Înapoi la listă

SECURITATE AVANSATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistemul „Securitate avansată” este alcătuit din:

- frânare activă de urgenţă;

şi

- Asistenţă de urgenţă la menţinerea pe bandă.

Sistemul „Securitate avansată” utilizează informaţii de la camera 1, radarul faţă 2 şi radarele laterale 3.

Acest sistem oferă asistenţă suplimentară la conducere.

Acest sistem nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Poziţia camerei 1

Aveţi grijă ca parbrizul să nu fie acoperit (de murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.).

Amplasarea radarului faţă 2

Asiguraţi-vă că zona radarului nu este acoperită (de murdărie, noroi, zăpadă, o placă de înmatriculare frontală montată necorespunzător), lovită, modificată (inclusiv vopseaua) sau ascunsă de orice accesoriu montat în faţa vehiculului (pe calandru sau siglă etc.).

Amplasarea radarelor laterale 3

Asiguraţi-vă că zona radarului nu este acoperită (de murdărie, noroi, zăpadă etc.), deteriorată sau modificată (inclusiv vopseaua etc.).

În funcţie de setarea de sensibilitate selectată, funcţia „Asistenţă la menţinerea pe bandă” poate fi utilizată înainte de funcţionarea sistemului „Securitate avansată”.

Activarea, dezactivarea sistemului de pe ecranul multimedia 4

(în funcţie de vehicul)

Pentru a activa sau a dezactiva funcţia, consultaţi instrucţiunile multimedia.

Selectaţi „ON” sau „OFF”.

Activarea, dezactivarea sistemului de pe calculatorul de bord 5

- Cu vehiculul oprit, apăsaţi contactorul 6 de câte ori este nevoie pentru a ajunge la fila „Vehicul”;

- apăsaţi în mod repetat comanda 7 sau 8 pentru a ajunge la meniul „Setări”. Apăsaţi contactorul 9 OK;

- apăsaţi în mod repetat comanda 7 sau 8 pentru a ajunge la meniul „ASIST. LA CONDUS”. Apăsaţi contactorul 9 OK;

- apăsaţi în mod repetat comanda 7 sau 8 pentru a ajunge la meniul „Securitate avansată”, apoi apăsaţi 9 OK.

Apăsaţi din nou pe butonul 9 OK pentru a activa sau dezactiva funcţia:

= funcţie activată

< funcţie dezactivată

La dezactivarea sistemului, martorul luminos se aprinde sau, în funcţie de vehicul, martorul luminos se aprinde în galben pe tabloul de bord.

Atunci când sistemul este activat, martorul luminos dispare.

Sistemul se reactivează la fiecare repunere sub contact a vehiculului.

Frânare activă de urgenţă

Sistemul utilizează informaţiile de la radarul 2 şi camera 1 pentru a determina distanţa de la vehiculul dvs.:

- faţă de vehiculul din faţă de pe aceeaşi bandă;

sau

- şi orice vehicul care vine din sens opus, în contextul unei manevre de schimbare a direcţiei;

sau

- şi pietonii şi bicicliştii din jur.

Sistemul informează şoferul dacă există riscul de coliziune directă astfel încât acesta să poate efectua manevrele de urgenţă necesare (apăsarea pedalei de frână şi/sau rotirea volanului).

În funcţie de viteza de reacţie a şoferului, sistemul poate oferi asistenţă la frânare pentru a limita daunele sau pentru a evita o coliziune.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Acest sistem poate aplica o frânare maximă pe vehicul până la oprirea completă, dacă este necesar.

Pentru securitatea dumneavoastră, purtaţi întotdeauna centura de siguranţă în timpul deplasărilor cu vehiculul şi asiguraţi-vă că este încărcată, astfel încât niciun obiect să nu poată fi proiectat în faţă şi să lovească pasagerii.

