REZERVOR CARBURANT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Capacitate utilă a rezervorului: aproximativ 54 litri.

Cu vehiculul deblocat, pentru a deschide capacul 1, apăsaţi pe zona A apoi eliberaţi. Capacul 1 se deschide.

În timpul umplerii, utilizaţi portbuşonul 2 de pe uşiţa 1 pentru a suspenda buşonul 3.

Pentru detalii despre umplerea rezervorului de carburant, consultaţi paragraful „Umplere cu carburant”.

Pentru a închide, reîmpingeţi uşiţa cu mâna până la tampon.

Calitate carburant

Utilizaţi un carburant de bună calitate care respectă normele în vigoare specifice fiecărei ţări şi obligatoriu conform cu indicaţiile aflate pe eticheta situată pe uşiţa 1. SPECIFICAŢII MOTOR.

Versiune diesel

Utilizaţi obligatoriu motorină conform indicaţiilor aflate pe eticheta situată în interiorul uşiţei 1.

Versiune pe benzină

Utilizaţi obligatoriu benzină fără plumb. Cifra Octanică (RON) trebuie să fie conformă cu indicaţiile aflate pe eticheta situată pe uşiţa 1. SPECIFICAŢII MOTOR.

Umplere cu carburant

Cu contactul întrerupt, introduceţi pistoletul şi aduceţi-l până la tampon înainte de a-l declanşa pentru a umple rezervorul (risc de împroşcări).

Menţineţi-l în această poziţie pe întreaga perioadă a operaţiei de umplere.

Ca urmare a primei opriri automate la sfârşitul umplerii, este posibil să faceţi maxim alte două declanşări pentru a păstra un volum de expansiune.

În momentul umplerii, aveţi grijă să nu pătrundă apă. Uşiţa 1 şi conturul său trebuie să rămână curate.

Caz particular

Atunci când vehiculul a fost oprit timp de aproximativ trei luni, trebuie să adăugaţi carburant pentru a preveni deteriorarea pompei de carburant .

Pentru a face acest lucru, cu contactul întrerupt, alimentaţi cu cel puţin 5 litri, apoi porniţi motorul pentru a acţiona pompa şi reînnoi carburantul din circuit.

Dacă nu este posibil să adăugaţi cel puţin 5 litri de carburant din cauza nivelului de carburant din rezervor, rulaţi vehiculul până când rezervorul ajunge la capacitatea necesară.

Versiune pe benzină

Utilizarea benzinei cu plumb ar deteriora dispozitivele de depoluare şi ar putea duce la pierderea garanţiei.

Pentru a împiedica umplerea cu benzină cu plumb, gura de umplere a rezervorului de benzină are o îngustare prevăzută cu un sistem de securitate care nu permite să utilizaţi decât un pistolet care distribuie benzină fără plumb (la pompă).

Pentru a completa nivelul de carburant, motorul trebuie să fie oprit (şi nu numai în stare de veghe în cazul vehiculelor echipate cu funcţia STOP and START): trebuie să întrerupeţi contactul PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cheie, PORNIRE, OPRIRE MOTOR: vehicul cu cartelă.

Risc de incendiu.

Buşon de umplere : este specific.

Dacă trebuie să-l înlocuiţi, asiguraţi-vă că este identic cu buşonul original. Adresaţi-vă unui Reprezentant al mărcii.

Nu manevraţi buşonul în apropierea unei flăcări sau a unei surse de căldură.

Nu spălaţi zona de umplere cu curăţitorul de înaltă presiune.

Nu amestecaţi benzină (fără plumb sau E85) cu motorină, chiar şi în cantitate mică.

Nu utilizaţi carburant pe bază de etanol dacă vehiculul dumneavoastră nu este adaptat.

Nu adăugaţi reactiv la carburant - în caz contrar, riscaţi deteriorarea motorului REZERVOR DE REACTIV.

Dacă doriţi să adăugaţi un aditiv la carburant, utilizaţi un produs aprobat de departamentul nostru tehnic. Consultaţi un reprezentant al mărcii.

După umplere, verificaţi închiderea buşonului şi a uşiţei.

Tipurile de carburant conforme normelor europene cu care sunt compatibile motoarele vehiculelor comercializate în Europa: consultaţi tabelul SPECIFICAŢII MOTOR.

Pană de carburant versiune Diesel

Vehicule cu cheie/telecomandă

- rotiți cheia de contact 4 la poziţia „Pornit” ON 2 şi aşteptaţi câteva minute înainte de a porni, pentru a permite amorsarea circuitului de carburant;

- rotiţi cheia în poziţia START 3. Dacă motorul nu porneşte, repetaţi procedura;

- Dacă motorul nu reporneşte după mai multe tentative, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Vehicule cu cartelă

Cu cartela în habitaclu, apăsaţi butonul de pornire 5 fără a acţiona pedalele. Aşteptaţi câteva minute înainte de a porni.

Aceasta permite reamorsarea circuitului de carburant. Dacă motorul nu porneşte, repetaţi procedura.

Dacă, după mai multe încercări, motorul tot nu porneşte, apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Orice intervenţie sau modificare asupra sistemului de alimentare cu carburant (unităţi de control electronic, cablaje, circuit de carburant, injectoare, capote de protecţie…) este strict interzisă datorită riscurilor la care poate fi supusă securitatea dumneavoastră (excepţie face personalul calificat din Reţeaua mărcii).

Miros persistent de carburant

În cazul apariţiei unui miros persistent de carburant, aveţi grijă să:

- procedaţi la oprirea vehiculului compatibilă cu condiţiile de circulaţie şi întrerupeţi contactul ;

- anclanşaţi semnalul de avarie, evacuaţi toţi pasagerii din vehicul şi ţineţii departe de zona de circulaţie ;

- apelaţi la un Reprezentant al mărcii.