate”.

Cauzele posibile sunt:

- sistemul este orbit temporar (orbire de la soare, luminile de întâlnire, condiţii meteorologice nefavorabile etc.). Sistemul va fi operaţional din nou atunci când condiţiile de vizibilitate se îmbunătăţesc.

- Sistemul este întrerupt temporar (de exemplu: parbriz acoperit de murdărie, gheaţă, zăpadă etc.). În acest caz, parcaţi vehiculul şi opriţi motorul. Curăţaţi parbrizul. La următoarea pornire a motorului, martorul luminos şi mesajul se sting.

- Dacă nu este cazul, acest lucru poate apărea din altă cauză; contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Anomalie de funcţionare

Când sistemul detectează o defecțiune de funcționare, luminile martorului luminos se aprinde pe tabloul de bord, cu mesajul „Frânare activă deconectată”.

Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Frânare activă de urgenţă

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului. Declanşarea acestei funcţii poate fi întârziată sau împiedicată atunci când sistemul detectează semne clare de control al vehiculului de către şofer (rotirea volanului, apăsarea pedalelor etc.).

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea radar-cameră sau alinierea radarului poate fi modificată, funcţionarea acesteia putând fi, astfel, afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un Reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în zona în care se află radarul-camera sau radarul (reparaţii, înlocuiri, modificări la parbriz etc.) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Situaţii de perturbare a sistemului

Funcţionarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiţii precum:

- un mediu complex (pod metalic, tunel etc.);

- condiţii meteo nefavorabile (ninsoare, grindină, polei etc.);

- vizibilitate redusă (noapte, ceaţă etc.);

- contrast slab între obiect (vehicul, pieton etc.) și zona înconjurătoare (de exemplu, pieton îmbrăcat în alb situat într-o zonă cu zăpadă etc.);

- orbirea (soare orbitor, luminile vehiculelor ce vin din sens opus etc.);

- parbriz acoperit (murdărie, gheaţă zăpadă, condens etc.).

Risc de frânare intempestivă.

Limitarea funcţionării sistemului

- Un vehicul care circulă din sens invers nu declanşează nicio alertă şi nicio acţiune asupra funcţionării sistemului.

- Zona radar-cameră de pe parbriz trebuie să rămână curată şi nemodificată, pentru a garanta buna funcţionare a sistemului.

- În cazul vehiculelor de gabarit mic, precum motociclete sau biciclete, este posibil ca sistemul să nu reacţioneze la fel de eficient precum în cazul celorlalte vehicule.

- Sistemul poate să nu funcţioneze în mod corespunzător atunci când suprafaţa şoselei este alunecoasă (ploaie, zăpadă, polei etc.).

- Pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare, Sistemul B trebuie să distingă conturul complet al pietonului. Aşadar, sistemul nu poate detecta:

- Pietoni în întuneric sau în condiţii de iluminare slabă;

- Pietoni parţial vizibili;

- Pietoni cu mai puţin de aproximativ 80 cm în înălţime;

- Pieton care transportă obiecte mari.

Dezactivare funcţie

Trebuie să dezactivaţi funcţia dacă:

- zona radar-cameră a fost deteriorată (pe partea parbrizului sau pe partea retrovizorului interior);

- vehiculul este remorcat (depanare);

- parbrizul este fisurat sau deformat (nu efectuaţi reparaţii la această zonă a parbrizului; schimbaţi-l la un Reprezentant al mărcii).

Întreruperea funcţiei

Puteţi întrerupe funcţia de frânare activă în orice moment, apăsând rapid pe pedala de acceleraţie sau prin rotirea volanului de direcţie ca manevră de evitare.

În cazul în care sistemul funcţionează anormal, dezactivaţi-l şi consultaţi un reprezentant al mărcii.