Înapoi la listă

REGULATOR DE VITEZĂ ADAPTIV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Atunci când condiţiile de trafic vă permit acest lucru (drum sau autostradă lată liberă), regulatorul de viteză adaptiv este o funcţie care vă oferă posibilitatea de a menţine o viteză selectată, cunoscută sub denumirea de viteză de reglare, menţinând, în acelaşi timp, o anumită distanţă de siguranţă de vehiculul situat în faţă pe aceeaşi bandă.

Funcţia poate fi reglată de la 50 km/h până la 160 km/h.

Camera radar are o rază de acţiune de aproximativ 120 m.

Remarcă:

- şoferul trebuie să ţine cont de viteza maximă legală permisă în ţara în care rulează vehiculul;

- regulatorul de viteză adaptiv poate frâna vehiculul până la o treime din capacitatea de frânare. În funcţie de situaţie, şoferul poate fi nevoit să frâneze mai tare.

Pentru vehiculele echipate corespunzător, anumite informaţii figurează pe afişajul de pe parbriz.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Nu poate înlocui în nicio situaţie responsabilitatea şoferului de a respecta limitele de viteză sau vigilenţa acestuia. Şoferul trebuie să menţină în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Regulatorul de viteză adaptiv nu trebuie utilizat în condiţii de trafic aglomerat, pe drumuri sinuoase sau alunecoase (polei, acvaplanare, pietriş) şi când condiţiile meteorologice sunt nefavorabile (ceaţă, ploaie, vânt lateral etc.).

Risc de accident.

Poziţia camerei radar 1

Aveţi grijă ca parbrizul să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.).

Comenzi

5 Contactor general Pornit/Oprit.

2 Comandă pentru:

a activare, memorare şi creştere a vitezei de croazieră (+);

b variaţie descrescătoare a vitezei de reglare (-).

3 Activare cu revenire a vitezei de reglare memorată (R).

4 Punere în stare de veghe a funcţiei (cu memorarea vitezei de reglare) (O).

6 Reglarea distanţei faţă de vehiculul din faţă.

Activare

Apăsaţi pe contactorul 5 parte . Martorul luminos se aprinde în verde şi mesajul „Tempomat adaptiv” apare pe tabloul de bord, însoţit de liniuţe pentru a indica faptul că funcţia regulator este activată şi în aşteptarea unei viteze de reglare.

Reglare viteză

La viteză constantă (mai mare de aproximativ 50 km/ h), apăsaţi contactorul 2 de pe partea a (+): funcţia este activată şi viteza curentă este memorată.

Viteza de croazieră înlocuieşte liniuţele şi regulatorul de viteză este confirmat prin apariţia mesajului „Tempomat adaptiv” şi aprinderea martorului luminos .

Dacă încercaţi să activaţi funcţia la o viteză mai mică de 50 km/h sau mai mare de 160 km/h, se afişează mesajul „Viteză invalidă” şi funcţia rămâne inactivă.

Reglarea distanţei faţă de vehiculul din faţă

Apăsând contactorul 6 de mai multe ori, se reglează distanţa faţă de vehiculul din faţă.

Conducere

Atunci când o viteză de reglare este memorată şi reglarea este activată, piciorul dumneavoastră poate fi ridicat de pe pedala de acceleraţie.

Dacă se memorează o distanţă faţă de un vehicul din faţă şi sistemul detectează pe aceeaşi bandă un vehicul care rulează mai încet decât dvs., vehiculul va frână (cu luminile de stop aprinse) şi îşi va adapta viteza în funcţie de cea a vehiculului din faţă, respectând distanţa faţă de vehiculul din faţă selectată anterior.

Depăşirea

Dacă viteza cu care vă deplasaţi este mai mică decât regulatorul de viteză şi doriţi să efectuaţi o manevră de depăşire, activarea semnalizatorului va asigura accelerarea, permiţând manevra de depăşire.

Reţineţi că trebuie să ţineţi picioarele în apropierea pedalelor pentru a fi pregătit să interveniţi în caz de urgenţă.

Variaţie a vitezei de reglare

Puteţi schimba viteza de reglare, apăsând succesiv pe contactorul 2:

- de pe partea a (+) pentru a mări viteza;

- de pe partea b (-) pentru a scădea viteza.