Frânare activă de urgenţă

(continuare)

Detectarea vehiculelor

Dacă rulaţi cu o viteză cuprinsă între aproximativ 8 km/h şi 180 km/h şi există riscul de coliziune cu vehiculul din faţă, cu un vehicul care vine din sens opus, în contextul unei manevre de schimbare a direcţiei, sau cu un vehicul staţionar, sistemul:

- vă avertizează în privinţa riscului de coliziune:

martorul luminos roşu sau, în funcţie de vehicul, afişajul 10 şi mesajul „Frânați” apar pe tabloul de bord, însoţite de un semnal sonor.

Dacă şoferul apasă pedala de frână şi sistemul detectează în continuare un risc de coliziune, forţa de frânare poate fi mărită dacă nu este suficientă pentru a preveni coliziunea.

- poate declanşa frânarea:

dacă şoferul nu reacţionează ca urmare a alertei şi coliziunea devine iminentă.

Dacă frânarea activă de urgenţă a determinat oprirea vehiculului, vehiculul este menţinut staţionar pentru o perioadă scurtă de timp. Dincolo de această limită de timp, vehiculul trebuie să fie menţinut staţionar de către şofer, prin apăsarea cu piciorul a pedalei de frână.

Notă: dacă şoferul utilizează comenzile vehiculului (volan, pedale etc.), este posibil ca sistemul să acţioneze cu întârziere sau să nu se activeze.

În cazul unei manevre de urgenţă, puteţi să opriţi frânarea în orice moment prin:

- atingând pedala de acceleraţie;

sau

- rotirea volanului ca manevră de evitare a unei coliziuni.

Frânare activă de urgenţă

(continuare)

Particularităţi ale vehiculelor care vin din sens opus în contextul unei manevre de schimbare a direcţiei

Atunci când doriţi să schimbaţi direcţia (de ex. A), vehiculele care vin din sens opus şi se deplasează cu o viteză cuprinsă între aproximativ 30 km/h şi 55 km/h sunt detectate de sistem atunci când:

- vehiculul dvs. se deplasează cu o viteză cuprinsă între aproximativ 8 km/h şi 20 km/h;

- aţi activat lumina de semnalizare a direcţiei.

Altfel, sistemul este inactiv şi nu declanşează o alertă.

Particularităţi ale vehiculelor staţionare

Vehiculele staţionare sunt detectate atunci când vehiculul rulează cu o viteză cuprinsă între aproximativ 8 km/h şi 100 km/h. Sistemul nu este activ şi nu emite un avertisment pentru vehiculele staţionare atunci când vehiculul dvs. depăşeşte viteza de aproximativ 100 km/h.

Particularităţi ale avertismentelor

În funcţie de viteză, avertizarea şi frânarea pot fi activate simultan.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Frânare activă de urgenţă

(continuare)

Detectarea pietonilor şi bicicliştilor

În timpul rulării cu o viteză cuprinsă între aproximativ 8 km/h şi 86 km/h, dacă există un risc de coliziune cu un biciclist sau un pieton, sistemul:

- vă avertizează în privinţa riscului de coliziune:

martorul luminos roşu sau, în funcţie de vehicul, afişajul 10 şi mesajul „Frânați” apar pe tabloul de bord, însoţite de un semnal sonor.

Dacă şoferul apasă pedala de frână şi sistemul detectează în continuare un risc de coliziune, forţa de frânare poate fi mărită dacă nu este suficientă pentru a preveni coliziunea.

- poate declanşa frânarea:

dacă şoferul nu reacţionează ca urmare a alertei şi coliziunea devine iminentă.

Dacă frânarea activă de urgenţă a determinat oprirea vehiculului, vehiculul este menţinut staţionar pentru o perioadă scurtă de timp. Dincolo de această limită de timp, vehiculul trebuie să fie menţinut staţionar de către şofer, prin apăsarea cu piciorul a pedalei de frână.

Notă: dacă şoferul utilizează comenzile vehiculului (volan, pedale etc.), este posibil ca sistemul să acţioneze cu întârziere sau să nu se activeze.

