FRÂNĂ DE PARCARE ASISTATĂ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funcţionare asistată

Strângere frână de parcare asistată

Cu vehiculul staţionat, frâna de parcare asistată poate fi utilizată pentru imobilizarea vehiculului:

- prin apăsarea butonului de pornire/oprire a motorului 1 sau prin rotirea cheii de contact 2 (la poziţiaON 2);

sau

- atunci când centura de securitate a şoferului nu este cuplată;

sau

- atunci când uşa şoferului este deschisă;

sau

- pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automată, atunci când este cuplată poziţia P.

În toate celelalte cazuri, de exemplu la oprirea bruscă a motorului sau dacă acesta intră în starea de veghe după o Stop and Start FUNCŢIA STOP AND START, frâna de parcare asistată nu se aplică automat. Modul manual trebuie atunci să fie utilizat. Pentru anumite ţări, funcţia strângere a frânei de parcare nu este activată. Consultaţi paragraful „Funcţionare manuală”.

Pentru a confirma aplicarea frânei de parcare asistată, se afișează mesajul „Frână de parcare activată”, martorul luminos } este afișat pe tabloul de bord, iar martorul luminos 3 se aprinde pe contactorul 4.

În urma opririi motorului, martorul luminos 3 se stinge câteva minute după strângerea frânei de parcare asistate şi martorul luminos } se stinge la blocarea vehiculului.

Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi activarea efectivă a frânei de parcare asistată. Activarea este vizualizată prin aprinderea martorului luminos 3 pe butonul 4 şi a martorului luminos } pe tabloul de bord până la blocarea uşilor.

Funcţionare asistată (continuare)

Notă: în anumite situaţii (defecţiune la frâna de parcare asistată, eliberare manuală a frânei de parcare etc.) este emis un semnal sonor şi mesajul „Acţionează frâna de parcare” apare pe tabloul de bord pentru a vă avertiza în legătură cu eliberarea frânei de parcare asistată.

- cu motorul pornit: la deschiderea uşii şoferului;

- cu motorul oprit (de exemplu atunci când motorul se opreşte brusc): la deschiderea unei uşi din faţă.

În acest caz, trageţi apoi eliberaţi butonul 4 pentru a aplica frâna de parcare asistată.

Eliberare asistată a frânei de parcare

Frâna de parcare este eliberată de îndată ce vehiculul este pornit şi începe acceleraţia sau la schimbarea poziţiei manetei de viteză P.

Funcţionare manuală

Puteţi cupla manual frâna de parcare asistată.

Aplicarea manuală a frânei de parcare asistată

Trageţi butonul 4. Martorul luminos 3 şi martorul luminos } de pe tabloul de bord se aprind.

Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată

Apăsaţi contactorul 1 fără a apăsa pedalele sau rotiţi cheia 2 la poziţia „ON 2” pentru a pune contactul. Apăsaţi pedala de frână, apoi apăsaţi butonul 4: martorul luminos 3 de pe buton şi martorul luminos } afişat pe tabloul de bord se sting.

Înainte de a părăsi vehiculul, verificaţi activarea efectivă a frânei de parcare asistată. Activarea este vizualizată prin aprinderea martorului luminos 4 pe butonul 4 şi a martorului luminos } pe tabloul de bord până la blocarea uşilor.

Oprire punctuală

Pentru a strânge manual frâna de parcare asistată (oprire la lumina roşie a semaforului, oprire cu motorul pornit etc.): trageţi şi eliberaţi butonul 4. Slăbirea este automată din momentul repornirii vehiculului.

Cazuri particulare

Pentru a staţiona pe plan înclinat sau cu o remorcă de exemplu, trageţi de butonul 4 timp de câteva secunde pentru a obţine frânarea maximă.

Pentru a staţiona cu frâna de parcare asistată slăbită (risc de îngheţ de exemplu):

- opriţi motorul prin apăsarea butonului de pornire/oprire a motorului 1 sau prin rotirea cheii de contact 2;

- cuplaţi orice raport sau poziţia P: roţile motoare vor fi blocate mecanic de către arborele de transmisie;

- decuplaţi centura de securitate a şoferului;

- deschideţi uşa şoferului;

- eliberaţi manual frâna de parcare asistată (consultaţi paragraful „Eliberarea manuală a frânei de parcare asistată” de pe pagina anterioară);

- în funcţie de vehicul, frâna de parcare este aplicată automat. Va trebui să o eliberaţi manual.

În cazul în care apare mesajul „Defect electric” sau „Baterie de controlat” sau „Avarie sistem de frânare”, trebuie să imobilizaţi vehiculul cuplând primul raport (cutie de viteze mecanică), cuplând poziţia P (cutie de viteze automată) sau trăgând de contactorul 4 timp de aproximativ 10 secunde.

În cazul în care condiţiile şi panta o impun, blocaţi roţile vehiculului.

Risc de pierdere a imobilizării vehiculului.

Apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Absenţa de retur vizual sau sonor indică o defecţiune a ta-bloului de bord. Aceasta impune o oprire imediată şi compatibilă cu condiţiile de circulaţie. Asiguraţi-vă de buna imobilizare a vehiculului şi apelaţi la un Reprezentant al mărcii.

Versiuni cu cutie de viteze automată

Cu uşa şofer deschisă sau închisă necorespunzător şi cu motorul pornit, din motive de securitate, slăbirea automată este dezactivată (aceasta pentru a evita ca vehiculul să ruleze singur, fără şofer). Mesajul „Eliberaţi manual frâna de parcare” apare pe tabloul de bord atunci când şoferul apasă pe pedala de acceleraţie.

Nu părăsiţi niciodată vehiculul fără să cuplaţi din nou poziţia P şi fără a opri motorul. De fapt, cu vehiculul oprit, motorul pornit cu o viteză cuplată, dacă acceleraţi, vehiculul se poate pune în mişcare.

Risc de accident.

Anomalie de funcţionare

- În cazul unui defect, martorul luminos © se aprinde pe tabloul de bord, însoţit de mesajul „Verifică frâna de parcare” şi, în unele cazuri, de martorul luminos }.

Consultaţi rapid un Reprezentant al mărcii.

- În caz de defecţiune a frânei de parcare asistate, martorul luminos ® se aprinde, însoţit de mesajul „Avarie sistem de frânare”, de un semnal sonor şi, în unele cazuri, de martorul luminos }.

Aceasta impune o oprire imediată şi com- patibilă cu circulaţia.