Modificarea distanţei faţă de vehiculul din faţă

Puteţi modifica distanţa faţă de vehiculul din faţă în orice moment, apăsând pe contactorul 6 în mod repetat.

Se vor afişa bare orizontale pe tabloul de bord, care indică distanţa selectată faţă de vehiculul din faţă:

- o bară pentru distanţă mică (corespunde unui interval de timp până la vehiculul din faţă de aproximativ o secundă);

- două bare pentru o distanţă medie;

- trei bare pentru o distanţă mare (corespunde unui interval de timp până la vehiculul din faţă de aproximativ două secunde).

Distanţa trebuie aleasă în funcţie de trafic, de legile din ţara dumneavoastră şi de condiţii meteorologice.

Dacă sistemul detectează un vehicul pe banda dvs., apare un contur A al vehiculului deasupra barelor.

Depăşire a vitezei reglate

În orice moment, este posibil să depăşiţi viteza setată acţionând asupra pedalei de acceleraţie.

Atunci când se depăşeşte această viteză, viteza de croazieră şi barele de urmărire apar în roşu, iar viteza de croazieră clipeşte pe tabloul de bord: funcţia de control al distanţei nu mai este activată.

Apoi, eliberaţi pedala de acceleraţie: regulatorul de viteză şi controlul distanţei se reactivează automat dacă funcţia nu a fost setată la starea de veghe.

Punere în stare de veghe a funcţiei

Funcţia este setată la starea de veghe dacă:

- apăsaţi contactorul 4 (O);

- apăsaţi pedala de frână;

- apăsaţi pedala de ambreiaj;

- utilizaţi schimbătorul de viteze;

- turaţia motorului este prea mică sau prea mare;

- viteza vehiculului este mai mică de 40 km/h sau mai mare de 170 km/h;

- se activează anumite dispozitive de corectare şi de asistenţă la conducere (ABS, ESC etc.)

În ultimele trei cazuri, mesajul „Tempomat adapt.deconectat” se afişează pe tabloul de bord atunci când funcţia este setată la starea de veghe.

Punerea în stare de veghe este confirmată prin afişarea în gri a vitezei de reglare şi apariţia mesajului „Tempomat adaptiv”.

Revenire la viteza de reglare

Dacă o viteză este memorată, este posibil să o restabiliţi, după ce v-aţi asigurat că, condiţiile de circulaţie sunt adaptate (trafic, starea şoselei, condiţii meteorologice…). Apăsaţi pe contactorul 3 (R) dacă viteza vehiculului este mai mare de aproximativ 50 km/h.

În momentul revenirii la viteza memorată, activarea regulatorului este confirmată prin afişarea în verde a vitezei de reglare şi apariţia mesajului „Tempomat adaptiv”.

Atunci când regulatorul de viteză este setat la starea de veghe, o apăsare pe contactorul 2, pe partea a (+) reactivează funcţia regulatorului de viteză fără a ţine cont de viteza memorată: aceasta este viteza la care rulează vehiculul luat în calcul.

Notă: Dacă viteza memorată anterior este mult mai mare decât viteza curentă, vehiculul va accelera până la acest prag.

Zgomotul şi vibraţiile pot fi generate ocazional atunci când frâna este activată de sistemul regulatorului de viteză adaptiv.

În anumite condiţii (sosirea în spatele unui vehicul care se deplasează mai încet, schimbarea rapidă a benzii de către vehiculele din faţă etc.), este posibil ca sistemul să nu aibă timp să răspundă şi să emită un semnal sonor, pe lângă alerta A, atunci când situaţia necesită atenţia şoferului, sau alerta B, atunci când situaţia necesită o acţiune imediată din partea şoferului.

Reacţionaţi în consecinţă şi efectuaţi manevrele corespunzătoare.

Reţineţi că trebuie să ţineţi picioarele în apropierea pedalelor pentru a fi pregătit să interveniţi în caz de urgenţă.

Punerea în stare de veghe sau oprirea funcţiei regulator de viteză nu antrenează diminuarea rapidă a vitezei: trebuie să frânaţi prin apăsare pe pedala de frână.