Particularităţi legate de bicicliştii şi pietonii în staţionare

Sistemul nu detectează bicicliştii şi pietonii în staţionare.

În acest caz, sistemul este inactiv şi nu declanşează un avertisment.

În cazul unei manevre de urgenţă, puteţi să opriţi frânarea în orice moment prin:

- atingând pedala de acceleraţie;

sau

- rotirea volanului ca manevră de evitare a unei coliziuni.

Frânare activă de urgenţă

(continuare)

Setări pentru vehiculele echipate cu un ecran multimedia

Pentru a accesa setările funcţiilor pe ecranul multimedia 4, consultaţi instrucţiunile multimedia:

- „Alertă”: reglaţi nivelul de sensibilitate a alertelor. Pentru aceasta, selectaţi:

- „Cât mai târziu”;

- „Standard”;

- „Cât mai curând”.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul multimedia.

Setări pentru vehiculele care nu sunt echipate cu un ecran multimedia

- Cu vehiculul oprit, apăsaţi butonul 6 de câte ori este nevoie pentru a ajunge la fila „Vehicul”;

- apăsaţi în mod repetat comanda 7 sau 8 pentru a ajunge la meniul „Setări”. Apăsaţi contactorul 9 OK;

- apăsaţi în mod repetat pe comanda 7 sau 8 pentru a ajunge la meniul „ASIST. LA CONDUS”. Apăsaţi contactorul 9 OK;

- derulaţi prin apăsări succesive pe comanda 7 sau 8 pentru a ajunge la meniul „Sensibilitate frânare activă”. Apăsaţi contactorul 9 OK;

- apăsaţi în mod repetat comanda 7 sau 8 pentru a regla setarea. Apăsaţi pe butonul 9 OK.

Frânare activă de urgenţă

(continuare)

Temporar nedisponibil

Atunci când sistemul detectează o anomalie temporară, martorul luminos se aprinde sau, în funcţie de vehicul, martorul luminos se aprinde în galben pe tabloul de bord.

Cauzele posibile sunt:

- sistemul este orbit temporar (orbire de la soare, luminile de întâlnire, condiţii meteorologice nefavorabile etc.). Sistemul va fi operaţional din nou atunci când condiţiile de vizibilitate se îmbunătăţesc;

- sistemul este întrerupt temporar (de ex.: parbrizul sau bara de protecţie faţă sau spate sunt acoperite de murdărie, noroi, zăpadă, condens etc.). În acest caz, parcaţi vehiculul şi opriţi motorul. Curăţaţi parbrizul şi bara de protecţie faţă. La următoarea pornire a motorului, după cinci sau zece minute de conducere, martorul luminos şi mesajul dispar.

Dacă nu este cazul, acest lucru poate apărea din altă cauză; contactaţi un Reprezentant al mărcii.

Anomalie de funcţionare

Atunci când funcţia detectează o anomalie de funcţionare, martorii luminoşi © şi sau, în funcţie de vehicul, © şi , apar în galben pe tabloul de bord, însoţiţi de mesajul „Controlează camera frontală” sau „Radar frontal de controlat” sau „Cameră/radar de controlat „.

Consultaţi un reprezentant al mărcii.

Frânare activă de urgenţă

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului. Declanşarea acestei funcţii poate fi întârziată sau împiedicată atunci când sistemul detectează semne clare de control al vehiculului de către şofer (rotirea volanului, apăsarea pedalelor etc.).

Sistemul nu se poate activa:

- atunci când levierul de viteze este în poziţie neutră sau pedala de ambreiaj a fost apăsat timp de aproximativ două secunde;

- atunci când frâna de parcare a fost activată timp de aproximativ zece secunde.

