Înapoi la listă

DISPOZITIVE DE CORECTARE ŞI DE ASISTENŢĂ LA CONDUS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

În funcţie de vehicul, ele pot fi constituite din:

- ABS (antiblocare roţi);

- ESC (control electronic al stabilităţii) cu control subviraj şi sistem antipatinare;

- asistenţă la frânarea de urgenţă;

- asistenţă la pornire în pantă;

- asistenţă la coborâre.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Funcţiile nu intervin în locul şoferului. Ele nu restrâng limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

ABS (antiblocare roţi)

În timpul unei frânări intense, ABS-ul permite să evitaţi blocarea roţilor, deci să ţineţi sub control distanţa de oprire şi să păstraţi controlul vehiculului.

În aceste condiţii, sunt atunci posibile manevre de evitare prin frânare. În plus, acest sistem permite optimizarea distanţelor de oprire în special pe sol cu aderenţă scăzută (sol umed...).

Fiecare punere în funcţiune a dispozitivului se manifestă printr-o trepidaţie a pedalei de frână. ABS-ul nu permite în nici un caz ameliorarea performanţelor „fizice” legate de aderenţa pneuri-sol. Regulile de prudenţă trebuie deci să fie obligatoriu respectate (distanţe între vehicule...).

În caz de urgenţă, este recomandat să aplicaţi asupra pedalei o presiune puternică şi continuă. Nu este necesar să acţionaţi prin apăsări succesive (pompare). ABS-ul va modula efortul aplicat în sistemul de frânare.

Martorul luminos ® vă impune, pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. Opriţi motorul şi nu îl mai porniţi. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Frânarea este parţial asigurată. Cu toate acestea, este periculos să frânaţi brusc şi aceasta vă impune o oprire obligatorie şi imediată compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Anomalii de funcţionare :

- © şi x aprinşi pe tabloul de bord însoţiţi de mesajele „Verifică ABS”, „Verifică sistem frânare” şi „Verifică ESC”: indică faptul că ABS, ESC şi asistenţa la frânarea de urgenţă sunt dezactivate. Frânarea este asigurată în continuare;

- x, D, © şi ® aprinşi pe tabloul de bord însoţiţi de mesajul „Avarie sistem de frânare ”: aceasta indică o defecţiune a dispozitivelor de frânare.

În ambele cazuri consultaţi un Reprezentant al mărcii.

Control dinamic traiectorie ESC cu un control subviraj şi sistem antipatinare

Control dinamic traiectorie ESC

Acest sistem ajută să se păstreze controlul vehiculului în situaţiile „critice” de conducere (evitare a unui obstacol, pierdere a aderenţei într-un viraj...).

Principiu de funcţionare

Un senzor de pe volan permite să se cunoască traiectoria de conducere dorită de şofer.

Alţi senzori repartizaţi în vehicul măsoară traiectoria sa reală.

Sistemul compară voinţa şoferului cu traiectoria reală a vehiculului şi o corectează pe aceasta din urmă, dacă este necesar, acţionând asupra frânării anumitor roţi şi/sau asupra puterii motorului, în caz de declanşare a sistemului martorul luminos clipeşte pe tabloul de bord.

Control subviraj

Acest sistem optimizează acţiunea ESC în cazul unui subviraj pronunţat (pierdere de aderenţă a trenului faţă).

Sistem antipatinare

Acest sistem ajută să limitaţi patinarea roţilor motoare şi să controlaţi vehiculul în situaţiile de porniri, de accelerări sau de decelerări.

Principiu de funcţionare

Cu ajutorul senzorilor de roţi, sistemul măsoară şi compară, în fiecare moment, viteza roţilor motoare şi detectează ambalarea lor. Dacă o roată tinde să patineze, sistemul o frânează până când motricitatea redevine compatibilă cu nivelul de aderenţă sub roată.

Sistemul acţionează de asemenea asupra turaţiei motor în funcţie de aderenţa disponibilă sub roţi, independent de acţiunea exercitată pe pedala de acceleraţie.

Anomalie de funcţionare

Când sistemul detectează o eroare de funcţionare, pe tabloul de bord apare mesajul „Verifică ESC”, martorul luminos © şi martorul luminos .

În acest caz, ESC-ul şi sistemul antipatinare sunt dezactivate. Apelaţi la un Reprezentant al Mărcii.

Inhibare funcţie

(în funcţie de vehicul)

În anumite situaţii (conducere pe sol foarte moale: zăpadă, noroi... sau conducerea cu lanţuri pe roţi), sistemul poate reduce puterea motorului pentru a limita patinarea. Dacă acest efect nu este dorit, este posibil să dezactivaţi funcţia prin apăsare pe contactorul 1.

Mesajul „Verifică ESC” apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza cu privire la aceasta.

