CALCULATOR DE BORD: parametri de călătorie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afişarea informaţiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ŞI DE ŢARĂ.

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

Niciun mesaj memorat

a) Jurnal de bord.

Afişare succesivă:

- mesaje de informare (pasager airbag OFF etc.);

- mesaje de anomalii de funcţionare („Verifică injecţia” etc.).

b) Consum instantaneu.

Valoare afişată după ce aţi atins o viteză de 30 km/h.

7.4 L/100

Consum mediu de la ultima resetare.

Valoarea este afişată după ce aţi parcurs cel puţin 400 metri de la ultima Resetare.

5.8 L/100

c) Contor de parcurs: distanţă parcursă de la ultima resetare.

112,4 km

Viteză medie de la ultima resetare.

Valoare afişată după ce aţi parcurs 400 metri.

123.4 km/h

Afişarea informaţiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ŞI DE ŢARĂ.

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

Presiune pneuri iniț. apasă lung

d) reiniţializarea presiunii pneurilor.

AVERTIZOR DE PIERDERE A PRESIUNII ÎN PNEURI

16:30

e) Reglare oră.

ORĂ ŞI TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ

Afişarea informaţiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ŞI DE ŢARĂ.

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

Computer de bord cu mesajul de autonomie de revizie

f) Interval de revizie şi de schimb de ulei.

Autonomie de revizie

Cu contactul pus şi motorul oprit, accesaţi informaţia „Autonomie până la revizie”. Atunci când se apropie termenul de revizie, apar mai multe situaţii:

- autonomie mai mică de 1.500 km sau o lună: mesajul „Service prevăzut în” este afişat însoţit de cel mai apropiat termen (distanţă sau timp);

- interval egal cu 0 km sau dată de revizie atinsă: se afişează mesajul „Service obligatoriu” însoţit de martorul luminos ©.

Vehiculul necesită atunci o revizie cât mai rapid posibil.

Service în

30 000 km / 24 luni

Service prevăzut în

300 km / 24 zile

Service obligatoriu

Reiniţializare: pentru a reiniţializa distanţa până la următoarea revizie, menţineţi apăsat butonul OK timp de aproximativ 10 s până când afişajul indică permanent kilometrajul până la revizie.

Notă: Dacă o revizie este efectuată fără schimb de ulei motor, atunci trebuie reiniţializată numai autonomia de revizie În cazul unui schimb de ulei motor, trebuie să reiniţializaţi simultan autonomia de revizie şi de schimb de ulei.

Afişarea informaţiilor descrise în continuare DEPINDE DE ECHIPAREA VEHICULULUI ŞI DE ŢARĂ.

Exemple de selectare

Interpretare afişaj selectat

Computer de bord cu mesajul de autonomie de revizie (continuare)

f) Interval de revizie sau de schimb de ulei.

Autonomie până la schimb de ulei

Cu contactul pus şi motorul oprit, accesaţi informaţiile privind kilometrajul pentru a afişa autonomia până la următorul schimb de ulei.

Schimb ulei în

30 000 km / 24 luni

În funcţie de vehicul, autonomia până la schimbul de ulei se adaptează stilului de conducere (rulaj frecvent cu viteze reduse, din aproape în aproape, rulaj prelungit la ralanti, tractarea unei remorci...). Distanţa rămasă de parcurs până la următorul schimb de ulei poate deci, în unele cazuri, să scadă mai repede decât distanţa parcursă efectiv.

Reiniţializare: pentru a reiniţializa distanţa până la următoarea revizie, apăsaţi lung butonul OK timp de aproximativ 10 secunde, până când afişajul indică permanent autonomia până la schimbul de ulei.

Notă: Dacă o revizie este efectuată fără schimb de ulei motor, atunci trebuie reiniţializată numai autonomia de revizie În cazul unui schimb de ulei motor, trebuie să reiniţializaţi simultan autonomia de revizie şi de schimb de ulei.

Prevedeți AdBlue în urm. 2400 km

g) Autonomie estimată cu reactivul rămas.

PANOUL DE BORD