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de impact, alinierea radarului şi/sau a camerei poate fi modificată, funcţionarea acestora putând fi, astfel, afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în zona în care se află radarul şi/sau camera (reparaţii, înlocuiri, modificări la parbriz etc.) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Perturbarea sistemului

Funcţionarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiţii precum:

- un mediu complex (pod metalic, tunel etc.);

- condiţii meteo nefavorabile (ninsoare, grindină, polei etc.);

- vizibilitate redusă (noapte, ceaţă etc.);

- contrast slab între obiect (vehicul, pieton etc.) şi zona înconjurătoare (de ex.: pieton îmbrăcat în alb aflat într-o zonă înzăpezită etc.);

- orbirea (soare orbitor, luminile vehiculelor ce vin din sens opus etc.);

- parbriz acoperit (de murdărie, gheaţă zăpadă, condens etc.);

- ...

În aceste condiţii, este posibil ca sistemul să nu reacţioneze, poate să avertizeze şoferul sau să frâneze accidental.

Limitarea funcţionării sistemului

- La fiecare pornire a vehiculului, sistemul efectuează o calibrare în funcţie de mediul înconjurător al vehiculului şi poate fi inactiv o perioadă de timp cuprinsă între aproximativ două şi cinci minute de conducere;

- Un vehicul care vine din sens opus nu va declanşa nicio avertizare sau acţiune a sistemului, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile din paragraful „Particularităţi ale vehiculelor care vin din sens opus în contextul unei manevre de schimbare a direcţiei” (consultaţi paginile anterioare);

- Suprafeţele radarului şi camerei trebuie să fie curate şi nemodificate, pentru a garanta buna funcţionare a sistemului;

- este posibil ca sistemul să nu reacţioneze la vehiculele mici la fel de eficient precum în cazul celorlalte vehicule;

- sistemul poate să nu funcţioneze în mod corespunzător atunci când suprafaţa carosabilului este alunecoasă (ploaie, zăpadă, polei etc.);

- pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare, sistemul trebuie să distingă conturul complet al pietonului. Aşadar, sistemul nu poate detecta:

- pietonii în întuneric sau în condiţii de iluminare slabă;

- pietoni parţial vizibili;

- pietoni cu înălţimi mai mici de aproximativ 80 cm;

- pietoni care transportă obiecte voluminoase;

- ...

În aceste condiţii, este posibil ca sistemul să nu reacţioneze sau să frâneze accidental.

Dezactivare funcţie

Trebuie să dezactivaţi funcţia dacă:

- zona camerei a fost deteriorată (de exemplu, interiorul sau exteriorul parbrizului);

- partea din faţă a vehiculului a fost deteriorată (impact, deformare, zgârietură pe radar etc.);

- vehiculul este remorcat (depanare);

- parbrizul este fisurat sau deformat (nu efectuaţi reparaţii ale parbrizului în această zonă; schimbaţi-l la un reprezentant aprobat);

- nu rulaţi pe un drum asfaltat.

În cazul în care sistemul funcţionează anormal, dezactivaţi-l şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

Întreruperea funcţiei

Puteţi întrerupe funcţia de frânare activă în orice moment, apăsând pe pedala de acceleraţie sau prin rotirea volanului de direcţie într-o manevră de evitare.

Asistenţă de urgenţă la menţinerea pe bandă

Folosind informaţiile de la camera 1, funcţia declanşează acţiunea de corecţie a sistemului de direcţie al vehiculului la apropierea de marginea drumului (separator, barieră, trotuar, terasament etc.), fără să se activeze lumina de semnalizare a direcţiei.

Folosind informaţiile de la radarul 2 şi camera 1, funcţia declanşează acţiunea de corecţie asupra sistemului de direcţie al vehiculului în cazul unui risc de coliziune cu un vehicul care vine din direcţia opusă pe banda alăturată, fără ca semnalizatorul de direcţie să fi fost activat.