Deoarece sistemul antipatinare aduce o securitate suplimentară, este nerecomandat să rulaţi cu funcţia inhibată. Ieşiţi din această situaţie de îndată ce este posibil printr-o nouă apăsare pe contactorul 1.

Notă: funcţia este automat reactivată la punerea contactului vehiculului sau la depăşirea unei viteze de aproximativ 40 km/h.

Asistenţă la frânarea de urgenţă

Acesta este un sistem complementar la ABS care ajută la reducerea distanţelor de oprire a vehiculului.

Principiu de funcţionare

Sistemul permite să se detecteze o situaţie de frânare de urgenţă. În acest caz, asistenţa de frânare dezvoltă instantaneu puterea sa maximă şi poate declanşa reglarea ABS. Frânarea ABS este menţinută atât timp cât pedala de frână nu este eliberată.

Aprindere lumini de avarie

În funcţie de vehicul, acestea se pot aprinde în caz de decelerare puternică.

Aceste funcţii reprezintă ajutoare suplimentare în caz de conducere critică pentru a permite să adaptaţi comportamentul vehiculului la conducerea dorită.

Funcţiile nu intervin în locul şoferului. Ele nu restrâng limitele vehiculului şi nu trebuie să vă îndemne să rulaţi mai repede. Prin urmare, acestea nu pot să înlocuiască, în nici un caz, atenţia şi responsabilitatea şoferului în momentul manevrării vehiculului (şoferul trebuie să fie mereu atent la evenimentele neprevăzute care pot interveni în timpul conducerii).

Asistenţă la pornire în pantă

În funcţie de înclinarea pantei, acest sistem asistă şoferul în momentul unei porniri în pantă. El împiedică vehiculul să meargă înapoi, intervenind asupra strângerii automate a frânelor, atunci când şoferul ridică piciorul de pe pedala de frână pentru a acţiona pedala de acceleraţie.

Funcţionare sistem

Acesta funcţionează numai atunci când levierul de viteze este într-o altă poziţie decât punctul mort (o altă poziţie decât N sau P pentru cutiile de viteze automate) şi când vehiculul este în poziţia de oprire completă (apăsare pe pedala de frână)

Sistemul reţine vehiculul aproximativ 2 secunde. Apoi, frânele se slăbesc (vehiculul rulează în funcţie de pantă).

Sistemul de asistenţă la pornire în pantă nu poate împiedica în totalitate vehiculul să meargă înapoi în toate cazurile (pante foarte puternice…).

Şoferul poate în toate cazurile să acţioneze pedala de frână şi să împiedice astfel vehiculul să meargă înapoi.

Asistenţa la pornire în pantă nu trebuie utilizată pentru o oprire prelungită: utilizaţi pedala de frână.

Această funcţie nu este concepută pentru a imobiliza vehiculul în mod permanent.

Dacă este necesar, utilizaţi pedala de frână pentru a opri vehiculul.

Şoferul trebuie să rămână extrem de vigilent la rularea pe suprafeţe alunecoase sau cu aderenţă redusă.

Riscuri de rănire gravă.

Control viteză la coborâre

Această funcţie permite limitarea vitezei vehiculului fără apăsarea pedalei de frână (atunci când rulaţi pe o pantă abruptă).

Asistenţa la coborâre funcţionează la viteze cuprinse între 5 şi 30 km/h.

Notă: dacă viteza vehiculului depăşeşte 60 km/h, sistemul este dezactivat şi martorul luminos se stinge.

Activare/dezactivare sistem

- Activare: apăsaţi pe butonul 2 în starea normală de activare sub 30 km/h. Martorul luminos de pe tabloul de bord se aprinde.

- Dezactivare: apăsaţi din nou pe butonul 2. Martorul luminos se stinge.

Punerea în funcţiune a sistemului

Atunci când vehiculul rulează pe o pantă la o viteză mai mică de 30 km/h, în mers înainte sau în marşarier (poziţia D sau R pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată).

După ce se detectează o pantă suficientă, martorul luminos clipeşte pe tabloul de bord.

În timpul activării sistemului de control al vitezei la coborâre, viteza de coborâre poate fi mărită cu ajutorul pedalei de acceleraţie sau poate fi redusă cu ajutorul pedalei de frână.

Mesaj de avertizare sistem

- Defecţiune internă

- Viteza vehiculului este peste 30 km/h

- Apăsaţi puternic pedala de acceleraţie

În această stare, este posibilă apariţia mesajului „HDC indisponibil” pe tabloul de instrumente.

Acest sistem nu funcţionează dacă levierul de viteze se află în poziţia P pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată sau dacă vehiculul rulează pe teren orizontal.

În eventualitatea unei defecţiuni la sistemul de control al vitezei de coborâre, folosiţi pedala de frână pentru a opri vehiculul.

Şoferul trebuie să rămână extrem de vigilent la rularea pe suprafeţe alunecoase sau cu aderenţă redusă.

Riscuri de rănire gravă.