Înapoi la listă

CLIMATIZARE COMANDATĂ AUTOMAT: comanda A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comenzi A

Apăsaţi pe zona 14 pentru a accesa ecranul multifuncţional 2. Prezenţa comenzilor descrise în continuare depinde de modelul vehiculului.

1 şi 3 reglarea indicatorului de temperatură stânga şi dreapta.

4 Dezgheţare/dezaburire lunetă spate şi, în funcţie de vehicul, a retrovizoarelor.

Modurile automate 589 şi 10 (Normal, Soft, Fast)

6 Reciclare aer.

7 Funcţie „vedere clară”.

11 Viteze de ventilare.

12 Repartizare aer în habitaclu.

13 Afişare temperatură dreapta şi stânga.

14 Zonă de afişare a setărilor sistemului de climatizare.

15 Funcţie „DUAL”.

16 Funcţia de recirculare automată, în funcţie de vehicul.

17 Aer condiţionat.

18 Oprire sistem.

Anumite butoane prezintă un martor luminos care indică starea lor de funcţionare.

Mod automat

Sistemul de climatizare automată garantează confortul în habitaclu şi o bună vizibilitate (cu excepţia condiţiilor meteo extreme), optimizând, în acelaşi timp, consumul. Sistemul controlează viteza de ventilaţie, repartizarea aerului, recircularea aerului, pornirea şi oprirea aerului condiţionat şi temperatura aerului.

Acest mod este compus din trei programe la alegere:

NORMAL: permite atingerea nivelului de confort selectat, în funcţie de condiţiile exterioare. Apăsaţi pe butonul 4 sau tasta 9.

SOFT: atinge nivelul de confort dorit mai uşor şi silenţios. Apăsaţi butonul 8.

FAST: creşte fluxul de aer în habitaclu. Acest mod este recomandat în special pentru optimizarea confortului pe locurile spate. Apăsaţi butonul 10.

Modificare a vitezei de ventilare

În mod automat, sistemul gestionează viteza de ventilare cel mai bine adaptată pentru a atinge şi a menţine confortul.

Puteţi în continuare să ajustaţi viteza de ventilare apăsând pe butoanele 11 sau prin glisarea sau atingerea cu degetul în zona 19.

În funcţie de vehicul, viteza de ventilare, care nu mai este controlată automat, apare în zona 19 şi în zona 14.

Reglare temperatură

Există 2 tipuri de reglaje:

- reglaj uniform în habitaclu;

- Setarea funcţiei DUALE pentru a regla separat partea stângă şi dreaptă.

Reglaj uniform în habitaclu

Acţionaţi asupra comenzii 1.

Reglaj în funcţie DUAL

Apăsaţi tasta 15 pentru a-l activa. Acţionaţi comanda 1 pentru a regla partea stângă şi comanda 3 pentru a regla partea dreaptă.

Valorile temperaturii afişate traduc un nivel de confort.

În momentul pornirii vehiculului, creşterea sau diminuarea valorii afişate nu permite în nici un caz atingerea mai rapidă a nivelului de confort. Sistemul optimizează întotdeauna scăderea sau creşterea temperaturii (ventilarea nu porneşte instantaneu în viteză maximă: ea creşte progresiv) aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

În general, exceptând un impediment particular, aeratoarele de pe planşa de bord trebuie să rămână constant deschise.

Funcţie Vedere clară

Această funcţie permite o dezgheţare şi dezaburire rapidă a parbrizului şi a lunetei spate, a geamurilor laterale faţă şi a retrovizoarelor exterioare (în funcţie de vehicul). Ea impune pornirea automată a aerului condiţionat şi a dezgheţării lunetei şi, în funcţie de vehicul, a dezgheţării electrice a parbrizului.

Apăsaţi pe butonul 7 - martorul luminos integrat se aprinde.

Apăsaţi pe butonul 4 pentru a opri funcţionarea lunetei spate cu dezgheţare, martorul luminos integrat se stinge.

Pentru a regla viteza de ventilare: apăsaţi pe butoanele 11 sau glisaţi degetul în zona 19.