Oprire funcţie

Funcţia regulatorului de viteză este întreruptă dacă apăsaţi contactorul 5 pe partea ; în acest caz, nu se mai memorează nicio viteză. Martorul luminos verde şi mesajul „Tempomat adaptiv” de pe tabloul de bord dispar pentru a confirma dezactivarea funcţiei.

Anomalie de funcţionare

Atunci când sistemul detectează o eroare de funcţionare, mesajul „Verifică tempomatul” se afişează pe tabloul de bord.

Există două posibilităţi:

- sistemul este întrerupt temporar (de exemplu: radar acoperit de murdărie, noroi, zăpadă etc.). În acest caz, parcaţi vehiculul şi opriţi motorul. Curăţaţi zona de detectare a camerei radar. La următoarea pornire a motorului, martorul luminos şi mesajul se sting;

- în caz contrar, aceasta poate fi cauzată de altă defecţiune. Consultaţi un reprezentant al mărcii.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Şoferul trebuie să adapteze întotdeauna viteza la condiţiile de drum, indiferent de indicaţiile sistemului.

Sistemul nu trebuie să fie considerat sub nicio formă detector de obstacole sau sistem anticoliziune.

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea camerei radar poate fi modificată, funcţionarea acesteia putând fi, astfel, afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în zona în care se află camera radar (reparaţii, înlocuiri, modificări la parbriz etc.) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Dezactivare funcţie

Trebuie să dezactivaţi funcţia dacă:

- nu funcţionează stopurile;

- zona radar-cameră a fost deteriorată (pe partea parbrizului sau pe partea retrovizorului interior);

- vehiculul este remorcat (depanare);

- traficul este aglomerat;

- vehiculului rulează într-un tunel;

- vehiculul rulează pe un drum cu multe curbe;

- parbrizul este fisurat sau deformat (nu efectuaţi reparaţii ale parbrizului în această zonă; schimbaţi-l la un Reprezentant al mărcii);

- vehiculul rulează pe un drum alunecos sau în condiţii meteorologice nefavorabile (ceaţă, zăpadă, ploaie, vânt lateral etc.).

În cazul în care sistemul funcţionează anormal, dezactivaţi-l şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

Limitarea funcţionării sistemului

- Un vehicul care circulă din sens invers nu declanşează nicio alertă şi nicio acţiune asupra funcţionării sistemului.

- Camera radar trebuie să rămână curată şi nemodificată, pentru a garanta buna funcţionare a sistemului.

- Obstacolele fixe (vehicule staţionare, ambuteiaj în trafic, cabine de taxare etc.) sau obiectele cu viteză mică sau de dimensiuni mici (motociclete, biciclete, pietoni etc.) nu pot fi detectate de sistem.

- Un vehicul care intră pe aceeaşi bandă va fi detectat doar după ce intră în zona de detectare. Apoi, se poate frâna brusc sau cu întârziere.

- În momentul intrării într-un viraj sau într-o curbă, camera radar poate să nu mai detecteze temporar vehiculul din faţă, iar acest lucru poate conduce la accelerare.

- Atunci când se iese dintr-o curbă, detectarea vehiculului din faţă poate fi afectată sau întârziată. Apoi, se poate frâna brusc sau cu întârziere.

- Un vehicul care se deplasează mai încet pe o bandă alăturată poate fi detectat şi poate cauza o încetinire, dacă unul din vehicule rulează prea aproape de banda pe care se află celălalt vehicul.

- Un vehicul lent cu o diferenţă considerabilă de viteză poate să nu fie luat în considerare de sistem.

- Sistemul se dezactivează la o viteză mai mică de aproximativ 50 km/h. Şoferii trebuie să reacţioneze în mod corespunzător.

- Schimbările bruşte de situaţie nu sunt luate instantaneu în calcul de sistem. Şoferii trebuie să rămână vigilenţi în permanenţă şi în toate situaţiile.

Perturbarea sistemului

Funcţionarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiţii precum:

- un mediu complex (pod metalic, tunel etc.);

- condiţii meteo nefavorabile (ninsoare, grindină, polei etc.);

- vizibilitate redusă (noapte, ceaţă etc.);

- contrast necorespunzător între obiecte;

- orbire (soare orbitor, luminile vehiculelor ce vin din sens opus etc.).

Risc de frânare sau accelerare accidentală.