În funcţie de vehicul, folosind informaţiile de la radarele 3 şi camera 1, funcţia declanşează acţiunea de corecţie asupra sistemului de direcţie al vehiculului în cazul unui risc de coliziune cu un vehicul care se deplasează cu aceeaşi viteză sau cu o viteză mai mare şi care se află în zona de detectare a radarelor spate.

Puteţi prelua controlul asupra vehiculului în orice moment, prin manevrarea volanului.

Acest sistem oferă asistenţă suplimentară la conducere.

Acest sistem nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Asistenţă de urgenţă la menţinerea pe bandă

(continuare)

Detectarea marginii drumului

În timpul rulării cu o viteză cuprinsă între aproximativ 70 km/h şi 180 km/h, atunci când vă apropiaţi de marginea drumului (de sol, barieră, trotuar, terasament etc.), fără ca semnalizatorul de direcţie să fi fost activat, sistemul:

- vă avertizează în privinţa riscului de coliziune:

martorul luminos se aprinde în culoarea roşie sau, în funcţie de vehicul, afişajul 11 apare pe tabloul de bord, însoţit de un semnal sonor;

şi

- declanşează acţiuni de corecţie asupra sistemului de direcţie.

Particularitate

În cazul în care funcţia acţionează în mod repetat la apropierea de marginea drumului, dacă sistemul nu detectează mâinile pe volan, martorii luminoşi apar în galben pe tabloul de bord.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Asistenţă de urgenţă la menţinerea pe bandă

(continuare)

Detectarea unui vehicul care vine din sens opus

Atunci când rulaţi cu o viteză cuprinsă între aproximativ 70 km/h şi 110 km/h, dacă există riscul de coliziune cu un vehicul care vine din sens opus pe o bandă alăturată şi care se află în zona de detectare B, fără ca semnalizatorul de direcţie să fi fost activat, sistemul:

- vă avertizează în privinţa riscului de coliziune:

martorul luminos se aprinde în culoarea roşie sau, în funcţie de vehicul, afişajul 11 apare pe tabloul de bord, însoţit de un semnal sonor;

şi

- declanşează acţiuni de corecţie asupra sistemului de direcţie.

Puteţi să întrerupeţi funcţia de corecţie a traiectoriei în orice moment, prin mişcarea volanului.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere.

Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Asistenţă de urgenţă la menţinerea pe bandă

(continuare)

Detectarea unui vehicul care se apropie din spate

(în funcţie de vehicul)

În timp ce rulaţi la o viteză cuprinsă între aproximativ 70 km/h şi 180 km/h, la apropierea unei linii (continue sau întrerupte) în timp ce există riscul de coliziune cu un vehicul aflat în unghiul mort C şi care se deplasează în aceeaşi direcţie ca vehiculul dvs. sau cu un vehicul care se apropie rapid din spate sau pe o bandă alăturată şi care se află în zona de detectare D, sistemul:

- vă avertizează în legătură cu riscul de coliziune: martorul luminos 12 clipeşte şi martorul luminos se aprinde în culoarea roşie sau, în funcţie de vehicul, afişajul 13 se aprinde pe tabloul de bord, însoţit de un semnal sonor;

şi

- declanşează acţiuni de corecţie asupra sistemului de direcţie.

Asistenţă de urgenţă la menţinerea pe bandă

(continuare)

Temporar indisponibil:

- depăşirea foarte rapidă a liniei;

- rulare continuă pe o linie;

- timp de aproximativ patru secunde după schimbarea benzii;

- viraje strânse;

- vizibilitate scăzută;

- activarea luminii de semnalizare a direcţiei;

- accelerare puternică;

- frânare de urgenţă;

- lăţimea benzii se modifică;

- funcţionarea sistemului de frânare activă de urgenţă.

-...

În funcţie de vehicul, dacă unul dintre radarele laterale este acoperit, mesajul „Radar lateral de controlat” va apărea pe tabloul de bord.

Condiţii de neactivare a sistemului

Sistemul nu se poate activa dacă:

- marşarierul a fost cuplat;

- câmpul vizual al camerei este obstrucţionat;

- radarul faţă este acoperit;

- radarele spate sunt acoperite;

- este afişat martorul luminos û.

