Înapoi la listă

FUNCŢIE LIMITATOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Limitatorul de viteză este o funcţie care vă ajută să nu depăşiţi o viteză de rulare pe care o veţi fi ales, numită viteză limitată.

Dacă doriți, puteți asocia limitatorul de viteză și funcția „Alertă de depășire viteză”. ALERTĂ DE DEPĂŞIRE A VITEZEI

Comenzi

1 Contactor general Pornit/Oprit.

2 Comandă pentru:

a activare, memorare şi variaţie crescătoare a limitei de viteză (+);

b variaţie descrescătoare a limitei de viteză (-).

3 Activare cu revenire la viteza limitată memorată (R).

4 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei limitate) (O).

Activare

Apăsaţi contactorul 1 parte . Martorul luminos se aprinde oranj şi mesajul „Limitator viteză” apare pe tabloul de bord însoţit de liniuţe pentru a indica faptul că funcţia limitator de viteză este activată şi în aşteptarea înregistrării unei viteze de limitare.

Pentru a memora viteza curentă, apăsați contactorul 2 în lateral a (+): viteza limitată va înlocui liniuțele.

Viteza minimă înregistrată va fi de 30 km/h.

Conducere

Când este memorată o viteză limitată, atât timp cât această viteză nu este atinsă, conducerea este similară celei a unui vehicul neechipat cu limitator de viteză.

De îndată ce atingeţi viteza înregistrată, orice acţiune asupra pedalei de acceleraţie nu va permite depăşirea vitezei programate decât în caz de necesitate (consultaţi paragraful „Depăşire viteză limitată”).

Variaţie a vitezei limitate

Puteţi schimba limita de viteză, apăsând succesiv pe contactorul 2:

- de pe partea a (+) pentru a mări viteza;

- de pe partea b (-) pentru a scădea viteza.

Funcţia limitator de viteză nu acţionează în nici un caz asupra sistemului de frânare.

Depăşire viteză limitată

În orice moment, este posibil să depăşiţi viteza limitată, pentru aceasta: apăsaţi ferm şi până la fund pedala de acceleraţie (dincolo de „punctul dur”).

În timpul depăşirii, limita de viteză luminează roşu intermitent pe tabloul de bord.

Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: funcţia limitator de viteză revine de îndată ce atingeţi o viteză mai mică decât viteza memorată.

Imposibilitate pentru funcţie de a menţine viteza limitată

Dacă conduceți în sus sau în jos pe o pantă abruptă, sistemul nu este în măsură să mențină viteza limitată: viteza memorată clipește roșu pe tabloul de bord și un sunet beep se aude la intervale regulate pentru a vă informa.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia limitator de viteză este suspendată atunci când apăsaţi pe contactorul 4 (O). În acest caz, viteza limitată rămâne memorată şi mesajul „Memorat” însoţit de viteza memorată apare pe tabloul de bord.

Revenire la viteza limitată

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi prin apăsare pe butonul 3 R.

Când limitatorul de viteză este pus în așteptare, apăsând în lateral a (+) pe contactor 2 se reactivează funcția fără a lua în considerare viteza memorată: se ia în considerare viteza cu care se deplasează vehiculul.

Oprire funcţie

Funcţia limitator de viteză este întreruptă atunci când acţionaţi asupra contactorului 1, în acest caz nu mai există viteză memorată. Stingerea martorului luminos portocaliu şi a mesajului asociat pe tabloul de bord confirmă dezactivarea funcţiei.