Pentru a ieşi din această funcţie, puteţi apăsa fie:

- pe butonul 7;

- din nou pe butonul 5;

- pe butonul 89 sau 10.

După funcţia de vedere clară, aerul condiţionat poate porni automat pentru a menţine dezaburirea interioară.

Punere în funcţiune sau oprire a aerului condiţionat

În mod automat, sistemul gestionează pornirea sau oprirea aerului condiţionat în funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Apăsaţi pe butonul 17 pentru:

- activarea aerului condiţionat (martorul luminos din zona 14 se aprinde).

- dezactivarea aerului condiţionat (martorul luminos din zona 14 se stinge).

Oprire instalaţie

Apăsaţi pe butonul 18 pentru a activa sau dezactiva sistemul (martorul luminos de funcţionare de pe butonul 18 vă comunică starea sistemului).

În modul automat (NORMAL), puteţi, de asemenea, dezactiva sistemul apăsând pe butonul 5. În modul manual, sistemul se dezactivează apăsând de două ori pe butonul 5.

Dezgheţare-dezaburire lunetă spate

Apăsaţi pe butonul 4 - martorul luminos integrat se aprinde. Această funcţie permite dezaburirea rapidă a lunetei şi dezgheţarea retrovizoarelor exterioare (la vehiculele astfel echipate).

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe tasta 4. Implicit, dezaburirea se opreşte automat.

Utilizarea modului ECO

- Dacă apăsaţi pe butonul 20 atunci când climatizarea funcţionează, se activează modul ECO.

- În modul ECO, viteza şi puterea climatizării vor fi reduse pentru a se optimiza consumul de carburant.

- Dacă doriţi să măriţi viteza şi puterea climatizării, trebuie să dezactivaţi modul ECO.

Este de preferat să folosiţi unul din programele automate NORMAL, SOFT sau FAST.

În modul automat (martorul luminos 5 este aprins), toate funcţiile climatizării sunt controlate de către sistem.

Puteţi modifica în continuare selecţia sistemului. În acest caz, martorul luminos de pe butonul 5 se stinge şi funcţia modificată, care nu mai este controlată de sistem, este indicată pe afişaj.

Pentru a reveni în modul automat, apăsaţi pe unul din programele NORMAL, SOFT sau FAST sau pe butonul 5.

Modificare a repartizării aerului în habitaclu

Apăsaţi pe butoanele 12 pentru a selecta repartizarea dorită (un martor luminos se afişează în zona 14):

Ø Fluxul de aer este dirijat în principal spre orificiile de dezaburire a parbrizului şi a geamurilor laterale.

½ Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoarele de pe planşa de bord.

¿ Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele ocupanţilor.

Atunci când Ø şi ½ sunt selectate în acelaşi timp, pot apărea câteva picături de condens pe parbriz pe timpul verii şi este recomandat să le selectaţi pe timp de iarnă. ½ este concepută pentru o briză de aer plăcută.

Dacă doriţi dezaburirea rapidă a parbrizului, se recomandă utilizarea funcţiei Vedere clară prin apăsarea butonului 7.

Reciclare aer

Remarcă:

- în timpul recirculării, aerul este preluat din habitaclu şi recirculat, neexistând aer preluat de la exteriorul vehiculului;

- recircularea aerului permite izolarea faţă de atmosfera exterioară (atunci când se rulează în zone poluate etc.) şi scăderea mai rapidă a temperaturii din habitaclu.

Mod automat

În funcţie de vehicul, apăsaţi pe butonul 16 (un martor luminos se aprinde în zona 14).

Utilizarea manuală

În funcţie de vehicul, apăsaţi pe butonul 6 sau 16 pentru a forţa recircularea aerului.

Utilizarea îndelungată a acestei poziţii poate antrena mirosuri neplăcute datorită neîmprospătării aerului, precum şi aburirea geamurilor.

Pentru a ieşi din această funcţie, apăsaţi din nou pe unul dintre 8, 9, 10 sau butonul 6 ori 16.