Dacă unul dintre radarele laterale este acoperit, martorul luminos sau, în funcţie de vehicul, martorul luminos se aprinde în galben, însoţit de mesajul „Radarul lateral nu detectează”. Curăţaţi zona în care se află senzorii.

Dacă vehiculul este echipat cu un atelaj recunoscut de sistem, martorul luminos sau, în funcţie de vehicul, martorul luminos se aprinde în culoarea galbenă, însoţit de mesajul „Remorcă: radare Laterale OFF”, pentru a vă informa că Asistenţa de urgenţă la menţinerea pe bandă nu este funcţională.

Dacă vehiculul tractează o remorcă sau o rulotă, se pot produce corecţii neaşteptate sau inutile. În acest caz, puteţi dezactiva funcţia „Securitate avansată” pentru a evita corecţiile neaşteptate sau inutile.

Anomalie de funcţionare

Atunci când funcţia detectează o anomalie de funcţionare, martorii luminoşi © şi sau, în funcţie de vehicul, © şi apar în galben pe tabloul de bord, însoţiţi de mesajul „Controlează camera frontală” sau „Radar frontal de controlat” sau „Cameră/radar de controlat” sau „Radar lateral de controlat”.

Consultaţi un reprezentant al mărcii.

Această funcţie reprezintă un ajutor suplimentar la conducere. Această funcţie nu înlocuieşte, în niciun caz, vigilenţa şi responsabilitatea şoferului, care trebuie să păstreze în permanenţă controlul asupra vehiculului.

Intervenţii/reparaţii asupra sistemului

- În caz de şoc, alinierea camerei sau a radarelor se poate modifica, iar funcţionarea acestora poate fi, astfel, afectată. Dezactivaţi funcţia şi consultaţi un reprezentant al mărcii.

- Orice intervenţie în zona în care se află camera sau radarele (înlocuiri, reparaţii, modificări la parbriz etc.) trebuie să fie efectuată de către un specialist calificat.

Numai un Reprezentant al mărcii este abilitat să intervină asupra sistemului.

Situaţii de perturbare a sistemului

Funcţionarea sistemului poate fi perturbată sau deteriorată de condiţii precum:

- parbriz acoperit (de murdărie, gheaţă zăpadă, condens etc.);

- un mediu complex (tunel etc.);

- condiţii meteo nefavorabile (ninsoare, ploaie, grindină, polei etc.);

- vizibilitate redusă (noapte, ceaţă etc.);

- marcajele de drum sunt neregulate sau greu de distins (de ex.: parţial şterse, la distanţa prea mare, suprafaţa carosabilului este deformată);

- orbirea (soare orbitor, luminile vehiculelor ce vin din sens opus etc.);

- drumul este îngust, şerpuit sau sinuos (viraje strânse etc.);

- distanţă mică faţă de vehiculul care se deplasează în faţă, pe aceeaşi bandă.

În acest caz, funcţia „Securitate avansată” poate reacţiona incorect sau deloc.

Risc de corecţie nedorită, incorectă sau de necorectare a traiectoriei.

Dezactivare funcţie

Trebuie să dezactivaţi funcţia dacă:

- zona camerei (pe partea parbrizului sau pe partea retrovizorului interior) a fost deteriorată;

- parbrizul este fisurat sau deformat (nu efectuaţi reparaţii ale parbrizului în această zonă; schimbaţi-l la un Reprezentant al mărcii);

- vehiculul este remorcat (depanare);

- nu rulaţi pe un drum asfaltat.

ASISTENŢĂ LA MENŢINEREA PE BANDĂ

ASISTENŢĂ LA MENŢINEREA PE BANDĂ

FRÂNARE ACTIVĂ DE URGENŢĂ

FRÂNARE ACTIVĂ DE URGENŢĂ