Înapoi la listă

AVERTIZOR DE PIERDERE A PRESIUNII ÎN PNEURI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Când este prevăzut pe vehicul, acest sistem avertizează şoferul dacă unul sau mai multe pneuri pierd presiune.

Principiu de funcţionare

Fiecare roată (exceptând roata de rezervă) conţine un senzor în valva de umflare care măsoară periodic presiunea pneului în timpul mersului.

Martorul luminos  1 se aprinde continuu pentru a avertiza şoferul în caz de presiune insuficientă (roată dezumflată, roată în pană...).

Reiniţializarea valorii de referinţă a presiunii pneurilor

Aceasta trebuie să fie realizată:

- în cazul în care presiunea de referinţă a pneurilor trebuie modificată pentru a se adapta la condiţiile de utilizare (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...);

- după o permutare a roţilor (această practică este totuşi nerecomandată);

- după o schimbare a unei roţi.

Aceasta trebuie întotdeauna realizată după verificarea la rece a presiunilor de umflare ale celor patru pneuri.

Presiunile de umflare trebuie să corespundă utilizării curente a vehiculului (fără încărcătură, cu încărcătură, conducere pe autostradă...).

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Totuşi, funcţia nu intervine în locul şoferului. Ea nu poate, în nici un caz, să înlocuiască atenţia, nici responsabilitatea şoferului.

Verificaţi presiunea pneurilor, inclusiv a roţii de rezervă, o dată pe lună.

Procedură de reiniţializare

Cu contactul pus, în funcţie de vehicul:

- efectuaţi apăsări scurte pe unul dintre butoanele 3 sau 4 pentru a selecta funcţia „TYRE PRESSURE ACQUISITION” pe afişajul 2;

- efectuaţi o apăsare lungă (aproximativ 3 secunde) pe unul din butoane 3 sau 4 pentru a lansa iniţializarea.

Afişarea mesajului „TP ACQUISTION LAUNCHED” timp de aproximativ cinci secunde indică faptul că solicitarea de reiniţializare a valorii de referinţă a presiunii în pneuri a fost luată în considerare.

Sau

- efectuaţi apăsări scurte pe butonul 3 pentru a selecta funcţia „SEt PP” pe afişajul 2;

- efectuaţi o apăsare lungă (aproximativ 3 secunde) pe butonul 3 pentru a lansa iniţializarea. Clipirea timp de aproximativ cinci secunde, urmată de aprinderea continuă a mesajului „SEt PP" indică faptul că solicitarea de reiniţializare a valorii de referinţă a presiunii pneurilor a fost luată în considerare.

Reiniţializarea se efectuează după câteva minute de rulare.

Notă: presiunea de referinţă a pneurilor nu poate fi mai mică decât cea recomandată şi indicată pe cantul uşii.

Afişare

Afişajul 2 de pe tabloul de bord vă informează asupra eventualelor defecte ale pneurilor (roată dezumflată, roată fisurată...).

CHECK TYRE PRESSURES

Martorul luminos se aprinde continuu şi, în funcţie de vehicul, însoţit de mesajul „CHECK TYRE PRESSURES”.

Acestea indică faptul că cel puţin una dintre roţi este dezumflată.

Controlaţi şi, dacă este necesar, reajustaţi la rece presiunile celor patru roţi. Martorul luminos se stinge după câteva minute de rulare.

TYRE PUNCTURE

Martorul luminos se aprinde şi rămâne aprins, fiind însoţit de un semnal sonor şi, în funcţie de vehicul, de mesajul „TYRE PUNCTURE”.

Acest mesaj este însoţit de martorul luminos ®.

Aceştia indică faptul că cel puţin una dintre roţi este fisurată sau insuficient umflată. Înlocuiţi-o sau apelaţi la un Reprezentant al mărcii dacă ea este fisurată. Refaceţi presiunea pneurilor dacă roata este dezumflată.

CHECK TYRE SENSORS

Martorul luminos clipeşte timp de câteva secunde, apoi rămâne aprins şi, în funcţie de vehicul, este însoţit de mesajul „CHECK TYRE SENSORS”.

Acest mesaj este însoţit de martorul luminos ©.

Aceştia indică faptul că cel puţin una dintre roţi nu este echipată cu senzori (de exemplu roata de rezervă). În orice alte situaţii, contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Este posibil ca sistemul să nu detecteze pierderea bruscă a presiunii unui pneu (explozia unui pneu...).

Martorul luminos ® vă impune pentru securitatea dumneavoastră, o oprire obligatorie şi imediată compatibilă cu condiţiile de circulaţie.

Reajustare presiune pneuri

Presiunile trebuie să fie ajustate la rece (consultaţi eticheta situată pe cantul uşii şofer).

În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuată asupra pneurilor reci, trebuie să majoraţi presiunile recomandate cu 0,2 până la 0,3 bari (3 PSI).

Este strict interzis să dezumflaţi un pneu cald.

Înlocuire roţi/pneuri

Acest sistem necesită echipamente specifice (roţi, pneuri, ornamente…). Consultaţi paragraful „Pneuri” din capitolul 5.

Consultaţi un Reprezentant al mărcii pentru înlocuirea pneurilor şi pentru a cunoaşte accesoriile compatibile cu sistemul şi disponibile în reţeaua mărcii: utilizarea oricărui alt accesoriu ar putea afecta buna funcţionare a sistemului.

Roată de rezervă

Atunci când vehiculul este echipat cu aceasta, roata de rezervă nu posedă senzor. Atunci când este montată pe vehicul, martorul luminos clipeşte timp de câteva secunde, apoi rămâne aprins, fiind însoţit de martorul luminos ©. În funcţie de vehicul, mesajul „CHECK TYRE SENSORS” apare pe tabloul de bord.

Spray-uri de reparare pneu şi kit de umflare

Din cauza specificităţii valvelor, nu utilizaţi decât echipamente omologate de reţeaua mărcii. Consultaţi paragraful „Kit de umflare pneuri” din capitolul 5.